2020 – Året der gik i gak

For første gang i så lang tid har vi set solens stråler. Næsten gennemsigtigt lys – men dog med så meget styrke, at det blænder. Der er håb, vi går mod lysere tider. 2021 skal nok blive et godt år.

2020 startede ellers så fantastisk. Mit Mols løb af stablen midt januar, og skulle jo være det borgermøde, som på mange måder satte takterne for Mols i Udvikling version 2.0. Det var fantastisk at opleve den iderigdom, som gode folk på Mols og Helgenæs er i besiddelse af. En fantastisk dag i virkelig inspirerende og engagerende selskab. Og der stod vi så med et katalog fyldt med ideer. Klar til at trykke på aktiver, og hvad skete der så. Mette Frederiksen tonede frem på skærmen og lukkede alt ned. Og siden da har det været svært at være Mols i Udvikling, for hvordan kan en organisation som Mols i Udvikling, hvis DNA er fællesskaber, udrette noget, når man ikke rigtigt må være sammen. Det er svært – og det har det været for grupperne i år. Planer er lavet om, arrangementer aflyst, flyttet, ændret i format. Møder flyttet fra fysisk fremmøde til livlige diskussioner bag en skærm.

Men så titter lyset atter frem på en solskinsdag sidst på året – og det minder om, at ikke alt er sort. Der er håb – og om lidt kan vi atter være sammen igen, for alvor aktivere fællesskaberne og iderigdommen. Vi tror på, at pausen har givet næring til nye stærke fællesskaber og stærke ideer, der gør at Mols i Udvikling – og dermed alle mand (M/K, mv.) på Mols og Helgenæs – både dem der bor her hele tiden – og dem, som har sommerhus eller bare kommer forbi – også fremover kan være en projektgenerator for det gode liv og de fede fællesskaber.

Mens vi venter, så følg lige med tilbage til 2020 og de mange ting, som trods alt lykkedes i vores område.

Vi starter baglæns med julemåneden:

Julen har bragt …
Det blev en anderledes december måned. Juleklip og fælles julearrangementer blev aflyst – også Mols i Udviklings længe lovede juletræsfest. Heldigvis ville Borgerforeningen Mols, Molshallen, Molsskolen, Lyngparken, Børnehuset Mols, kirkerne i Agri og Vistoft og lokale i Kongsgårde stille deres træer til rådighed for fælles pyntning for alle mol- og helboer.

De lokale strikkedamer fik travlt med at strikke små nissehuer, som uforsigtige nisser herefter ”glemte” rundt omkring på Motionsruten (en af Kløverstierne). Her har de hængt hele december, så børn og barnlige sjæle har kunnet hygge sig med at finde og tælle dem. Måske mens de samlede pynt til juletræerne

I Femmøller Strand har de fået en ny juletradition. Grundejerforeningen Femmøller Strand, Mols Super og en ny gruppe i Mols i Udvikling, “Os, der bor her hele året”, står bag en ny tradition med juletræ på Østtorvet overfor Molskroen. Traditionen startede den første søndag i advent med tænding af juletræet og tilhørende varm gløgg.

I Kongsgårde gik helboer sammen om at få sat et fælles træ op, og her er der også planer om, at der fremover skal være en tradition.

Corona-vinde i efteråret
Efteråret startede med mange arrangementer på tegnebrættet. Vi glædede os til forfatterforedrag med Josefine Klougart, børnekulturnat i fyret på Helgenæs, møde for vores ambassadører i landsbyerne, brunch for nytilflyttede, fællesspisninger med overskudsmad, fællesskab i Legestuen Mols, masser af motion på vands og til lands i IF Mols-regi og arrangementer i kirkerne og forsamlingshusene. Desværre blev det meste aflyst. Første spadestik til Knudepunktet måtte udskydes (se mere senere i nyhedsbrevet), og vi måtte også standse arbejdet med en ny hjemmeside for Knudepunktet og Mols i Udvikling. Vi snakkede om nye fællesskaber online, men i grupperne var der bred enighed om, at fællesskaber online ikke kan erstatte de fællesskaber, vi har, når vi mødes rigtigt.

