Orientering angående etablering af “Foreningen Molsværket”

Sidst i januar etablerer fire væsentlige aktører “Foreningen Molsværket”, som har til opgave at varetage driften af Molsværket. I første omgang skal bestyrelsen – lidt populært sagt – bygge landingsbanen for den nye forening, ansætte personale og i det hele taget gøre klar til drift. Den første ordinære generalforsamling finder sted senest i maj 2024.

Fire væsentlige aktører på Mols og Helgenæs er gået sammen om at stifte “Foreningen Molsværket”. Det drejer sig om IF Mols, Syddjurs Kommune, Borgerforeningen Mols og Syddjurs Provsti, der alle sammen har stor interesse i, at Molsværket kommer godt i gang, når byggeriet står færdigt i sommeren 2023.

De fire stiftere ønsker at skabe en dynamisk forening med en bestyrelse, som bredt favner de mange interesser, der er, når driften af et nyt mødested som Molsværket sættes i søen.

Ifølge Christine Vistoft, formand for IF Mols, er det vigtigt, at den nye bestyrelse for Foreningen Molsværket etableres allerede nu – inden Molsværket for alvor slår dørene op og skal tage imod alle de forventningsfulde brugere.

“Vi bruger stadig Molshallen og fodboldbanerne med de udfordringer, som byggeriet giver os, og vi glæder os virkelig meget til en ny hverdag med nye faciliteter, når Molsværket står klar. Vi ser frem til et godt samarbejde med den nye bestyrelse om at skabe masser af liv og aktivitet i vores allesammens nye mødested,” fortæller Christine Vistoft.

På borgermødet den 28. november 2022 blev ønskerne til den kommende bestyrelse præsenteret, ligesom deltagerne blev opfordret til at melde sig på banen, hvis de havde lyst til at stille op til bestyrelsen. På basis af mødet og en “scouting-proces” har de fire stiftere i fællesskab peget på syv kandidater, som skal tegne Molsværket – i første omgang indtil der afholdes en ordinær generalforsamling.

Og der bliver nok at se til for de kommende bestyrelsesmedlemmer. En lang liste af opgaver står i kø. Driftsøkonomien skal på plads som noget af det første, og deraf følger mange andre opgaver såsom ansættelse af en værkfører, som skal være med til at realisere Molsværkets vision.

Også Borgerforeningen Mols – Distriktsråd for Mols og Helgenæs mener, at den midlertidige bestyrelse er en nødvendighed for at få Molsværket godt afsted.

Byggeriet af Molsværket er inde i en fase, hvor vi nu kan se, hvad det bliver for et sted rent fysisk. Så nu er tiden inde til, at der tænkes konkret på indholdet. Vi har i Borgerforeningen store forventninger til, at Molsværket bliver et dynamisk samlingssted for en lang række lokale aktiviteter. Derfor er det så vigtigt, at der nu sammensættes en foreløbig bestyrelse, hvis medlemmer tilsammen råder over en række kompetencer, der kan hjælpe Molsværket bedst muligt fra start, så alt fungerer den dag, byggeriet står færdigt,” siger Jan Schmidt, formand for Borgerforeningen.

Heine Skovbak Iversen, der er formand for Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget i Syddjurs Kommune er enig:

”Vi har haft et virkelig godt og stærkt samarbejde på tværs – mellem kommune og frivillige – gennem hele forløbet. Nu hvor vi ser frem mod den daglige drift af Molsværket, er det vigtigt at få en bestyrelse på plads, der kan skabe retning og sammenhæng. Jeg glæder mig til at se bygningerne stå helt færdige, og jeg vil samtidig gerne udtrykke en stor tak til de mange frivillige i projektet.”

Den stiftende generalforsamling afholdes den 23. januar – og her vil hver af de fire stiftere deltage med 1-2 repræsentanter. Det forventes, at bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter stiftelsen.

Bestyrelsen vil i løbet af de kommende måneder invitere til borgermøde for at præsentere sig selv, og ikke mindst de første tanker om, hvad der skal til, for at Molsværket bliver en succes – og hvordan vi alle kan bidrage til dette.

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram

De mindste julebager i Lyngparken

Tre torsdage i november rullede børnehavebørn og dagplejebørn pebernødder og trøffelkugler i ældrecentret Lyngparken – til glæde for både børn og ældre.

Julestemningen blev bragt ind i Lyngparken i november med børnestemmer, julekageduft og julesang, da projektet ”Julebagning med børnehaverne og dagplejerne omkring Lyngparken – på tværs af generationer” blev til virkelighed. 

Læs resten

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram

Molsværket på vej – nyt fra borgermøde den 28. november

Missede du borgermødet d. 28. november? Pyt. Her bliver du klogere på visionerne, huset og organisering i det nye fælleshus for Mols og Helgenæs.  


