Opdateret juni 2022

Lokale og Anlægsfonden giver fire millioner til Byens Blå Torv

Havnen i Knebel Vig på Mols omdannes til Byens Blå Torv – et nyt aktivitetssted for havelskere. Torvet skal indbyde til leg, læring, aktivitet, fællesskab og afslapning med vandet som omdrejningspunkt. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 4 mio. kr.

Knebelbro Jolle- og Bådehavn ligger i bunden af Knebel Vig, der med sit lave vand på begge sider af havnen skaber optimale forhold for at introducere både børne- og voksne til et fritidsliv i det blå. Havnen har gennem en årrække gradvist åbnet sig for nye blå foreningsfællesskaber, og har trods begrænsede faciliteter allerede en omfattende og varieret brugergruppe. En gruppe af frivillige ildsjæle har med støtte fra bl.a. Lokale og Anlægsfonden og Syddjurs Kommune udviklet projektet Byens Blå Torv, så deres havn i fremtiden kan tilbyde et langt mere inviterede aktivitetsfællesskab, som med afsæt i nye, tidssvarende faciliteter skal styrke både lokalmiljø og turisme.

Louise Juul, formand for Byens Blå Torv fortæller om projektet: ‘Det har været motiverende og livsbekræftende at skabe projektet Byens Blå Torv. Vi har en brugerpalet, der omfatter surfere, vinterbadere, bådlaug, søspejdere, kajakroere, polokajakroere, havsvømmere, SUP’ere, skole, børnehave og sågar også den lokal højskole for ikke at glemme de lokale og turisterne, som alle elsker at boltre sig i vandet: Desværre er vi placeret i det kølige nord, så hvis vi skal dyrke vores hobbyer, så har vi brug for rammer, der kan understøtte helårsbrugen – sauna, opbevaring, omklædning, bad, fælleskøkken osv. Netop fordi vores havn er så lille og brugergrupperne så mange, så har vi et enormt behov for at skabe bedre rammer om vores aktiviteter. Lokale og Anlægsfonden har været med til at udfordre og udvikle denne proces, og vi står nu med et projekt, der kan skabe en stor forskel for os lokalt.’

Læs mere og se tegninger her
——

Opdateret januar 2021

Nyhedsbrev fra arbejdsgruppen

Så er der nyt fra arbejdsgruppen bag projektet “Byens Blå Torv” på havnen i Knebelbro.

I nyhedsbrevet kan du blandt andet læse om milepælene i projektet i 2020, der betyder, at de første penge til projektet nu er i hus.

Du kan også læse om de nye havaktiviteter, der er kommet på havnen, crowdfunding og se de nye medlemmer af arbejdsgruppen.

Læs hele nyhedsbrevet: Byens Blå Torv Januar 2021


Opdatering d. 17. november 2020:

Første fonds-million i hus

Byens Blå Torv er udvalgt til at være et af Realdanias nye “Underværker” og projektet støttes med 1 million kroner. Dermed har Byens Blå Torv hentet de første støttekroner hjem fra fonde. Projektet er dog allerede på Syddjurs Kommunes budget med 1 million i 2022 og 1 million i 2023, fortæller formand for arbejdsgruppen bag projektet, Louise Juul.

Realdania skriver blandt andet følgende om projektet:
Byens Blå Torv i Knebelbro på Mols har en ambition om at forene en bred vifte af blå foreninger, indbyde til aktiviteter, fællesskaber og afslapning i rekreative omgivelser og skabe et mødested omkring den gamle bådehavn for mennesker i alle aldre. Havet og fællesskabet er de bærende elementer. Den lille bådehavn i bunden af Knebevig ligger helt unikt i det blå landskab og er ikke blot et fantastisk sted for de stedkendte, men også et aktiv og et potentiale for hele området. Projektet tror på, at med nye faciliteter vil både lokalsamfundet, fremtidig bosætning og nye fællesskaber blomstre.

Læs hele beskrivelsen på undervaerker.dk her

——-

Status maj 2020

Projektet Byens Blå Torv kører stille og roligt videre. Der er dog ind i mellem stemmer i den lokale debat, der mener, at der ikke har været eller er mulighed for at bidrage, kommentere, debattere og komme med ideer til projektet fra den brede befolkning. Det har der været – og det kommer der igen. Det er nemlig altafgørende for, at vi får et projekt, som så mange som muligt bliver glade for. Man er derfor altid velkommen til at kontakte os i arbejdsudvalget (se kontaktinfo i boksen til højre. Her følger nogle nedslag i processen, hvor vi har forsøgt at inddrage lokale stemmer i projektet:

Borgermøde, juni 2018
Vi åbnede inddragelsesprocessen omkring Byens Blå Torv på et borgermøde i juni 2018, hvor arkitektfirmaet Krads præsenterede de tanker og ideer, der blev arbejdet med. Her fik vi mange gode og konstruktive kommentarer og ideer fra de lokale borgere og fra de foreninger, der er repræsenteret på havnen.

Mit Mols 2020 og ekstraordinær generalforsamling i Borgerforeningen Mols
Efter skitseprojektet blev stemt hjem på en ekstraordinær generalforsamling i Bådelauget i maj 2019, har vi deltaget i to større offentlige arrangementer, hvor vi har informeret om projektet, og hvor der har været en god og konstruktiv dialog/debat med deltagerne: “Mit Mols 2020” i januar og senest på borgerforeningens generalforsamling i februar 2020.

