Midler til lokale projekter

Søg op til 5.000 kroner til projekter og aktiviteter, der understøtter livet og fællesskabet på Mols og Helgenæs.

Har du en god ide til et nyt projekt eller en aktivitet, som skal foregå på Mols eller Helgenæs og være til glæde for andre? Så kan du søge midler i en pulje under vores lokale Nordea-fondsprojekt, der skal udvikle aktiviteter og samarbejder i forbindelse med byggeriet af Molsværket i Knebel.  

Du kan søge, hvis dit projektet eller aktivitet er lokalt forankret og peger ind i det fællesskab, der kommer i det nye fælles hus, Molsværket, i Knebel, der står klar i 2023. Er det fx en aktivitet, som du kan forestille dig, kan gentages i de nye rammer? 

Herudover er det blandt andet en fordel, hvis I minimum er to aktører, der søger sammen – eller hvis flere kommer til at samarbejde undervejs.

Hvem deler ud?

Nordea-fonden støtter det nye fælleshus i Knebel. En del af pengene skal gå til aktiviteter både før og efter, at huset står færdigt i 2023. 

Der er nedsat en projektledelsesgruppe til at stå for uddelingen. I gruppen sidder:

  • Grith Mortensen, formand for Ejendomsfonden Molsværket
  • Kasper Østvig Nissen, repræsentant for brugergruppen Kultur
  • Christine Vistoft, formand for IF Mols og medlem af arbejdsgruppen omkring Molsværket
  • Lone Mouritsen, bestyrelsesmedlem i Ejendomsfonden Molsværket
  • Inge Boie, repræsentant for brugergruppen Bevægelse inde
  • Søren Ibsen, repræsentant for brugergruppen Bevægelse ude
  • Marianne Als Nielsen, repræsentant for brugergruppen Madhuset
  • Claus Peter Olesen og Jette Kristensen, repræsentanter for brugergruppen Børneliv

Du kan læse mere  og søge her

Har du spørgsmål, kan du kontakte Grith Mortensen på tlf. 40 96 41 14 eller post@molsiudvikling.dk.