Hvad er Mols i Udvikling?

Paraplyorganisationen Mols i Udvikling (MiU) har siden 2013 været en væsentlig udviklingsfaktor på Mols og Helgenæs. MiU dækker et område med knap 3.800 indbyggere fordelt på 24 mindre landsbyer. Organisationen er drevet af frivillige kræfter, som har taget initiativ til at organisere og puste liv i de mange ideer og potentialer, som området indeholder. Syddjurs Kommune har været en væsentlig samarbejdspartner, og i dag er der etableret et meget nært samarbejde mellem kommunen og de frivillige.

MiU opstod i Molsskolen og børnehavernes fællesbestyrelse tilbage i august 2013. Bestyrelsen var kede af at høre om nedskæringer og besparelser på institutionsområdet og tænkte, at nu var det tid til at tage skeen i egen hånd. Det var tid til at tale vores skønne område op og deraf opstod navnet Mols i Udvikling. Et positivt og dynamisk navn, så der ikke var tvivl om at området ikke var i afvikling. Der blev oprettet en Facebook side for at dele alle de fine initiativer, der allerede dengang var på Mols og Helgenæs. Derudover blev der skrevet høringssvar og bestyrelsen iværksatte et stort arbejde for at være med til at bestemme fremtiden på Mols og Helgenæs. I slutningen af 2014 mødtes fællesbestyrelsen med Borgerforeningen Mols – Distriktsrådet for Mols & Helgenæs, Molshallen, IF Mols, samt enkeltstående frivillige for at igangsætte et initiativ om at den kommende børnehave ikke skulle bygges ind i skolens lokaler, men ligge som en selvstændig enhed mellem skole og hal.

På et stort borgermøde i januar 2015 blev de første arbejdsgrupper dannet og interessen blandt borgerne var stor. Her blev fællesbestyrelsens initiativ omdannet til et pilotprojekt under Landsbyklyngeprojektet i perioden 2015-2016. Projektet blev finansieret af DGI, Realdania og Syddjurs Kommune, og proceskonsulenten fra DGI har været med til at sætte yderligere turbo på udviklingen i området. Projektorganisationen er fortsat efter, at pilotprojektet er afsluttet. I dag arbejdes videre på en række projekter, alle båret frem af de mange frivillige. Projektejerne har en høj grad af frihed, så længe fokus er på at videreudvikle det gode liv i området. Alle kan være med i MiU, og nye projekter kræver som udgangspunkt blot, at to personer synes, det er en god ide, og holder sig inden for målet, som er at videreudvikle det gode liv i området.

Organisationen er i dag administrativt tilknyttet Borgerforeningen Mols – Distriktsrådet for Mols og Helgenæs og er afhængig af frivillig arbejdskraft og de midler, der fås ved fundraising. Ledelsen af MiU sker alene på frivillig basis.

Der er ansat en tovholder (stillingen er pt. vakant) til at hjælpe og vejlede de mange fine projekter, samt til at hjælpe det store byggeri af Molsværket godt i mål. Molsværket bliver det nye samlingssted for Mols og Helgenæs og kommer til at ligge i Knebel mellem Molsskolen og Molshallen, hvor den nye børnehave/vuggestue også kommer til at være.

De mange resultater

Mange af projektgrupperne har allerede realiseret en række ideer. Kløverstier er kommet til, fælleshaverne i Knebel og Vistoft vækker glæde hos alle, bl.a. hos Lyngparkens beboere, og de børnehave- og skolebørn, der dyrker og passer afgrøderne i haverne i Knebel. Et samarbejde mellem generationer er etableret, og har bl.a. betydet, at 5.-6. klasserne har arrangeret modeshows med varer fra Lyngparkens genbrugsbutik, der er lavet kunstudstillinger i Lyngparken, hvor børnehavens kolorister fremviste, hvad de kan, og der er afholdt høstfest og fællessang mellem generationer. Samarbejdet mellem generationer giver ny energi og glæde til både gamle og unge.

På kulturområdet arrangeres møder og foredrag, og kulturgruppen har afholdt både kulturfestivaller og teaterforestillinger for alle generationer – og med inddragelse af mange forskellige grupper, foreninger og institutioner.

På samme måde har menighedsrådene i samarbejde med Lyngparken arrangeret ture ud i det blå med besøg i de lokale kirker og landskaber.

En gruppe arbejder på øget tilgængelighed i nationalparken, og her er skabt en god dialog mellem de forskellige interessenter omkring, hvordan man kan forbedre tilgængeligheden til glæde for både de fastboende og dem, der besøger området.

Borgere på Helgenæs har skabt historiske stier til gavn for turister og andre interesserede. Her har man også i en periode haft et bryggerilaug. En bålfestival har allerede flere år på bagen (i dag på Karpenhøj), og der er afviklet surffestivaller på Helgenæs. Flere landsbyer arrangerer åben landsby en gang om året, og der arrangeres Lokaldyst, hvor området kæmper mod andre landsbyer/landsbyklynger.

Et kommunikationsudvalg har skabt synlighed om organisationen. Historien om området “Det lune land” er skrevet af kommunikationsudvalget, mens lokalarkivet og gode amatørfotografer har bidraget med fotos. Der er skabt synlighed omkring MiU’s mange initiativer gennem digitale medier, Facebook, Instagram og hjemmeside. MiU har bidraget til udvikling af andre landsbyklynger ved at dele erfaringerne, og vi har endog haft besøg af EU’s regionsudvalgsformand og fra Cornwall. To meget professionelle bosætningsfilm er blevet skabt, og MiU har utallige gange været i medierne med historier fra området.

I Bosætningsudvalget har man tilrettelagt flere velbesøgte bosætningsarrangement, som blandt andet har resulteret i øget ejendomssalg og bosætning i området. De nyeste bosætningstal ser lovende ud. Udviklingen er ændret, og skoledistriktet oplever pt. en markant søgning af familier, der flytter til området fra de store byer, København og Aarhus, samt fra andre steder i Østjylland. Begrundelserne for tilflytningen er det gode børneliv på landet, adgang til fantastisk natur, gode institutioner, boliger der er rimelige i pris og fornemmelsen af, at det er et område præget af udvikling – ikke afvikling. Endelig forsøger MiU og Borgerforeningen sammen med ambassadørerne ude i landsbyerne at tage godt i mod ”de nye” – uanset om de er unge eller gamle, eller hvor de kommer fra.

En gruppe borgere er i færd med at realisere Det Blå Torv ved Knebelbro. Det Blå Torv er et avanceret havnebad, som bl.a. skal gavne Molsskolen, ungdomsskolen, vinterbaderne, søspejderne, bådelauget og de mange sommerturister i området. Projektgruppen er i øjeblikket langt i jagten på fondsmidler.

Der har været arbejdet med bl.a. maddannelse i skolen. Og hver måned arrangerer Madspildspensionatet gratis fællesspisninger for de lokale – baseret på overskudsmad hentet i de lokale butikker.

Der arbejdes løbende på at forbedre infrastrukturen. Der er etableret en delebil, som siden starten i 2017 har haft en meget høj belægningsprocent. Bilen sponsoreres langt hen ad vejen af reklamer for lokale firmaer. Fibernet er udrullet i en stor del af området – hvilket ikke havde været muligt, hvis ikke en række ildsjæle havde holdt fast og var blevet ved med at løbe fra dør til dør for at få alle med.

Og dette er blot eksempler på nogle af de mange projekter. Det syder og bobler altså… til gavn for os alle.

Landsbyklynger en præsentation fra DGI & Realdania