Forfatterarkiv: Redaktor

Unik mulighed for en tur i Mols Bjerge på hesteryg

Mols Rideklub inviterer børn, forældre og heste til en hyggedag i Mols Bjerge

11653472_973706459359190_87216760_nTuren er lagt an til at forældre kan trække de mindste en tur i bjergene på hesteryg, eller blot gå ved siden af de større som kan ride selv.

Da klubben har begrenset mængde at heste, er oplægget at turen foregår på egen hest, men der er mulighed for i begrænset omfang at låne trækkehest/pony såfremt dette oplyses ved tilmelding.

Mødested:

11/6 Kl. 11.00 ved Agri Bavnehøj hvor der er fælles opsadling af hestene.
Og derfra går en tur ud i Mols Bjerge, i samlet flok.
Turen vil tage omkring 1-1½ time.
Læs resten

Studerende kiggede på mobile bygninger til Naturbørnehaven Mols Bjerge

Mandag d. 14 marts var 16 studerende fra Den Skandinaviske Designhøjskole ved Randers på besøg i Naturbørnehaven Mols Bjerge

Studerende fra Den Skandinaviske Designhøjskole i dialog med børn fra Naturbørnehaven Mols Bjerge

Studerende fra Den Skandinaviske Designhøjskole i dialog med børn fra Naturbørnehaven Mols Bjerge

Udvikling kan have mange fronter, og et eksempel kunne være da Design eleverne i sidste uge var på en stoleopgave som arkitekt Sophie Nykjær har stillet til dem.

»Eleverne har emneuge, og der tænkte jeg, at det ville være godt for eleverne at komme ud til en levende målgruppe og til en meget virkelig udfordring. Nemlig, hvordan man optimere forholdene i en naturbørnehave, der tre gange om året skal pakke det hele sammen og flytte til en ny lokation,« forklarer Sophie Nykjær, der selv har et barn i Naturbørnehaven Mols Bjerge.

De studerende kommer fra fire linjer indenfor mode, grafisk design, Læs resten

Informationsmøde om skoleåret 2016-2017.

Torsdag den 14. januar klokken 19:00-21:00 inviterer Molsskolen til informationsmøde om skoleåret 2016-2017.

12486010_10206042509525288_6829669171891443923_oMødet er for alle forældre, hvis børn kan begynde i folkeskolen næste skoleår.

På mødet vil lærere, børnehaveklasse-ledere, Molsskolens inklusionskonsulent og læsevejledere, lederne for børnehaverne, SFO samt skoleledelsen informere om skolen, tidlig skolestart, SFO, Molsskolens profil og indsats i forhold til skolereformen.

Der vil være mulighed for at møde skolens personale og for at få en rundvisning på skolen.

Alle er velkomne til mødet. Der vil være en let buffet til mødet og af den grund ønsker vi tilmelding til skolens kontor  tlf.: 87536050, eller pr. mail: molsskolen@syddjurs.dk, eller direkte på Molsskolens hjemmeside her….

Der sker ting og sager i Havnebad gruppen..

Kort referat fra sidste møde i havnebads gruppen den 08.12.2015 i brohuset i Knebelbro

Per Meyer har taget kontakt til Langballe A/S http://www.flydebro.dk/, der laver modulopbygget og multianvendelige betonflydebroer. Per laver aftale med Langballe i start Januar, hvor gruppen ønsker, at de kommer og beser havnen og på den baggrund udarbejder (skitse)forslag til løsning af ønskerne om:

Flydebro på venstre side af hovedmolen, der skal indholde- og kunne fungere som:  

Læs resten

Spændende møde omkring Havnebad på Mols..

Referat fra møde ang. Havnebad den 24.11.2015 kl. 14.00 til 16.00 i Sognehuset i Knebel

Billede1Til mødet i aften var alle borgere, skolen og de foreninger, som holder til på havnen inviteret mhp. at undersøge, om der er interesse i at fortsætte det påbegyndte arbejde, der er lavet i den nuværende havnebadsgruppe. Der var repræsentanter fra bådelauget, søspejderne, vinterbaderne, kajakklubben og skolen.