Kasper Nissen, medlem af bestyrelsen for Ejendomsfonden Molsværket, bød velkommen til borgermøde om Molsværket d. 28. november 2022. 

I august 2023 slår Molsværket dørene op for borgere, turister og gæster. Huset samler den eksisterende Molsskole, gymnastiksal og hal med nye kvadratmeter: et børnehus med plads til både børnehave, vuggestue og dagpleje, en multisal, et køkken for både professionelle og lokale madører, kontorer, mødelokaler og opholds- og spiseplads til skolebørn, sulte idrætsudøvere og alle andre, der gerne vil spise eller bare hænge ud i godt selskab.  

Her kan du se skitser af bygningerne.
Vær opmærksom på, at det er skitser, og at det derfor ikke bliver præcis sådan, det ser ud, når huset står klar (link til pdf med oversigtstegninger og illustrationer. 
 

Livet i huset
Der bliver masser af muligheder for at arrangere og deltage i aktiviteter i Molsværket. Både nye brugergrupper og etablerede foreninger får nye muligheder for aktiviteter. Mutisal, gymnastiksal og hal giver masser af plads til idræt og til andre aktiviteter, fx foredrag og kulturelle arrangementer, mens det nye køkken bringer nye muligheder for madglæde og madfællesskaber. 

Hvis du har ideer til nye aktiviteter, så kan du allerede nu begynde at tænke på, hvordan de kan blive til virkelighed. 

Organisering og drift af huset

Når huset er bygget, skal en ny brugerforening, Foreningen Molsværket, stå for driften og livet i huset. En af de første opgaver bliver at ansætte en daglig leder af huset, værkføreren. Og herefter er det op til bestyrelse og værkfører at sætte kursen for huset med input fra et husråd, der kommer til at bestå af repræsentanter for husets brugere.

Brugerne i den nye forening er foreninger og brugergruppe, der får stemmer alt efter antallet af medlemmer.  

Se udkast til organiseringsdiagram her

Der holdes en stiftende generalforsamling i januar 2023, mens den første ordinære generalforsamling afholdes senest inden udgangen af maj 2024. Den nye bestyrelse vil, så snart den er ”landet på benene”, invitere til borgermøde og masser af dialog.

Kunne du have lyst til at bidrage til livet i huset, så send en mail til info@molsiudvikling.dk.

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram

Nyt om Molsværket: Borgermøde i Knebel d. 28. november

Det nye fælleshus i Knebel, Molsværket, er godt på vej rent fysisk. Rejsegildet blev holdt d. 8. november, rummene tager form, og det er nu muligt at gå rundt på de rå betongulve og kigge op i det, der lige om lidt er et loft. Vi er også godt i gang med at få styr på organiseringen. For når huset står i klar i sommeren 2023, er det en ny Brugerforening, der skal overtage driften og sørge for, at der er liv og fællesskab indenfor murene.

Der vil blive holdt generalforsamling med valg til bestyrelsen i den nye Brugerforening i starten af 2023. Men inden da ønsker folkene bag byggeriet at fortælle de lokale mol- og helboer, sommerhusejere i området – og andre interesserede – om huset og processen.

Alle interesserede inviteres derfor til borgermøde, mandag d. 28. november kl. 19-21 i festsalen på Molsskolen i Knebel.

På programmet er information om huset, om visionerne og ikke mindst om den kommende organisering.

Læs resten

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram

Rejsegilde for Molsværket

Omkring 60 håndværkere, politikere og lokale interessenter og ildsjæle fejrede tirsdag d. 8. november rejsegilde for Molsværket med taler og hotdogs. 

Det kommende fælleshus Molsværket er nu så langt, at husets konturer står. Det er muligt at gå rundt på rå betongulve og kigge op i noget, der snart bliver til et rigtigt loft. Der er rumfornemmelse, og nu er der også snart tag på det hus, der fra sommeren 2023 skal rumme “grin, gak, leg og larm, hop og dans, spisen og sang, stilhed og samtale”, som Grith Mortensen, formand for Ejendomsfonden, udtrykte det i sin tale, der især var henvendt til håndværkerne. De bygger nemlig den lokale drøm om et mødested, der skal samle nye som gamle mol- og helboer, sommerhusejere, turister, børn, unge og ældre. “Vi regner med jer i slutspurten, for vi glæder os sådan til at kunne indtage det nye mødested!” var Griths afsluttende opfordring til håndværkerne. 

Molsværket bygger den eksisterende Molshal og Molsskolen inkl. gymnastiksal sammen med et børnehus, en multisal, mødelokaler, kontorer, et køkken samt et spise- og leverum. 

