Integrationsgruppen er en gruppe frivillige som ønsker at give vores nye naboer (tilflyttede flygtninge) den bedst mulige start på deres nye liv på Mols.

Vores formål er at gøre vores nye naboer mere selvhjulpne, ikke at vi ikke selv kan være hjælpsomme.

Vi er løst organiserede og giver stor plads til kreativitet og initiativer der kan støtte sagen.
Vi hører til under ”Kulturbroen Rønde” som er en del af Frivillignet som igen er en del af Dansk Flygtningehjælp.
Medlemmer i gruppen er oprettede som frivillige i Dansk flygtningehjælp med tilsagn om at følge deres retningslinjer samt indhentning af børneattest. Se mere på www.frivillignet.dk

Fra april 2016 er vi oprettet som en arbejdsgruppe i Mols i Udvikling.

Indlæg omkring emnet.


 

Glædelig jul fra jeres nye naboer og Integrationsgruppen

I snart 2 år har der boet flygtninge med opholdstilladelse i den tidligere Tved Sparekasse. En frivillig gruppe under Dansk Flygtningehjælp og Mols i Udvikling har forsøgt at hjælpe dem godt i gang i Danmark. Det er snart ikke til at vide, hvem der har fået mest ud af det: de nye naboer på Mols er nemlig dejlige, søde og spændende mennesker. Stop op og tag en snak med dem næste gang du møder dem. Det vil de blive glade for. Og det vil du måske også selv?

De ønsker en glædelig december og juletid til alle deres naboer på Mols.

Billedet er fra en julefrokost efter dansk opskrift hvor der også var gæster fra Kolind og Aarhus.


Nyt udvalg under Mols i Udvikling - Integrationsgruppen

Ny Integrationsgruppe ønsker at give vores nye naboer, tilflyttede flygtninge, den bedst mulige start på deres nye liv på Mols.

Velkommen-til-Denmark-737x400"Vores ønske er at gøre vores nye naboer mere selvhjulpne, ikke at vi ikke selv kan være hjælpsomme." siger Michael Munch-Hansen fra udvalget.

Gruppen er løst organiseret og giver stor plads til kreativitet og initiativer der kan støtte sagen, så alle input er velkommen.

Oplagte aktiviteter er hygge-besøg, lektiehjælp, hjælp til udfyldelse af skemaer og anden kontakt til det offentlige, ledsagelse til lægebesøg, hjemmebesøg i vores egne familier, hjælp til at skaffe tøj, møbler m.m. + etablering af kontakt til sports foreninger og andre aktiviteter.

Gruppen er registreret under ”Kulturbroen Rønde” som er en del af Frivillignet som igen er en del af Dansk Flygtningehjælp.
Medlemmer i gruppen er oprettede som frivillige i Dansk Flygtningehjælp med tilsagn om at følge deres retningslinjer samt indhentning af børneattest m.m. Se mere på www.frivillignet.dk

Fra april 2016 er vi oprettet som en arbejdsgruppe i Mols i Udvikling.

Medlemmer pr. april 2016 er.:
Formand Kirsten Krogh (5137 1428), teskrogh@hotmail.com
Kontaktperson i Styregruppen: Knud Schmidt (2099 5368) knudgs@gmail.com
Henriette Riskær (2324 6382), henrietteriskaer@gmail.com
Mette Buhl (6093 5400), mettebuhl@live.dk
Erik Leimand (2892 1193), leimand@gmail.com
Michael Munch-Hansen (2636 1863), michael.munchhansen@gmail.com