Organisering

Formandskabet for Mols i udvikling udgøres af af en formand og næstformand. Ved det konstituerende møde i februar 2023 var det ikke muligt at finde afløsere for formand Grith Mortensen og næstformand Søren Ibsen. Pga. travlhed med byggeriet af Molsværket, holdes Mols i Udvikling “flydende” i 2023. Henvendelser kan i denne periode rettes til formand for Borgerforeningen Jan Schmidt på tlf.: 2961 8840 eller email: formand@molshelgenaes.dk Jan vil så fordele opgaverne til de relevante parter.