Madhusgruppen

Et fælles drevet Madhus der giver hjerterum, energi og fællesskab på tværs af generationer, kan skabe en sund madkultur, der både handler om det vi spiser, hvordan vi spiser det, og med hvem vi spiser.

Formålet med arbejdet i gruppen er at finde interessenter, skabe dialog og åbne for samarbejde på tværs af foreninger/klubber, institutioner, erhverv og enkelt- personer omkring brugen og drift af et fælles madhus.

Madkultur handler om sundhed for krop og sjæl. Glæden ved gæstebuddet og samhørigheden i fællesskabet omkring frembringelsen af måltidet.

Visionen er at skabe et mødested
Visionen er, at madhuset, som en del af det nye byggeri i Knebel, er hjertet i landsbysamfundet Mols-Helgenæs. Det sted hvor man kommer for at mødes i fællesskaber, på tværs af generationer og interesser.

Madhuset skal gerne være medvirkende til at skabe en sund madkultur, der starter i vuggestuen og fortsætter op gennem barndommen.

Madhusgruppen vil gerne gennem fællesskaber og  sund kost fremme trivsel i alle aldre og give et løft af livskvaliteten.

Hvem skal være med?
Madhuset skal indbyde til deltagelse både for grupper, men også for private personer, således at der skabes en dør til fællesskabet, trivsel og livskvalitet gennem måltidet.

Deltagere som umiddelbart tænkes ind i planerne:

  • Dagplejen
  • Børnehaven
  • Skolen
  • Foreninger/klubber
  • Netværksgrupper
  • Erhvervsliv
  • Børnefamilier

Madhuset kan måske også være interessant at tænke ind i forbindelse med sommerhusudlejning, mødefaciliteter/forplejning, kontorfællesskab med reception, madpakkesalg og frokostløsninger m.m.

Kontaktperson.: Marianne Als Nielsen marianne.als.nielsen@gmail.com