Borgerundersøgelsen er nu slut..

Små 600 besvarelser, ud af 2900 borger i området, det er resultatet af spørgeskemaundersøgelse fra Mols i Udvikling.

lupe analyseUndersøgelsen der er lavet i samarbejde med DGI og Rambøl vil nu blive analyseret, og der vil forhåbentligt komme en masse interessante data at arbejde videre med.

Experter på området betragter det som en meget fin svar-procent, og anslår at mindst 60% and husstande i området har afgivet svar på den ene eller anden måde..

Vi vil gerne takke alle dem der har biddraget med svar til projektet, og når der kommer en endelig rapport, vil den også blive gjort tilgængelig her på siden..

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram