Hvad er Mols i Udvikling?

Formandskabet for 2019 er valgt
Grith Mortensen blev genvalgt som formand for Mols i Udvikling, og Kasper Østvig Nissen blev valgt som ny næstformand.

Valget fandt sted på årets første Fokusgruppemøde d. 5. februar 2019, hvor repræsentanter for de forskellige grupper i Mols i Udvikling mødtes.

Du kan læse mere om Mols i Udvikling herunder. Siderne opdateres i sommeren 2019

Mols i Udvikling – november 2017

Paraplyorganisationen Mols i Udvikling (MiU) har gennem de sidste fire år været en væsentlig udviklingsfaktor på Mols og Helgenæs. MiU dækker et område med knap 3.800 indbyggere fordelt på 24 mindre landsbyer. Organisationen er drevet af frivillige kræfter, som har taget initiativ til at organisere og puste liv i de mange ideer og potentialer, som området indeholder. Syddjurs Kommune har været en væsentlig samarbejdspartner, og i dag er der etableret et meget nært samarbejde mellem kommunen og de frivillige.

MiU var oprindeligt et pilotprojekt under Landsbyklyngeprojektet i perioden 2015-2016. Projektet blev finansieret af DGI, Realdania og Syddjurs Kommune, og ’forstyrrelsen’ i form af en proceskonsulent har været med til at sætte yderligere turbo på udviklingen i området.

Projektorganisationen er fortsat efter, at pilotprojektet er afsluttet. I dag arbejdes videre på ca. 25 projekter, hvori godt 200 frivillige er aktive. Projektejerne har en høj grad af frihed, så længe fokus er på at videreudvikle det gode liv i området. Alle kan være med i MiU, og nye projekter kræver som udgangspunkt blot, at to personer synes, det er en god ide, og holder sig inden for målet, som er at videreudvikle det gode liv i området.

Organisationen er i dag administrativt knyttet til Borgerforeningen Mols/Distriktsrådet for Mols og Helgenæs og er afhængig af frivillig arbejdskraft og de midler, der fås ved fundraising. Der er ingen ansat til at varetage ledelsen af MiU – det sker alene på frivillig basis. Grith Mortensen er formand og Eva Elsig er næstformand for MiU.

De mange resultater

Mange af projektgrupperne har allerede realiseret en række ideer. Kløverstier er kommet til, fælleshaven i Knebel vækker glæde hos Lyngparkens beboere og de børnehave- og skolebørn, der dyrker og passer afgrøderne i haverne. Desuden arrangerer 5.-6. klasserne modeshows med varer fra Lyngparkens genbrugsbutik, der laves kunstudstillinger i Lyngparken, hvor børnehavens kolorister fremviser, hvad de kan, og der afholdes høstfest og fællessang mellem generationer. Samarbejdet mellem generationer giver ny energi og glæde til både gamle og unge.

På samme måde har menighedsrådene i samarbejde med Lyngparken arrangeret ture ud i det blå med besøg i de lokale kirker og landskaber. Tre fuldtbookede ture er det blevet til indtil videre – og flere er under planlægning.

Naturklubben mødes hver måned, og de deltagende børnefamilier arrangerer på skift turene ud i naturen. I dag deltager folk fra en stor del af Østjylland, for alle er meget velkomne. Gruppen inviterer gerne andre med i fællesskabet.

På Helgenæs har brygkoner gang i et bryggeri, og der arbejdes på at realisere en osteproduktion. Borgere på Helgenæs er i færd med at skabe historiske stier til gavn for turister og andre interesserede. Et lokalt fødevareforum er etableret med det mål at udveksle og sælge lokalt producerede produkter. En bålfestival har allerede et par år på bagen, og den første surffestival er blevet afviklet på Helgenæs i sommeren 2017. Flere landsbyer arrangerer åben landsby en gang om året.

Et kommunikationsudvalg har skabt synlighed om organisationen. Historien om området “Det lune land” er skrevet af kommunikationsudvalget, mens lokalarkivet og gode amatørfotografer har bidraget med fotos. Der er skabt synlighed omkring MiU’s mange initiativer gennem digitale medier, Facebook, Instagram, Twitter og hjemmeside. MiU har bidraget til udvikling af andre landsbyklynger ved at dele erfaringerne, og vi har endog haft besøg af EU’s regionsudvalgsformand, Markku Markkula.

I Bosætningsudvalget har man tilrettelagt et velbesøgt bosætningsarrangement, som blandt andet har resulteret i, at flere børnefamilier har købt ejendom og bosat sig i området. Udviklingen kan endnu ikke ses på de retrospektive tal og prognoser, men de nyeste tal fra vuggestue/børnehave viser en stigning fra 58 børn i vuggestue og børnehave i 2016 til 86 i 2017. Udviklingen er ændret brat, og skoledistriktet oplever pt. en markant søgning af familier, der flytter til området fra de store byer, København og Aarhus, samt fra andre steder i Østjylland. Begrundelserne for tilflytningen er det gode børneliv på landet, adgang til fantastisk natur, gode institutioner, boliger der er rimelige i pris og fornemmelsen af, at det er et område præget af udvikling – ikke afvikling. Endelig forsøger MiU og Borgerforeningen sammen med ambassadørerne ude i landsbyerne at tage godt i mod ”de nye” – uanset om de er unge eller gamle, eller hvor de kommer fra.

En gruppe borgere er i færd med at realisere Det Blå Torv ved Knebelbro. Det Blå Torv er et avanceret havnebad, som bl.a. skal gavne Molsskolen, ungdomsskolen, vinterbaderne, søspejderne, bådelauget og de mange sommerturister i området. Projektgruppen er i øjeblikket ved at kvalificere projektet, så de kan søge fondsmidler.

Der arbejdes løbende på at forbedre infrastrukturen. Der er etableret en delebil, som siden starten i februar 2017 har haft en meget høj belægningsprocent. Bilen sponsoreres langt hen ad vejen af reklamer for lokale firmaer. I denne tid udrulles fibernettet i en stor del af området – hvilket ikke havde været muligt, hvis ikke en række ildsjæle havde holdt fast og var blevet ved med at løbe fra dør til dør for at få alle med.

Og dette er blot eksempler på nogle af de mange projekter. Det syder og bobler altså… til gavn for os alle.

Maj 2015

Et samarbejde mellem frivillige, lokale kræfter & Syddjurs Kommune

Mols i Udvikling er en paraplyorganisation på Mols og har det hovedformål at udvikle Mols og Helgenæs på lokalbefolkningens præmisser. Dette skal ske gennem samarbejde med alle parter i området, såvel private, foreninger, erhvervsliv og det offentlige.

Fundamentet for projektet er aktiv borgerinddragelse, hvor alle har mulighed for at bidrage, uanset om der er tale om privatpersoner, foreninger, institutioner eller erhvervsdrivende på Mols og Helgenæs.

Målet er at gennemføre forskellige udviklingsprojekter – store som små – og som produkter af de mange frivillige arbejdsgrupper, eller som forslag fra andre dele af lokalbefolkningen.

Landsbyklynger en præsentation fra DGI & Realdania