Læs resten

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram

Status på Molsværket

Molsværket skyder op ad jorden, og nu er der nyt fra bestyrelsen for Ejendomsfonden Molsværket:

Status om Molsværket til alle interesserede
Som I alle ved, er der godt gang i byggeriet af Molsværket, og det er tid til en lille generel status omkring byggeriet og Molsværket. Vi håber, du har tid og lyst til at læse med! Først lidt orientering i pindeform:

 • I øjeblikket er det sådan, at Molsværket er ved at få gjort taget færdigt, så der snart er “lukket” hus, som man siger. Det forventes at være helt lukket til i slutningen af november.
 • Der afholdes et mindre rejsegilde den 8. november, hvor bl.a. håndværkerne, byrådet og Børnehuset i Knebel deltager. Den store fejring venter vi med, til byggeriet bliver færdigt.
 • De gamle omklædningsrum (omklædning 1 og 2) bliver først tilgængelige, når huset åbnes.
 • Det forventes, at der er aflevering af byggeriet i juni 2023, hvorefter indflytning kan påbegyndes.
 • Det forventes, at der er fuld aktivitet fra efteråret 2023.
 • De sidste depoter, som har været dækket af en “støvvæg”, er nu klar, støvvæggen er væk, og så snart malingen er tør, kan de tages i anvendelse, så de ting der står opmagasineret i Molshallen kan komme væk. Så er hele halskibet tilgængeligt.
 • Vi er i hallen udfordret af store udgifter til strøm. Der er nu etableret sensorstyring af lyset i halskibet, som dog endnu ikke er helt justeret på plads. Vi håber, at alle vil hjælpe med at lukke døre, slukke lys og rydde op

Mulige akutte lukninger af Molshallen:
I forbindelse med byggeriet, kan der opstå situationer, hvor det ikke er muligt at bruge Molshallen, men de datoer kender vi ikke endnu. Hvis det bliver aktuelt at aflyse aktiviteter i Molshallen, forestiller vi os, at vi orienterer så hurtigt som muligt via de kanaler, som vi har tilgængelig; herunder Molsskolens Aula, Facebook, IF Mols mv.

Læs resten

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram

Nye skolegårde og passage til Molsværket er på vej

Molsskolen får nye spændende skolegårde fra næste skoleår. Med projektet Molsstriben oprettes tre skolegårde, der indbyder til leg, fællesskab og ophold for alle aldre – og som samtidig udgør en ny inspirerende vej fra skolens hovedindgang og ned til det nye Molsværket.

Syddjurs Kommune, Molsskolen, Ejendomsfonden Molsværket og Mols i Udvikling står sammen om projektet ”Molsstriben”, der er et bevægelsesbånd, der forbinder Molsskolens hovedindgang ned gennem nye inspirerende skolegårde og ned til Molsværket. Projektet finansieres af midler fra henholdsvis Syddjurs Kommune, Nordea-fonden og Molsskolen.

Molsstriben har været længe på tegnebrættet. Projektet er udbudt på baggrund af skitseforslag udarbejdet af Vega Landskab ApS. som en del af projektet omkring Molsværket. Dengang var der en grundig brugerproces, hvor både skolens børn og fritidsbrugere blev inddraget. Det var en meget givende proces, og derfor har brugerne også været involveret i at vælge det endelige projekt.

Projektet har netop været i udbud, og der kom fire flotte bud på projektet ind. Vinderen blev HAGS Danmark A/S, der nu sammen med brugere i alle aldre skal i gang med at få projektet fra papir til virkelighed.

Vinderprojektet fra HAGS blev udpeget den 28. september 2022. Her samledes repræsentanter fra elevrådet, lærere, skolelederen, repræsentanter fra Mols i Udvikling, projektleder fra Ejendomme og endelig en udbudskonsulent fra Syddjurs Kommune for at vurdere de indkomne projekter.

Tovholder for brugergruppen ”Bevægelse Ude” og næstformand i Mols i Udvikling Søren Ibsen udtaler:

 • Det var en fantastisk dag, hvor vi ikke mindst fik super kvalificeret input fra børnene omkring, hvad der duede og ikke duede i hvert af de indkomne forslag. Det var vildt inspirerende – og helt sikkert en kæmpe oplevelse for både de børn og voksne, der deltog i processen. Mit blik ind i projektet har også været at få lavet et bevægelsesbånd, som kan bruges, når skolens børn er gået hjem. Og jeg er sikker på, at projektet fra HAGS kan give masser af liv både i skoletiden og fritiden for store og små.

Claus Peter Olesen, distriktsleder på Molsskolen, er også meget tilfreds med projektet. Han udtaler:

 • Det er fantastisk, at vi nu får mulighed for at etablere nogle spændende udeområder til bevægelse og hyggeligt samvær for børn og voksne på Molsskolen. Molsskolen fremstår på mange måder tidssvarende, men vi mangler virkelig områder til bevægelse og aktivitet i vores tre skolegårde. Det får vi nu med et fantastisk projekt fra HAGS. Repræsentanter fra elevrådet har været med til at kvalificere beslutningen om det skolegårdsprojekt, som vi nu har peget på. Eleverne har været fantastiske til at komme med input til vores nye skolegårde. De indspark skal vi nu have implementeret i det endelige projekt, og så skal vi bare i gang.

