Menighedsråd

Arbejdsgruppen for menighedsråd arbejder for øget samarbejde mellem de fire menighedsråd på Mols & Helgenæs og mellem kirken og det øvrige lokalsamfund.  Menighedsrådene har en ambition om, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af livet i området. Vi ønsker derfor en kirke i øjenhøjde, der er med i lyst og nød; fra livets begyndelse og til livets slutning.

En aktiv kirke for alle

Der sker en masse i kirkerne på Mols og Helgenæs. Følg de nyeste opdateringer, få konfirmationsdatoer, gudstjenestelister og det nyeste kirkeblad på www.mols-helgenaes.dk.

Har du forslag til aktiviteter, vi kan være sammen om?

Vi ønsker at have et varieret udbud af aktiviteter til alle aldersgrupper. Vi er åbne for forslag og initiativer i arbejdet med at bevare og forny et kirke- og sogneliv, der har stor opbakning blandt sognets beboere. Har du forslag til aktiviteter, vi kan være fælles om, så kontakt en af områdets præster. Du kan finde deres kontaktinformationer her.

Molsværket i Knebel

Et kommende kulturhus i Knebel vil være et naturligt samlingspunkt for lokalbefolkningen, og kirkerne støtter etableringen og vil også være med til at sikre driften af det nye Molsværk i Knebel. Præsterne får et kontorfællesskab i det nye mødested. Læs mere om kirkernes tanker om Knudepunktet her eller hør om tankerne i den korte video.

Hvem er vi

Kirkerne på Mols-Helgenæs består af syv kirker (Agri, Egens, Vrinners, Knebel, Vistoft, Helgenæs og Tved) samt Rolsø Kirkegård. Området er inddelt i to pastorater.

Ved kirkerne er i alt 15 personer ansat (fuldtid/deltid), herunder to præster, to organister, otte gravere og gravermedhjælpere og to kirkesangere.

Kirkerne har fælles organister, fem kor for sangglade i alle aldre, samt fælles kirkeblad og hjemmeside. Endvidere samarbejder menighedsrådene med det klare mål at få mest kirke for pengene og sikre relevante tilbud for alle beboere i områdets sogne.

Der er ca. 3889 indbyggere i området, og af dem er 82% medlem af Folkekirken.

Se kirkernes hjemmeside her..

Da vi er ved at etablere en ny hjemmeside, har vi ikke kræfter til den store opdatering lige nu – så de nyeste historier finder du på Mols i Udviklings Facebook-side og på kirkernes hjemmeside og Facebook-side.