Menighedsråd

Arbejdsgruppen for menighedsråd arbejder for øget samarbejde mellem de fire menighedsråd på Mols & Helgenæs og mellem kirken og det øvrige lokalsamfund.  Menighedsrådene har en ambition om, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af livet i området. Vi ønsker derfor en kirke i øjenhøjde, der er med i lyst og nød; fra livets begyndelse og til livets slutning.

En aktiv kirke for alle

Der sker en masse i kirkerne på Mols og Helgenæs. Følg de nyeste opdateringer, få konfirmationsdatoer, gudstjenestelister og det nyeste kirkeblad på www.mols-helgenaes.dk.

Har du forslag til aktiviteter, vi kan være sammen om?

Vi ønsker at have et varieret udbud af aktiviteter til alle aldersgrupper. Vi er åbne for forslag og initiativer i arbejdet med at bevare og forny et kirke- og sogneliv, der har stor opbakning blandt sognets beboere. Har du forslag til aktiviteter, vi kan være fælles om, så kontakt en af områdets præster. Du kan finde deres kontaktinformationer her.

Knudepunktet i Knebel

Et kommende kulturhus i Knebel vil være et naturligt samlingspunkt for lokalbefolkningen, og kirkerne støtter etableringen og vil også være med til at sikre driften af det nye Knudepunkt i Knebel. Det er tanken, at præsterne også får et kontorfællesskab i det nye mødested. Læs mere om kirkernes tanker om Knudepunktet her eller hør om tankerne i den korte video.

Hvem er vi

Kirkerne på Mols-Helgenæs består af syv kirker (Agri, Egens, Vrinners, Knebel, Vistoft, Helgenæs og Tved) samt Rolsø Kirkegård. Området er inddelt i to pastorater.

Ved kirkerne er i alt 15 personer ansat (fuldtid/deltid), herunder to præster, to organister, otte gravere og gravermedhjælpere, to kirkesangere og en kirketjener.

Kirkerne har fælles organist, fem kor for sangglade i alle aldre, samt fælles kirkeblad og hjemmeside. Endvidere samarbejder menighedsrådene med det klare mål at få mest kirke for pengene og sikre relevante tilbud for alle beboere i områdets sogne.

Der er ca. 3734 indbyggere i området, og af dem er 87% medlem af Folkekirken.

Ellers se menighedsrådets hjemmeside her..

Indlæg omkring Menighedsråd på Mols

TUREN UD I DET BLÅ TIL MØRKE D. 26. MAJ ER AFLYST!Så er det ved at være nu - den 18. marts skal vi have handleplaner fra alle arbejdsgrupper.

Al foreløbigt arbejde, fra alle arbejdsgrupper, skal senest den 18. marts være indsendt til formandskabet, så det kan komme med i den første projekt rapport, og derved danne grundlag for de første runder af fonds ansøgninger.

MiU RapportenDet gælder såvel projekter der er relateret til byggeriet i Knebel, såvel som projekter generelt under Mols i Udvikling.

Men derved er det ikke slut for yderligere udvikling og nye ideer. Det fortsætter ufortrødent.

For yderligere information eller spørgsmål, så skrive til formandskabet på post@molsiudvikling.dk eller DGI-konsulent Carsten Blomberg på carsten.blomberg@dgi.dk