Kommunikationsudvalget under Mols i Udvikling forsøger at samle og koordinere information om projektet, sådan som det udvikler sig. Det seneste halvandet år har kommunikationsudvalget formået at skabe lokal opmærksomhed om Mols i Udvikling

Udvalgets opgave er at formidle viden ind i projektet og ud af projektet. Som der står i formålsbeskrivelsen:
Kommunikationsudvalget skal varetage koordineringen og styringen af al ekstern kommunikation fra de siddende projektgrupper og tilhørende projektmateriale.”

Hvor og hvordan kommunikerer udvalget?
Kommunikationsudvalget har allerede haft arbejdshandskerne på, for at bygge bro til interesserede borgere. Udvalget står blandt andet bag denne hjemmeside, har oprettet en Facebook-profil og vi har produceret en lille fortælling om området: “Det lune land”.

Hvis du har en aktivitet, der skal uploades til vores hjemmeside, eller du har behov for at få kontakt til kommunikationsudvalget angående andet, kan du finde kontaktoplysningerne her