Tilgængelig natur

Når vi hegner naturen inde, hegner vi så os selv ud? Udfordringer med storfolde og store græsseres indflydelse på friluftslivet.

I gruppen Tilgængelig natur arbejder vi for at bevare og forbedre adgangen til naturen på Mols og Helgenæs for alle brugergrupper: Skoleelever, dagplejere og børnehaver, vandringsmænd, cyklister, ryttere, hestevogne, hundeluftere, joggere/motionsløbere og mountainbikere.

www.tilgaengelignatur.dk
Landsdækkende website for os og andre “søster-grupper” i Danmark der arbejder med de samme udfordringer.

Her kan du læse nyt fra gruppen
______________________________________________________________________________________

Tilgængelig Natur-gruppen, seneste nyt

Tilgængelig Naturgruppen havde besøg af et hold studerende fra Nødebo Skovskole

Sidste dag i september havde Tilgængelig Natur-gruppen besøg af studerende og lærere fra Nødebo skovskole under Københavns universitet. De skulle høre om betydning af, at naturen indhegnes, for os der bor her, og om gruppens arbejde.
Vi fortalte om, hvordan vi arbejder med tilgængeligheden i området og vores erfaringer med dialog, samarbejde og organisation. Efter en generel snak var vi var rundt i vores dejlige Mols Bjerge og se på naturen og adgangsforhold.

---------

Nationalparken og DDNF afholder åben vandring for borgerne

Åben vandring med DDNF på den jord som tidligere tilhørte Agri kirke

Hvad skal der ske med din lokale natur? Kom til DDNF’s og Nationalparkens vandring, hør om planerne og giv dit besyv med.

Vandring 1. oktober kl 15:30 fra Agri Baunehøj P-plads

(pga Covid19 er tilmelding nødvendig til Thomas Stampe)  thosp@danmarksnationalparker.dk

ddnf_agri_vandring_invitation

Hvor kan du færdes i Mols Bjerge uden at komme i indhegninger med køer og heste?Nu kan Nationalpark app’en vise hvilke indhegninger der er åbne og hvilke der er græssende dyr i.
Denne mulighed er blevet til i samarbejdet mellem Tilgængelig Natur-gruppen og nationalparken om at finde løsninger for de friluftsbrugere hvor områder med kreaturer og heste ikke er attraktive at færdes i. Det kan være hundeluftere, ryttere og dem der ikke er trygge ved de store græssende dyr.Vælg kategorien “Dyrefolde” der ligger længst ude til højre. Så kommer du ind på et kort over området hvor åbne folde er grønne og folde med kreaturer og heste er markeret med rødt.26/5-20 Møde med Naturstyrelsen om ny indhegning bag Toggerbo spejderlejr
Vi ser på området og hvor placering af låger og led kan give den bedste adgang til arealet og gennemgang til de tilstødende stier og områder.
Du der netop færdes ofte i dette område (og alle andre med interesse for det), kan give din mening og erfaring tilkende, så det kan komme med i betragtning når hegnspælene sættes i jorden og tråden trækkes. Skriv til os: linda.klindrup@gmail.com28/4-2020, Så er der dyr i de fleste af Naturstyrelsen folde igen.Artikler og radio- og TV-indslagD. 2/10-19 Århus Stiftstidende: Konflikt i Mols Bjerge: Vilde heste og græssende køer fortrænger folk fra området
D. 2/10-19 På Mols vælger borgmesteren selv de indhegnede områder i Mols Bjerge fraD. 2/10-19 Molslaboratoriet: Vores dyr er ikke farligeD. 2/10-19 P4 Østjylland, indslag i P4 eftermiddag sammen med Anni fra Molslaboratoriet Indslaget kommer på tid 01:09:50D.7/7-19 Indslag i TVavisen, (slutindslag inden vejrudsigten)D. 4/7-19 Artikel på Jyllandspostens hjemmesideD. 3/7-19: Artikel på DR’s hjemmesideD. 1/7-19: P4 Morgen Østjylland, radio -indslaget kommer på tid 03.07.57:D. 1/7-19 Artikel i Politiken: “Er det trygt at færdes mellem køer og heste i indhegnet natur?” (abonnement artikler) som opfølgning på artiklen om Natur historisk Museums rewilding projektet (d. 24/6-19)

 

Mols Bjerge områdets offentlige arealer sammen med Naturhistorisk Museum og Den danske Naturfonds storfolde
Uindhegnede områder på offentligt areal

D. 20/6-19 Møde Syddjurskommune, med Plan, Udvikling og Mobilitet samt Teknik og Miljø

D. 19/6-19 Mini-møde bla. om etablering af sti

D. 13/6-19 Interview til artikel i Politiken (artiklen bliver sandsynligvis bragt sidst i juni)

D. 24/5-19 deltog vi i debatten “Når vi hegner naturen inde -hegner vi så os selv ude?” på Naturmødet i Hirtshals.

Se Linda i debatten til folkemødet, Naturmødet (video) klik her

Det viste sig at være et sprængfarligt emne og desværre blev det ikke så meget drøftelse af mulige løsninger som debatoplægget havde lagt op til og vi havde set frem til, men mere hårdt optrukne fronter. Linda fik dog leveret vores synspunkter og forhåbentlig fik vi sået et frø til at lokalbefolkningen vil blive hørt og taget med på råd i fremtiden.
I løbet af dagen fik vi gode konstruktive og informative snakke med flere fra bla. Den Danske NaturFond, Naturhistorisk Museum og Friluftsrådet og vi håber på at kunne være i dialog med dem fremover.

I debatten deltog:

Formand, Friluftsrådet: Niels Christian Levin
Formanden for Dansk Jægerforbund: Claus Lind Christensen
Landbrug & Fødevarer, Bestyrelsesmedlem: Henrik Bertelsen
Tilgængelig Natur under Mols i Udvikling: Linda Klindrup
Senior forsker Institut for Bioscience - Biodiversitet, Aarhus Universitet: Rasmus Ejrnæs
Idehistoriker og naturdebattør: Rune Engelbreht

------HVILKE DYR ER DER I FOLDENE------
Desværre har vi endnu ikke modtaget info om alle folde og der kan gå flere slags dyr i samme fold.
Tjek ALTID selv på skiltene hvilke dyr der går i foldene

 • Fold 1:?
 • Fold 2: Heste
 • Fold 3: Køer
 • Fold 4:?
 • Fold 5: Heste
 • Fold 6: ?
 • Fold 7: ?
 • Fold 8: Køer
 • Fold 9: Køer
 • Fold 10: ?
 • Fold 11: Heste, geder
 • Fold 12: Åben ingen græssende dyr, ledene er åbne
 • Fold 13: ?
 • Fold 14: ( uden dyr og der kommer først dyr omkring efterårsferien).
 • Fold 15: Heste (?)
 • Fold 16: heste
 • Fold 17: ?
 • Fold 18: ?
 • Fold 19: ?
 • Fold 20: Får
 • Fold 21: ?
 • Fold 22: ?
 • Fold 23: ?
 • Fold 24: Heste, Køer

OBS: TJEK ALTID SELV, OM FOLDEN ER DYREFRI!
Kig efter, at
– Led er åbne
– Strøm er taget fra
– Skilte ved låger viser at der ikke er dyr


Resume fra mødet d. 20. marts 2019 og kort nyt fra os

 

1) Info om status på dyr i foldene:

- Nationalparkens App: I løbet af sommeren vil der komme udkast på hvordan info kan vises
- Naturstyrelsen arbejder på at få det på deres hjemmeside (også henover sommer)
2) Der er givet tilladelse til bla. fæ-rist og hegning over nogle af småvejene, så hvis vi ønsker ændringer her er vi blevet bedt om “at gå myndighedernes vej“. Vi arbejder derfor nu på at få kontakt til politikere og embedsværk i kommunen.
3) Se bla Bilag 3 i referatet: §88 i færdselsloven: “kreaturer mm skal være ADSKILT FRA VEJ med forsvarlig indhegning“.
4) D. 24. maj kl 18:00 deltager vi i debat på naturmødet i Hirtshals: “Når vi hegner naturen inde – hegner vi så os selv ude?“

Resume fra møde d. 15. januar 2019

Midt i januar holdt vi i gruppen Tilgengængelig Natur et virkelig godt møde med Naturstyrelsen, Nationalparken mfl.
Her følger et resume:
1) HEGNSFRIE OMRÅDER:
Umiddelbart ikke muligt. Der er naturpleje-pligt på arealerne. Giver desuden ha-støtte tab på ca. 50.000,- kr/år.  Vi har ikke givet op på den. Vil det evt. være muligt at holde arealerne i "passende stand" på anden vis?
2) FOLDE: DYREFRI I ROTATIONSORDNING
En mulighed. Men det har længere udsigter pga leje- og ha-støtte kontrakter der løber over 5-årig periode og har forskellige "udløbsdatoer" indenfor samme fold. Vi arbejder videre på denne løsning.
Mulighed for en mindre fold er dyrefri i 2019-sæsonen (se kort i referat-pdf).
Mulighed for at etablere stier i nuværende tætskovs-område (se kort i referat-pdf)
3) KOMMUNIKATION
Status på foldene kommer på Naturstyrelsen hjemmeside (fra april/maj 2019):
- Hvornår er der dyr, hvilke dyr, hvilke låge-numre hører til hvilke folde
- Nationalpark app vil som det mindste linke til hjemmesiden.
4) UNDERSØGELSE
Bla. som en følge af denne MiU-gruppes henvendelse om storfoldsproblemerne sætter Kbhvns universitet og Friluftsrådet en undersøgelse igang af "Storfoldenes indvirkning på friluftslivet".
har du spørgsmål eller endnu bedre forslag må du endelig slå på tråden. Er I en gruppe, kan vi komme og  fortæller om vores arbejde (vi har været i Borgerforeningen, Fokusgruppemøde i Mols i Udvikling og Syddjurssportsrideklub)
Spred budskabet om gruppens arbejde, så flere bliver opmærksomme på, hvad vi arbejder. Jo flere tilbagemeldinger, jo bedre dialog kan vi få.

Resume fra møde d. 15. januar 2019

Midt i januar holdt vi i gruppen Tilgengængelig Natur et virkelig godt møde med Naturstyrelsen, Nationalparken mfl.

Her følger et resume:

1) HEGNSFRIE OMRÅDER:
Umiddelbart ikke muligt. Der er naturpleje-pligt på arealerne. Giver desuden ha-støtte tab på ca. 50.000,- kr/år.  Vi har ikke givet op på den. Vil det evt. være muligt at holde arealerne i "passende stand" på anden vis?

2) FOLDE: DYREFRI I ROTATIONSORDNING
En mulighed. Men det har længere udsigter pga leje- og ha-støtte kontrakter der løber over 5-årig periode og har forskellige "udløbsdatoer" indenfor samme fold. Vi arbejder videre på denne løsning.
Mulighed for en mindre fold er dyrefri i 2019-sæsonen (se kort i referat-pdf).
Mulighed for at etablere stier i nuværende tætskovs-område (se kort i referat-pdf)

3) KOMMUNIKATION
Status på foldene kommer på Naturstyrelsen hjemmeside (fra april/maj 2019):
- Hvornår er der dyr, hvilke dyr, hvilke låge-numre hører til hvilke folde
- Nationalpark app vil som det mindste linke til hjemmesiden.

4) UNDERSØGELSE
Bla. som en følge af denne MiU-gruppes henvendelse om storfoldsproblemerne sætter Kbhvns universitet og Friluftsrådet en undersøgelse igang af "Storfoldenes indvirkning på friluftslivet".

har du spørgsmål eller endnu bedre forslag må du endelig slå på tråden. Er I en gruppe, kan vi komme og  fortæller om vores arbejde (vi har været i Borgerforeningen, Fokusgruppemøde i Mols i Udvikling og Syddjurssportsrideklub)
Spred budskabet om gruppens arbejde, så flere bliver opmærksomme på, hvad vi arbejder. Jo flere tilbagemeldinger, jo bedre dialog kan vi få.