Se video fra generalforsamling i Borgerforeningen Mols her

Fundraising og ny fase
Nu er vi gået ind i en fase, hvor vi arbejder på at få rejst penge til projektet, og først derefter påbegyndes processen med at få projekteret og tegnet det endelige projekt. I den proces kan detaljer og elementer i skitseprojektet kan ændre sig. Foreningerne på havnen kan i løbet af sådan en lang proces få nye og andre behov, miljømæssige og andre restriktioner kan umuliggøre visse ønsker, fondene kan have deres ideer, og måske er der også ideer og ønsker i den brede befolkning i området, som det endelige projekt kan favne. Hvordan og hvornår inddragelsesprocessen bliver i denne fase af projektet, er vi ikke klar over endnu, men det vil blive varslet i god tid på Mols i Udviklings informations-kanaler og i lokalavisen. Om corona vil, bliver der afholdt et møde i sensommeren, hvor vi vil invitere såvel lokale borgere, foreningerne på havnen og politikere fra Syddjurs Kommune, og hvor det også vil være mulig at komme i dialog med hinanden. Det glæder vi os til.

På vegne af arbejdsgruppen
Louise Juul – formand

Fra tanke til skitseprojekt

Knebelbro d. 19. juni 2019

I Byens Blå Torv er vi blevet opfordret til at informere om, hvordan vi har arbejdet med at få udformet det skitseprojekt, som vi nu forsøger at få realiseret. Så her følger en kort beskrivelse fra tanke til skitseprojekt:

Arbejdsgruppen, som består af repræsentanter fra samtlige foreninger på havnen, samt skole og daginstitutioner ansøgte for knap 2 siden om tilskud fra Syddjurs kommune og Sparekassen til realisering af skitseprojektet. Ansøgningen om tilskuddet blev vedtaget på en generalforsamling i bådelauget. Skitseprojektet er udarbejdet af et arkitektfirma fra Århus, der sammen med en konsulent fra Lokale og Anlægsfonden har hjulpet os med at få skabt et projekt, som afspejler de mange forskellige brugergruppers ønsker, behov og drømme til det fremtidige miljø på havnen i Knebelbro.

Vi drømmer, men vi har også arbejdet også realistisk. Dette både ift. de fremtidige fondsansøgninger og kommuneplaner mm. Vi har derfor under hele processen haft rådgivning fra såvel en konsulent i LOA og en medarbejder i syddjurs kommune ift gældende lokalplan og andre restriktioner. Skitseprojektet i sin nuværende form stiller krav til ændringer i lokalplanen. Det kræver også tilladelse fra kystdirektoratet til at indvinde land, så vi kan få flyttet alle parkeringspladser over på den side af brohuset, hvor vi i dag har vinteropbevaring af bådene. Dette med et ønske om at nedlægge parkeringspladser på den anden side af brohuset, hvor vi i stedet ønsker et rekreativt grønt område til leg, ophold m.m.

Efter skitseprojektet blev godkendt på en ekstraordinær generalforsamling i bådelauget er vi nu i gang med at undersøge, hvordan vi fremadrettet kan driftet de omkostninger, der måtte være på det færdige projekt. Kan vi få driften på plads skal vi til at kigge på den fremtidige organisering og ejerskabet. Herefter skal vi i gang med at søge fondsmidler og vi skal ansøge om lokalplansændringer og andre tilladelser, som projektet i sin endelige form måtte kræve. Kan vi ikke sikre driften, kan vi ikke få fonde til at synes om vores projekt, så må projektet op på væggen og måske hives ned igen en anden god gang. Kan vi ikke få tilladelse til lokalplansændringer mm., så må vi sammen med kommunen undersøge, hvad der så kan lade sig gøre, for at vores projekt kan realiseres.

Interesserede er velkommen til at kontakte arbejdsgruppen, såfremt man har spørgsmål, gerne vil vide mere, eller have en illustrativ rundtur på havnen. Vores kontaktoplysninger står i boksen til højre.

Se skitseprojektet her: 20190524 Knebelbro Havn Skitseprojekt-1

De bedste hilsner og på vegne af arbejdsgruppen
Louise Juul – formand


Indlæg fra maj 2019:

“Byens Blå Torv” på Knebelbro genopstår!💪

Tirsdag d. 28. maj 2019 blev vores store havneprojekt på Knebelbro havn stemt hjem på Bådelauget’s ekstraordinære generalforsamling. 3 års spændende arbejde er overstået og hvis du har lyst, så tryk på linket og kig rundt i vores projektmappe, som er udarbejdet af vores superseje arkitekter Kristoffer og Mads fra Krads i Århus.

Vi har fået tegnet et ønskescenarie for havnen, og nu kommer så fasen, hvor vi skal se, om drømmene kan blive til virkelighed. Hvordan organiserer vi os på havnen, hvad med driften, kan vi få ændret lokalplanen – og kan vi skaffe de 20 millioner, som projektet koster? Det tror vi på :- ) Men hvis du har nogle penge,du ikke ved, hvad du skal gøre med, eller kender du nogen som har, så giv endelig lyd😄

For når pengene er i hus kan vi alle se frem til at stikke fødderne i vandet fra et af de mange udsigtspunkter, vi kan lege med vores børn på det store grønne område, vi kan drikke kaffe og hygge os i det nye havnehus med udsigt udover bugten. Vores skolebørn kan lære at svømme i det nye havnebassin, vi kan gå til kajakpolo og vi kan alle sidde og få varmen i en lækker sauna sammen med andre lokale, vores klubvenner og skolekammerater. Havnen bliver fremtidsklimasikret og der kommer nye fleksible betonflydebroer, som giver plads til 5-7 ekstra både.

De bedste hilsner og på vegne af arbejdsgruppen for “Byens Blå Torv”, Louise Juul

20190524 Knebelbro Havn Skitseprojekt-1