Noget lykkedes dog også, for i november fik Madhusgruppen en længe ønsket trailer med hardtop af Tved Sparekasses Fond. Den gør det nemmere for gruppen at hente overskudsmad hos Brugserne i Tved og Vrinners, hos Meny i Rønde og hos Min Købmand i Knebel. Maden blev indtil marts 2020 brugt til fællesspisninger, der samlede rigtig mange mennesker på Molsskolen, men efter corona-nedlukningen har Madhusgruppen i stedet delt maden ud og opfordret til, at man inviterer en ven på middag derhjemme.

Kaffe på kanden hen over sommeren
Bosætningsgruppen måtte aflyse sin bosætningsdag, Mød Mols 2020, i maj pga. corona. Dagen plejer ellers at samle mange nysgerrige mulige tilflyttere til brunch og masser af input om området. Heldigvis er bosætningsgruppens folk ikke sådan at stoppe, og sammen med kommunikationsgruppen besluttede de at invitere til kaffeaftaler i kampagnen ”Mød os på Mols”. Én til én møder over en kop kaffe er bare bedre i en coronatid. Med tre lokale kaffeværter som blikfang på Facebook og på skilte kunne sommerens gæster på Mols og Helgenæs se, at der altid er kaffe på kanden og plads i fællesskabet.

Forår, nedlukning og fejring af ildsjæl
I marts lukkede corona Danmark ned. Det var nogle hårde måneder, hvor mange måtte aflyse arrangementer, arbejdet rykkede hjem til spisebordet og børnene var hjemme fra skoler og institutioner. Vi måtte også aflyse en masse arrangementer, blandt andet et borgermøde om Knudepunktet, som blev erstattet af en udendørs rundvisning med tilmelding. Nogle grupper måtte lukke helt ned for aktiviteter. Sådan var det for generationsmødegruppen. Andre fortsatte planlægningen af aktiviteter, blandt andre Kulturgruppen. (Læs mere om Kulturgruppens år her). Men selvom vi ikke kunne mødes i virkeligheden, fandt vi ud af at mødes online. Det er der kommet gode erfaringer ud af, som vi tager med os ind i 2021, også når vi igen må mødes fysisk.

Den 12. marts skulle Syddjurs Awards have uddelt priser til lokale ildsjæle til en stor fejring i Rønde. En af vinderne, Knebels ”landsbypedel” Knud Schmidt, fik i stedet overrakt Nationalpark Mols Bjerge-prisen på Molsskolen den 14. maj (Læs mere her). Knud Schmidt er en af Mols i Udviklings utrættelige ildsjæle, og han står blandt andet bag Storkesøen, der ligger bag boldbanerne ved Molsskolen. Søen er blevet et rekreativt sted og et læringsrum for børnehave- og skolebørn, der hele tiden udvikler sig. Nu er der plantet mange forskellige træsorter og bygget et lille skur, der skal sikre tørvejr, når børnene lærer om naturen. Læs mere om Storkesøen her.

Har du en ide til, hvem der skal vinde en af de i alt 10 frivilligpriser i 2021? Du kan sende dit bud indtil den 22. januar. Se mere om Syddjurs Awards 2021 her

Årets starter med nye ideer
Vi lagde som skrevet godt ud i 2020 med ide-dagen, Mit Mols 2020. Vi fik en masse ideer ind, og vi håber, at mange af dem kan blive til i virkelighed i 2021. Som så meget andet skal gode ideer dog bæres ud i verden af engagerede mennesker. Har du lyst til at være med, og har du måske en god ide til et projekt eller en aktivitet, der gør Mols og Helgenæs til et endnu bedre sted at bo, så skriv til tovholder Eva Strøm på eva.s@molsiudvikling.dk. Mange af de eksisterende grupper vil også gerne byde nye medlemmer velkommen.

I Januar samledes ambassadørkorpset også til nytårskur. Bosætningsgruppen overtog koordineringen af ambassadørkorpset fra borgerforeningen, og der blev nedsat en arbejdsgruppe, der blandt andet har fået lavet en ny folder til tilflyttere.

Det var året kort fortalt i bagvendt kronologi. Men hvad har året ellers budt på?

Tre nye grupper i 2020
I løbet af 2020 har Mols i Udvikling fået tre nye grupper: Legestue Mols, Os der bor her hele året og Reparationscafe.

Legestuen Mols blev startet af Maria Klitbjerg-Nielsen og Signe Thuesen, der begge hjemmepasser deres børn, og som ønskede at starte en legestue for en gang om ugen på Mols. Gruppen var med på Mit Mols 2020 og har haft stor succes med at tiltrække børn og voksne i det nye fællesskab på trods af corona. I det nye år er der planer om at oprette en forening. Kontakt Maria Klitbjerg-Nielsenmnklitbjerg@hotmail.com eller se mere i Legestue Mols’ Facebookgruppe.

I Femmøller Strand har Birgitte Højlund og Kari Baklund startet en ny gruppe, nemlig ”Os der bor her hele året”. Gruppen mødes i Eigils Cafe, og lige nu er der planer om både arrangementer i samarbejde med Syddjurs Biblioteker og et sommerloppemarked. Kontakt Birgitte Højlund på b.hoejlund@live.dk, hvis du vil høre mere.

På Mit Mols 2020 luftede flere deltagere ideen om at starte en reparationscafe på Mols, og så snart corona slipper sit tag, åbner en ny reparationscafe i Lyngparken. Ideen og den nye gruppe under Mols i Udvikling blev formet i starten af året og modtog også 3000 kroner fra Sparekassen Djursland, fordi reparationscafeen vandt en konkurrence fra Mit Mols 2020 om at være den bedste ide. Reperationscafeen skulle egentlig have åbnet d. 1. november, men måtte udskyde sin start pga. corona. Gruppen består af Lise-Lotte Laursen, Knud Schmidt, Christian Taylor Hauschild, Dorthe Andersen og Niels Andersen.  Gruppen søger flere frivillige og donationer, fx værktøj. Se mere her. Kontakt Dorthe Thuborg Andersen på d.thuborg@icloud.com.

Molshal i 25 år
I 25 år har Molshallen eksisteret. Det burde vi have fejret i 2020, men det er ligesom noget andet, der har fyldt i dette år, som har været præget af restriktioner og begrænsninger for idrættens udfoldelse. I 25 år har unge som gamle, skole og idrætsforening nydt godt af Molshallen til alle mulige typer af formål. Idræt har selvfølgelig haft en særlig plads, men også andre aktiviteter har været placeret i eller omkring Molshallen. Sommerfester, Molsløbet, kommunal- og folketingsvalg og et hav af møder — store som små, bare for at nævne et par stykker.

I de sidste par år har Molshallen arbejdet sammen med andre lokale kræfter om at bygge Knudepunktet. Vi håber og tror på, at 2021 bliver året, hvor mange brugergrupper sammen med Molshallen kan realisere drømmen om Knudepunktet. Med udgangen af 2020 forventer vi at overdrage Molshallen til Ejendomsfonden, således at den selvejende institution ophører med at eksistere, og der arbejdes på at finde en rigtig god løsning i forhold til at lede og drive Molshallen. Vi glæder os til fremtiden — Molshallen bliver stående til glæde for dem, der har lyst — “det er også din hal” lyder vores motto.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte formand for Molshallen, Kasper Nissen, på kanis@syddjurs.dk

Borgerforeningen Mols, distriktsråd for Mols og Helgenæs, fortæller
En ny bestyrelse blev valgt på årets generalforsamling. Og som så mange andre bestyrelser har vi måttet sande, at året har været præget af aflysninger. Både grundlovsmødet og genforeningsarrangementer blev aflyst. Møder er blevet afholdt — de fleste digitalt. