Ejendomsfonden Knudepunktet Mols

I foråret 2018 stiftede Realdania sammen med bl.a. Borgerforeningen Mols, Mols i Udvikling og Syddjurs Kommune ”Ejendomsfonden Knudepunktet Mols”, som er en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål. Fondens væsentligste formål er at bygge, vedligeholde og udleje et kommende fælleshus i Knebel, der fik arbejdstitlen ”Knudepunktet”. Fælleshuset bliver ramme for aktiviteter, der understøtter samarbejdet mellem borgere, institutioner, erhverv og foreninger på Mols og Helgenæs. Fælleshuset kommer til at hedde “Molsværket”. Det blev afsløret til 1. spadestik d. 5. november 2021. Der vil, når vi kommer lidt tættere på byggeriets færdiggørelse, blive etableret en brugerforening, som står for indholdssiden og den daglige drift af Molsværket.

Bestyrelsen for fonden arbejder frivilligt for at skabe rammerne for fremtidens mødested sammen. I bestyrelsen sidder:

  • Grith Mortensen, Mols i Udvikling (formand)
  • Arne Gynther, tidl. Syddjurs Kommune (næstformand)
  • Anna Kathrine Bisgaard Sørensen, Arkitema Architects
  • Lone Mouritsen, Mols i Udvikling
  • Claus Peter Olesen, Molsskolen
  • Claus Gustav Pettersson, Syddjurs Biblioteker

Endvidere er statsaut. revisor Johnny Skovgård, Kovsted & Skovgård tilknyttet fonden som revisor.

Eva Strøm, tovholder for det gode liv på Mols og Helgenæs, er ansat af Ejendomsfonden.