Endnu et fælles projekt
Det er langt fra første gang, at Syddjurs Kommune, Mols i Udvikling, Ejendomsfonden Molsværket, Molsskolen og de lokale frivillige kræfter samarbejder om et projekt. Det er nemlig de samme parter, der bygger Molsværket sammen. Det er et samarbejde, som giver rigtig meget mening set fra Syddjurs Kommune.

Formand for Familie, børne- og læringsudvalget Kirstine Bille udtaler om projektet:

 • Projektet omkring Molsværket og nu med udeområdet Molsstriben er et stærkt eksempel på det gode samarbejde mellem kommune, skole, lokale kræfter og ikke mindst børnene. Sammen kan vi mere og skabe gode løsninger. Det er erfaringer, vi skal tage med os, når vi i de kommende år skal arbejde videre med at forny og modernisere vores institutioner.

Derfor vandt HAGS
De indkomne forslag blev vurderet ud fra pris, løsning og kvalitet, baseret på dette kan HAGS levere det mest økonomisk fordelagtige tilbud og er derfor kåret som vinder. Forslaget fik blandt andet følgende ord med på vejen fra brugerne:

 • Det bedste projekt med gode aktiviteter og opholdsmuligheder – både for dem der vil have høj puls, dem som vil optræde med sang og dans og til dem, som blot vil sidde og kigge på eller snakke.
 • Løsningen giver mulighed for, at området kan ”forceres” i gang, løb, i rullestol, med rollator eller på hjul.
 • Der er masser af muligheder for hvil på vejen gennem skolegårdene, og der er plads til masser af fællesskaber i løsningen.

Projektet var en klar vinder, da brugerne skulle vurdere selve løsningen. Der kom også nogle ændringsforslag på mødet, som der kigges ind i som en del af det videre projekteringsarbejde sammen med brugerne.

Kontakt:

Vil du vide mere, kan du kontakte projektleder Heidi Scott Lundby, Ejendomme, Syddjurs Kommune, på mail hslu@syddjurs.dk eller på telefon 6120 3841.

 

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram

Molsskolen får nu en ny skolegård

(Fra Molsskolens nyhedsbrev d. 26. september 2022)

I gennem flere år har Molsskolen i samarbejde med Syddjurs Kommune og projekt Mols i Udvikling arbejdet på at skabe en ny og spændende skolegård ned gennem skolen til Molsværket.

Onsdag den 28. september mødes repræsentanter fra Molsskolens elevråd sammen med lærere på mellemtrinnet, Ingrid Fisker og Camilla Holm, samt distriktsleder Claus Olesen, Søren Ibsen (Mols i Udvikling og Christine Vistoft (Mols IF) og arkitekt i Syddjurs Kommune, Heidi Scott. Tilsammen udgør det bedømmelsesudvalg, der skal vælge mellem de indkomne projektforslag til den nye skolegård.

“Flere firmaer har sendt nogle meget spændende projekter, som vi skal vælge imellem, og jeg glæder mig så meget”, udtaler distriktsleder Claus Olesen. “Vores skolegård er ikke vanvittig spændende, og derfor ser jeg frem til, at vi får skabt nogle områder til aktivitet og hyggelig samvær for Molsskolens elever, men også for borgere og besøgende på Mols”, slutter Claus Olesen.

Den nye skolegård skal stå færdig i slutningen af dette skoleår og skal forbinde området fra Molsskolens hovedindgang ned gennem skolegården til Molsværket og den nye børnehave.

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram

Vandring i den kommende Naturnationalpark

Naturstyrelsen inviterer på gratis naturvandring d. 1. oktober kl. 10-12:30

Nu kan du komme med på naturvandring i den kommende Naturnationalpark Mols Bjerge og få en forsmag på, hvad der venter, når naturen bliver vildere.

15 naturnationalparker er på vej over hele landet med vildere natur. Nu inviterer
miljøminister Lea Wermelin alle ud i de kommende naturnationalparker for at opleve efteråret og få en forsmag på, hvad der venter, når naturen bliver vildere.

Lørdag den 1. oktober kl. 10-12.30 bliver der afholdt naturvandring i den kommende Naturnationalpark Mols Bjerge. Turen bliver afholdt med afsæt i en ny guide til den kommende naturnationalpark, hvor Naturstyrelsen har udformet en tur, der kan gås eller cykles på to timer, og hvor man undervejs lærer den kommende naturnationalpark bedre at kende.

Læs resten

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram