Knebelbro set fra vandet

NGO delegation på besøg hos Byens Blå Torv i Knebelbro

Tirsdag d. 21. august havde Byens Blå Torv i Knebelbro besøg af en NGO delegation fra Letland, som var i Danmark for at drøfte og se hvordan man arbejder med borgerinddragelse og frivillighed her i landet.

Projektet Byens Blå Torv på Knebelbro Havn var et konkret projekt, som de hørte om og som havde til formål, at inspirere til deres arbejde i Letland. De fik samtidig historien bag opstarten af Mols i Udvikling  omkring hvordan vi har startet det, hvorfor, hvor vi er nu og hvad det indtil videre har medført.  Besøget her på Mols var arrangeret af SFOF - Socialistisk Folkeoplysningsforbund.

 


Byens Blå Torv holder åbent hus - søndag d. 10.6 kl. 10-14! Kom og se arkitekternes første udkast!

Der holdes åbent hus i Brohuset på Knebelbro Havn, søndag d. 10. juni kl. 10.00 - 14.00.

Her kan du blandt andet se det første udkast til planerne for Byens Blå Torv.

Læs mere i nyhedsbrevet herunder om arrangementet den dag og om de andre fine aktiviteter der er på havnen.

Nyhedsbrev havnen

 

 


Mette Frederiksen på besøg i Knebelbro

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen lagde den 15. august vejen forbi Mols i Udvikling. Formanden var i forvejen i området, da hun var inviteret af borgmesterkandidat Ole Bollesen

Af Søren Ibsen

På en velbesøgt Knebelbro Havn, hvor mange mennesker var mødt op for at kigge med, ankom Mette Frederiksen i sin nye kampagnebus.

Søren Ibsen orienterede statsminsterkandidaten om Mols i Udvikling og alle de projekter, der allerede er gang i, og som er båret af frivillige kræfter.

For at lykkes med tilflytning og bevarelse af skole og institutioner, har landdistrikterne behov for hjælp fra Christiansborg til infrastruktur, både hvad angår fibernet, mobiltelefoni og offentlig transport.

Det ønske pointerede Søren Ibsen overfor Mette Frederiksen.

Formand for Bådelauget Hans Henrik Hansen (yderst th) og formand for havnebadsgruppen under Mols i Udvikling, Louise Juul (yderst tv), viste Mette Frederiksen rundt på havnen og fortalte om de ideer, der ligger bag planerne om havnebadet i Knebelbro.

Formand optaget af lighed mellem land og by

I sin afsluttende kommentar fortalte Mette Frederiksen til de fremmødte, at hun arbejder for lighed i Danmark - også lighed mellem land og by.

"Der er blevet for stor afstand mellem land og by, og jeg vil gøre mit for at samle Danmark," fortalte Mette Frederiksen

"Jeg er klar over, at det kræver hjælp til landdistrikterne i form af infrastruktur, både digitalt og hvad angår transport."

Forhåbentlig tager Mette Frederiksen sine holdninger med til Christiansborg, så det måske bliver en smule nemmere at være landdistrikt.


Havnebadet ved havnen i Knebelbro tager form

Havnebadet ud for havnen ved Knebelbro tager form, og her kan du se en video, hvor engagerede borgere fortæller om visioner, mål og planer for fremtiden.

 
https://youtu.be/RRxc7pB9AfU


Kære nuværende og kommende havnebrugere i Knebelbro

Onsdag d. 10. august var der møde i havnebadsgruppen på Molsskolen,.
Her var medlemmer fra alle de nuværende bruger:
Bådelauget, Søspejderne, Vinterbaderne, Kajakroerne, Syddjurs Kommune og andre borgere var mødt op til fortællinger om Knebelbro havn fra 1870’erne og frem til idag.
Tids line Havnebad

Fortællingen var baseret på interviews, gamle fotos gennem tiden og avisudklip, fortalt af havnebadsmedlem Louise Juul og tegnet af Erik Reinert fra Kapenhøj.

Efter fortællingen, lavede Hans Henrik fra bådelauget og Thomas Konggaard fra Kajakklubben og Molsskolen en introduktion og forklaring omkring de flotte tegninger
Yderligere blev der fremlagt en tegning over de nuværende forhold på havnen, med en oversigt over alle de nuværende tidspunkt nødvendige restaureringer for en bevarelse af havnen som den er i dag.

Vision 2Sidst men ikke mindst fremlagt havnebadgruppen også en "vision 2", som viser den spændende plan over de udbygninger og faciliteter, som man arbejder med, og mener vil tilgodeser alle nuværende og kommende brugere af havnen. Alle tiltag som skal være med til at gøre vores havn mere attraktiv for særligt børnefamilier, så vi på havnen er med til at sikre tilflytning til vores område så der også fremover vil være børn og unge, der har lyst til at bruge deres tid på havnen og i vandet på alverdens forskellige måder.

Indtil den 01.09 kan alle borgere og foreningsmedlemmer komme med idéer til tegninger, som også vises på havnemarket søndag d. 14/8 fra kl. 10.00 til 15.00. Her kan alle møde op og komme med holdninger og gode ideér....

Samtidig arbejder gruppen støt og rolig hen mod de endelig tegninger, som skal danne baggrund for vores fondsansøgningerne

Se alle dokumenterne her:
Kontinuiteten i Knebelbro
Nuværende forhold
Vision 1
Vision 2

De bedste hilsner
Havnebadsudvalget


 


 

Juni 2015 – opstart..

Formålet med ”havnebadet” blev beskrevet som:
At skabe et miljø på og omkring havnen, der tiltrækker lokale unge, børn og børnefamilier. Får vi skabt et spændende miljø for de lokale unge og børn håber vi på, at det vil være med til at tiltrække potentielle børnefamilier til vores område.
Den konkrete indsats vi vil koncentrere os om i første omgang er:

imageFlydebroer som erstatning for manglende strandområde.

Etablering af en platform på ydermolen ca. 5×5 m af hårdt træ på stålpæle (4-6 stykker) i molens nuværende niveau + stige og vippe.

En flåde/platform i plastik +stige og vippe længere ude end badebroen.

Broerne skal bruges til at opholde sig på, et sted hvor man kan sole sig, holde øje med sin børn, hygge sig og hænge ud på og som tømmerflåde til at hoppe i vandet fra, evt. med vippe, rutchebane

Se billeder og priser på: http://www.cnfritid.dk/badebro-flydebro

Udbygning af det lille skur kaldet Christiansborg, til at indeholde omklædning og sauna for vinter bader + læ faciliteter for havnens gæster.

Andre Idéer til næste omgang: image
– Shelter eller skur til ophold og hvor man kan drikke en kop kaffe etc.
– Læhegn
– Surf-skole i samarbejde med skolen og/eller If Mols
– Bull-bane
– Strandbar
– Akvarium til fisk og krabber

Udvalgsformand: Henriette Riskær – mail: henrietteriskaer@gmail.com

Stemning Havnebad