Status på Molsværket

Molsværket skyder op ad jorden, og nu er der nyt fra bestyrelsen for Ejendomsfonden Molsværket:

Status om Molsværket til alle interesserede
Som I alle ved, er der godt gang i byggeriet af Molsværket, og det er tid til en lille generel status omkring byggeriet og Molsværket. Vi håber, du har tid og lyst til at læse med! Først lidt orientering i pindeform:

  • I øjeblikket er det sådan, at Molsværket er ved at få gjort taget færdigt, så der snart er “lukket” hus, som man siger. Det forventes at være helt lukket til i slutningen af november.
  • Der afholdes et mindre rejsegilde den 8. november, hvor bl.a. håndværkerne, byrådet og Børnehuset i Knebel deltager. Den store fejring venter vi med, til byggeriet bliver færdigt.
  • De gamle omklædningsrum (omklædning 1 og 2) bliver først tilgængelige, når huset åbnes.
  • Det forventes, at der er aflevering af byggeriet i juni 2023, hvorefter indflytning kan påbegyndes.
  • Det forventes, at der er fuld aktivitet fra efteråret 2023.
  • De sidste depoter, som har været dækket af en “støvvæg”, er nu klar, støvvæggen er væk, og så snart malingen er tør, kan de tages i anvendelse, så de ting der står opmagasineret i Molshallen kan komme væk. Så er hele halskibet tilgængeligt.
  • Vi er i hallen udfordret af store udgifter til strøm. Der er nu etableret sensorstyring af lyset i halskibet, som dog endnu ikke er helt justeret på plads. Vi håber, at alle vil hjælpe med at lukke døre, slukke lys og rydde op

Mulige akutte lukninger af Molshallen:
I forbindelse med byggeriet, kan der opstå situationer, hvor det ikke er muligt at bruge Molshallen, men de datoer kender vi ikke endnu. Hvis det bliver aktuelt at aflyse aktiviteter i Molshallen, forestiller vi os, at vi orienterer så hurtigt som muligt via de kanaler, som vi har tilgængelig; herunder Molsskolens Aula, Facebook, IF Mols mv.

Angående flytning og genetablering af øverste fodboldbane (lysbanen):
Lysbanen etableres i løbet af foråret 2023 og forventes afleveret på samme tid som byggeriet. Når græsset er stærkt nok til at kunne spilles på, kan banen tages i brug. Mere herom, når vi kommer tættere på.

Den kommende drift af Molsværket:
Molsværket skal i fremtiden driftes af en brugerforening, som får navnet “Foreningen Molsværket”. Denne forenings opgave er at drive Molsværket. Det betyder, at foreningen blandt andet skal ansætte det nødvendige personale, være med til at lægge rammerne for de aktiviteter, der skal være i Molsværkets lokaler, og selvfølgelig have det økonomiske ansvar og overblik. Indholdsdelene i Molsværket tænkes i særlig grad at blive planlagt i samarbejde med et husråd. Husrådet skal bestå af repræsentanter fra de grupper, institutioner og foreninger, der bruger Molsværket, og det er grundtanken, at husrådet skal vejlede bestyrelsen, så beslutninger om den daglige organisering sker på baggrund af en dialog med brugerne via husrådet.

Etableringen af “Foreningen Molsværket” er i skrivende stund i gang, og vi forventer at afholde stiftende generalforsamling først i det nye år. Vi vil selvfølgelig appellere til, at interesserede melder sig ind i kampen om bestyrelsesposterne i den nye forening. Det bliver en fantastisk spændende, men sikkert også krævende opgave at få det nye hus godt i vej. Så overvej gerne, om det er noget for dig.

Vi planlægger et borgermøde for at give en status på Molsværket og ikke mindste tankerne bag ”Foreningen Molsværket”. Mødet bliver mandag den 28. november om aftenen – reservér datoen i kalenderen. Mere information følger.

Hvis der er brug for lidt assistance i forhold til Molshallen, kan du/I kontakte Fritz Kofod (info@molshallen.dk eller 21420180), hvis det drejer sig om praktiske/tekniske gøremål, og hvis der er andre spørgsmål eller lignende, kan du kontakte Grith Mortensen (grith.mortensen@gmail.com) og/eller Kasper Nissen (kanis@syddjurs.dk).

Vi glæder os over, at Molsværket dag for dag er tættere på at stå færdigt, og vi håber og tror på, at det bliver et virkelig godt samlingssted for mange mennesker fra nær og fjern — ikke mindst for alle os, der bor på Mols og Helgenæs. Fortsat god dag.

Mange hilsner Bestyrelsen for Ejendomsfonden Molsværket v. Grith Mortensen, Arne Gynther, Claus Gustav Pettersson, Lone Mouritsen, Claus Peter Olesen, Anna Kathrine Bisgaard Sørensen og Kasper Ø. Nissen.

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram