Løbende praktisk nyt om Molsværket

Her kan du følge med i praktisk nyt om byggeriet af Molsværket.

Husk at der ikke er adgang for uvedkommende på byggepladsen!

Har du mere generelle spørgsmål, finder du dem her

Praktisk info om byggeriet
Der er en række praktiske ting omkring blandt andet parkering og hallen, som du her kan læse om:

Byggeriet
Molsværket opføres som nyt børnehus, madhus, opholdszoner, multisal, omklædning, kontorer og mødelokaler. Nye udeområder og legeplads samt omlægning af fodboldbanen inkl. ny belysning. Molsværket bliver sammenbygget med eksisterende halskib og gymnastiksal.

Tidsplan
Byggeperioden er planlagt med opstart november 2021 til aflevering sidst i 2023.

Der vil være aktivitet på byggepladsen på hverdage kl. 06.30-17.00. Der vil i perioder være mere støj end i andre perioder, særligt ved nedrivning, pælefundering samt gennemboringer i beton. Der kan forekomme aktivitet på byggepladsen på søn- og helligdage, men det er undtagelsen fremfor reglen.

Parkering
Parkeringspladsen foran hallen benyttes til byggeplads i hele byggeperioden. I bedes derfor finde alternative steder at parkere. Der kan i byggeperioden parkeres i flg. områder: Parkering ved busholdepladsen, P-pladsen ved Lyngevej ind til Daaleren samt Gl. Kirkevej, Skolesvinget, Skoletoften, Havagervej, Havblikvej og Havbovej. Husk at overholde de almindelige færdselsregler fx i forhold til parkering tæt på hjørner og foran ved udkørsler.

Der er adgang til hallen via Gl. Kirkevej, hvor der også er parkeringspladser tilgængelig. Af hensyn til naboerne (støv og støj), så kør langsomt på Gl. Kirkevej.

Der må ikke køres og parkeres på brandvejen langs skolen.

Adgang til hallen og skolens gymnastiksal i byggeperioden
Skolens gymnastiksal og Molshallen kan tilgås fra brandvejen ved at gå ind ved mellemrummet mellem administrationsbygningen og udskolingen, via skolens hovedindgang samt via løbebanen/brandvejen langs padel-/tennis-/multibanen.

Midlertidig adgang til gymnastiksalen vil være i modsatte ende af den normale indgang i perioden (altså den ende af salen, der vender op mod skolen).

Midlertidig adgang til hallen etableres hurtigst muligt mod halskibets sydlige side, hvor der etableres et overdækket vindfang og opstilles omklædnings- og toiletfaciliteter i et anvendeligt, men forventeligt mindre format. Halskibets gulvareal kan delvist benyttes i hele byggeperioden.

Kontakt
Ved eventuelle spørgsmål eller andet kontakt formand for Ejendomsfonden Molsværket, Grith Mortensen, grith.mortensen@gmail.com tlf. 40 96 41 14.