De bedste hilsner
Tilgængelig Natur-gruppen, under Mols I Udvikling
Jane Toubro

Udfordringer med storfoldene i Nationalparken

“Hegn i bakkerne“
Her arbejder vi specielt med udfordringen med at næsten alle områder er indlemmet i storfolde med køer, heste og får. Selvom det er tilladt at færdes i foldene, er mange ikke trygge ved at færdes der og derfor er der stort set kun grusvejene tilbage for dem. Især for hundeluftere, mindre børn og andre der ikke er så hurtige til at kunne flytte sige kan det være utrygt.

Vi arbejder på at finde løsninger der tilgodeser både behovet for den naturpleje der kræves når man ønsker naturtypen overdrev og samtidig tilgodese de lokales behov så de kan glædes ved at færdes i området til den daglige gå-, cykel- eller ridetur.Vi håber at alle med interesse for sagen vil give deres mening tilkende, så vi kan repræsentere holdningerne hos os lokale så godt som muligt, når vi er i dialog med NST, DDNF, Mols-lab og Nationalparken.

Igangværende aktiviteter og planer:
I dialog med de store offentlige lodsejer i Nationalparken om mulighed for uindhegnede områder hvor man kan færdes uden at være i indhegning med dyr og  mulighed for at storfoldenen på skift er dyrefri, så der til alle tider vil være større områder hvor man kan færdes væk fra de store grusveje.

9/1-2019, kl. 15:00-16:30: Internt møde i gruppen, sammen med Tovholder fra MiU, Eva Strøm

15/1-2019, kl. 14:00-16:00: Møde med Naturstyrelsen, Nationalparken, Naturhistorisk museum (Molslaboratoriet) og forhåbentligvis Den Danske Naturfond (Dialoggruppen)

Referater fra dialoggruppe-møder:

19/11-2019 Referat fra 5. dialogmøde
20/3-2019 Referat fra 4. dialogmøde
15/1-2019 Referat for 3. dialogmøde
24/10-2018 Referat for 2. dialogmøde
24/5-2018 Referat fra 1. dialogmøde
Forbedrings-forslag til Nationalparken (Pdf) som “Tilgængelig natur-gruppen” fremlage til mødet.

I opstarten af vores arbejde, kontaktede vi en række lokale organisationer, der var bred enighed om at forholdene for publikum i Mols Bjerge er blevet forringet.
Derfor sendte vi et brev til de store offentlige lodsejere for at gøre dem opmærksom på problemt og komme i dialog om muligheder for forbedringer.
Brev til Naturstyrelsen, Naturhistorisk Museum (Mols Laboratoriet) og Den Danske Naturfond fra Tilgængelig natur-gruppen på vegne af Molsskolen, Dagplejerne, Naturbørnehaven, Børnehuset Mols, Syddjurs Sportsrideklub, Mols Rideklub, Ridecenteret Dyssegaarden, Dansk Kennelklub – kreds 6, Rideklubben Aska

Gruppens formål:
At bevare og bedre borgernes adgang til naturen på Mols og Helgenæs for alle brugergrupper: Skoleelever, dagplejere og børnehaver, vandringsmænd, cyklister, ryttere, hestevogne, hundeluftere, joggere/motionsløbere og mountainbikere mv. Vi har især fokus på hvordan det opleves at færdes i naturen for lokale.


Gruppen for Tilgængelighed til naturen informere

Igangværende aktiviteter og planer her i foråret:

Vi er ved at starte dialog med de store offentlige lodsejere og Nationalparken om tilgængeligheden på deres arealer.

Og d. 23. maj har vi et første dialogmøde med Naturstyrelsen, Naturhistorisk museum (Mols laboratoriet), Den danske naturfond og Nationalpark Mols bjerge.