Spændende møde omkring Havnebad på Mols..

Referat fra møde ang. Havnebad den 24.11.2015 kl. 14.00 til 16.00 i Sognehuset i Knebel

Billede1Til mødet i aften var alle borgere, skolen og de foreninger, som holder til på havnen inviteret mhp. at undersøge, om der er interesse i at fortsætte det påbegyndte arbejde, der er lavet i den nuværende havnebadsgruppe. Der var repræsentanter fra bådelauget, søspejderne, vinterbaderne, kajakklubben og skolen.

Louise Juul – medlem af styregruppen i Mols i Udvikling – fortalte om den havnebadsgruppe, der opstod pba. det første stormøde i Mols i Udvikling tilbage i januar 2015. Gruppen havde nogle helt konkrete ideér, som arkitekterne i DGI lavede nogle skitser over og som blev vist her til aften (dias 2+4).

Præsentation til Havnebadsmøde den 24.11.2015 i Sognehuset

Louise informerede om borgerundersøgelsen foretaget af Mols i Udvikling, som netop er afsluttet og som viser, at rigtig mange borgere er interesserede i at bruge havnen i Knebelbro, som et socialt mødested.

Carsten Blomberg, konsulent fra DGI og Søren Ibsen, formand for forretningsudvalget i Mols i Udvikling, fortalte om baggrunden for Mols i Udvikling og gav en status på hvor langt vi er i projektet.

I en lille times tid sad deltagerne grupperet i deres respektive foreninger (skolen, kajakklubben og søspejderne sad dog i en gruppe) og drøftede meget konkrete ideér og muligheder, der kunne gøre havneområdet til et endnu bedre socialt mødested for mange grupper og især til et mødested for børn og unge, som er den målgruppe vi især har brug for at tiltrække til vores område, hvis vi skal skabe vækst og udvikling på Mols og Helgenæs.

Der kom mange spændende ideér såsom:

 • Et afgrænset og markeret badeområde, som gør det sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at lave svømmeundervisning for vores skolebørn og som giver kajakmedlemmerne mulighed for at lave teknikøvelser uden at drive 500 meter til den ene side. Satte man et par mål op kunne man også spille kajakpolo, vandpolo m.m. Der kunne være net, der holder brandmænd ude af svømmeområdet.
 • Omklædningsrum til vinter- og sommerbadende gæster.
 • Skure til opbevaring af skolens våddragter ifm. svømning.
 • Undervandskikkerter, fiskenet, surfudstyr og andet grej.
 • Stationær vinterbadersauna med nedstigning i havet udenfor havnebassinet.
 • Flydebro af beton langs molen, som man kan sidde på, gå på, hvor man kan sidde og ordne sin kajak, sin optimistjolle, eller hvor man kan lave udeundervisning i natur og teknik, eller de små børnehavebørn kan kigge på krabber, tang og hvad de ellers kan finde.
 • Pitstop til kajakkerne, så man kan stige ned i kajakken, uden at falde i vandet.
 • Udefitness.
 • m.m

Ideérne blev delt med hinanden og det blev tydeligt, at der var mange fælles behov og ønsker, som en pæn stor gruppe havde lyst til at arbejde videre med.

Gruppen består pt. af:

 • Thomas Konggard – skolen og kajakklubben: t.konggaard@gmail.com, 21277353
 • Per Meyer – kajakklubben: per.meyer@nationalpark-mols.dk, 21255272
 • Hans Henrik Hansen – bådelauget: hhh@haakull.dk, 41329401
 • Henning Oehlers – bådelauget: factten@yahoo.dk, 21917266
 • Fritz Andersen – bådelauget: vintersport@gmail.com, 22122580
 • Ulrik Møller Jensen – Søspejderne: bullermj@hotmail.com, 21814212
 • Wilfried Vater – vinterbaderne: williwiking@gmail.com, 29869977

Gruppen har deres første møde i december, så har du lyst til at deltage, kan du tage kontakt til én fra gruppen.

Bedste hilsner

Louise Juul: mail@louise-juul.dk, 40763746

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram