Visionen for Mols i Udvikling

Visionen for Mols i Udvikling er gennem projekt foto2samarbejdet mellem private, foreninger og erhvervsdrivende på Mols og Helgenæs, at optimere og understøtte det aktive liv på Mols. Samtidig med at vi ønsker at udvikle de fysiske rammer, som i første omgang bliver området ved Molshallen, skolen og den kommende daginstitution.

Sideløbende skal vi udvikle og udfordre såvel de fysiske som de mentale rammer for samarbejde, udvikling og aktiviteter på kryds og tværs i hele området.

Mols i Udvikling skal understøtte aktiviteter og udvikling generelt på hele Mols og Helgenæs, og derigennem bidrage til fastholdelse af eksisterende borgere. Samtidig med at vi arbejder for at gøre området attraktivt for potentielle tilflyttere, så en positiv befolkningstilvækst og fortsat udvikling sikres.

Dette tilstræbes primært gennem nedenstående tiltag:

  1. Udvikling og organisering af samarbejdet mellem borgere, institutioner, erhverv og foreninger på Mols/Helgenæs for at styrke området som helhed.
  2. Sikring og etablering af en langsigtet, sammenhængende og gennemtænkt udvikling af det fysiske miljø i området omkring Molsskolen, Molshallen og en kommende daginstitution, så det understøtter livet på Mols.
  3. Skabe et forum, hvor alle kan finde information omkring, hvad der sker i Mols i Udvikling og på Mols generelt. Et sted, hvor alle kan komme med ideer og input.
  4. I samarbejde med alle aktører på Mols at koordinere, styrke og synliggøre alle nuværende og kommende aktiviteter og tiltag på Mols og Helgenæs.

Området for Mols i Udvikling, (Mols & Helgenæs på Djursland)