Arbejdsudvalg under Mols i Udvikling – januar 2018

Hvis jeg vil være med?

Der er helt sikkert stadig plads til dig og dine forslag. Der er en hel del udvalg/grupper som arbejder med forskelige områder, men hvis du har gode idéer til udviklingen på Mols & Helgenæs, så kontakt en af grupperne. Du kan finde kontaktoplysningerne under hvert udvalg, eller skriv til post@molsudvikling.dk hvis du har en idé til en helt ny gruppe.

Der er nedsat en styregruppe, med repræsentanter fra alle grupper under Mols i udvikling. Derved sikres en samlet koordinering af hele arbejdet, og at alle interesser og parter kan komme med i processen.

Mols i Udvikling er i starten af 2017 blevet forankret som en selvstændig projektorganisation under Borgerforeningen Mols & Helgenæs. Formand og næstformand sidder derfor med i Borgerforeningens bestyrelse for at sikre den daglige koordinering de 2 organisationer imellem.

Læs mere i hæftet her om Roller og Organisering i Mols i Udvikling.

Nyeste organisationsdiagram er vist herunder:

Bosætning, turisme og erhverv
Børneliv
Fitness ude & inde
Havnebad
Kultur
Madhus
Menighedsråd
Natur, Motion, Fritid & Udeliv
Ridning