Mols i Udvikling:

Mols i Udvikling
v/ Formand Grith Mortensen
Begtrupvig Strandvej 2, Tillerup
8420 Knebel

Tlf. 4096 4114

post@molsiudvikling.dk

Tovholder
Eva Strøm
eva.s@molsiudvikling.dk

Tlf. 2993 1723

Kommunikationsudvalg Mols i Udvikling (kontakt for presse, hjemmeside og SoMe):

Kasper Nissen                          tlf. 2112 4830               kanis@syddjurs.dk

Sofie Saxtoft                          tlf. 2874 0488             sofie@saxtoft.com

For kontakt til udvalg, foreninger, organisationer eller erhvervsdrivende henviser vi til de respektive undersider.

 

Skriv et svar