Der er helt sikkert plads til dig og dine forslag. Der er mange grupper, som arbejder med forskelige områder, hvor du kan bidrage. Hvis du har gode idéer til udviklingen på Mols & Helgenæs, så kontakt en af grupperne. Du kan finde kontaktoplysningerne under hvert udvalg.

Har du en ide til en ny gruppe eller aktivitet, så kontakt tovholder Eva Strøm på eva.s@molsiudvikling eller på 29931723.

Der er nedsat en gruppe, Fokusgruppen, med repræsentanter fra alle grupper under Mols i udvikling. Derved sikres en samlet koordinering af hele arbejdet, og at alle interesser og parter kan komme med i processen.

Mols i Udvikling er i starten af 2017 blevet forankret som en selvstændig projektorganisation under Borgerforeningen Mols & Helgenæs. Formand og næstformand sidder derfor med i Borgerforeningens bestyrelse for at sikre den daglige koordinering de 2 organisationer imellem.

Læs mere i hæftet her om Roller og Organisering i Mols i Udvikling.

Læs mere om organiseringen her