Louise Juul – medlem af styregruppen i Mols i Udvikling – fortalte om den havnebadsgruppe, der opstod pba. det første stormøde i Mols i Udvikling tilbage i januar 2015. Gruppen havde nogle helt konkrete ideér, som Læs resten

Nyt fra Erhverv, Turisme & Bosætningsgruppen

Under Mols i Udvikling er der nedsat en Erhverv, Turisme og Bosætningsgruppe som holder møde ca. hver anden uge.

Gruppen har udarbejdet en handlingsplan for de tre indsatsområder. Og lige nu er gruppen ved at lægge sidste hånd på en brochure til at fremme bosætning på Mols & Helgenæs. Derudover arbejdes på en kommende undersøgelse af betingelserne for det lokale erhvervsliv, her ønsker vi at afdække fordele og eventuelle ulemper ved at være erhvervsdrivende på Mols området. Derved kan vi arbejde med de gode sider og der kan planlægges aktiviteter i forhold til forbedring af de mindre gode sider.

Samtidig er gruppen i gang med overvejelser omkring tiltag for at fremme turismen i området, Bl.a. arbejdes der sammen med flere andre grupper på info standere til opsætning på Mols og Helgenæs, en app eller et website og et fysisk kort, med attraktioner og virksomheder af interesse for turister.

Hvis der skulle være ildsjæle med interesse i at deltage i gruppen, er I altid meget velkomne.

Kontakt: Mimi Grønbech: mimigro@yahoo.com

Mols Rideklub på Løvfaldstur

11653472_973706459359190_87216760_nDen dejlige natur på Mols benyttes af mange aktører, her i weekenden var Mols Rideklub på løvfaldstur i bjerge.

Det var både konkurrenceryttere, hygge-ryttere på ældre heste, og et hold bedsteforældre sammen med deres børnebørn der var med på Mols Rideklubs løvfaldstur. Turen er gik gennem skov og over åbne områder så rytteren kunne nyde efterårsløvets mange farver.

Ved Agri Baunehøj blev der holdt pause med pandekager, brombærsyltetøj og varm kakao til alle.  En fantastisk alternativ måde at se naturen på.
Se mere om Mols Rideklub her..

12192912_973706456025857_328889125_o

God opbakning til nyt kulturudvalg under Mols i Udvikling der havde første møde tirsdag aften

kultur opstarts møde29 personer med den ene eller anden tilknytning til kulturlivet på Mols var mødt op til første møde tirsdag aften.

Og snakken kom langt omkring, der blev diskuteret alt fra manglende indlæg i de lokale aviser til åbne landsbyer og kultur events, sågar en ny Højskole på Mols kom på banen. 

Alt sammen den spæde start på at samle og koordinere kulturlivet i området, for var der noget der hurtig var enighed om, så var det at den nuværende synliggøreles og koordinering ikke er helt optimal.

Ellers kom bl.a. følgende punkter frem under aftenens snak..
 – Synkronisering af hjemmesider og kalender
Læs resten

Borgerundersøgelsen er nu slut..

Små 600 besvarelser, ud af 2900 borger i området, det er resultatet af spørgeskemaundersøgelse fra Mols i Udvikling.

lupe analyseUndersøgelsen der er lavet i samarbejde med DGI og Rambøl vil nu blive analyseret, og der vil forhåbentligt komme en masse interessante data at arbejde videre med.

Experter på området betragter det som en meget fin svar-procent, og anslår at mindst 60% and husstande i området har afgivet svar på den ene eller anden måde..

Vi vil gerne takke alle dem der har biddraget med svar til projektet, og når der kommer en endelig rapport, vil den også blive gjort tilgængelig her på siden..