Mols i Udvikling:

Mols i Udvikling
v/ Formand Grith Mortensen
Begtrupvig Strandvej 2, Tillerup
8420 Knebel

Tlf. 4096 4114

post@molsiudvikling.dk

Tovholder
Eva Strøm
eva.s@molsiudvikling.dk

Tlf. 2993 1723

Kommunikationsudvalg Mols i Udvikling (kontakt for presse, hjemmeside og SoMe):

Torben Salomonsen                          tlf. 2047 6808               torben@cmedia.dk

For kontakt til udvalg, foreninger, organisationer eller erhvervsdrivende henviser vi til de respektive undersider.

 

Skriv et svar