Ejendomsfonden Molsværket (tidligere Knudepunktet Mols)

I foråret 2018 stiftede Realdania sammen med bl.a. Borgerforeningen Mols, Mols i Udvikling og Syddjurs Kommune ”Ejendomsfonden Knudepunktet Mols”, som er en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål. Fondens væsentligste formål er at bygge, vedligeholde og udleje et kommende fælleshus i Knebel, der fik arbejdstitlen ”Knudepunktet”. Fælleshuset bliver ramme for aktiviteter, der understøtter samarbejdet mellem borgere, institutioner, erhverv og foreninger på Mols og Helgenæs. Fælleshuset kommer til at hedde “Molsværket”. Det blev afsløret til 1. spadestik d. 5. november 2021. Den 21. januar 2023 blev der etableret en brugerforening, som kommer til at stå for indholdssiden og den daglige drift af Molsværket.

Bestyrelsen for fonden arbejder frivilligt for at skabe rammerne for fremtidens mødested sammen. I bestyrelsen sidder:

  • Grith Mortensen, Mols i Udvikling (formand)
  • Arne Gynther, tidl. Syddjurs Kommune (næstformand)
  • Anna Kathrine Bisgaard Sørensen, Arkitema Architects
  • Lone Mouritsen, Mols i Udvikling
  • Claus Peter Olesen, Molsskolen
  • Lene Bjarke Skov, Syddjurs Biblioteker
  • Kasper Ø. Nissen, Mols i Udvikling

Endvidere er statsaut. revisor Johnny Skovgård, Kovsted & Skovgård tilknyttet fonden som revisor.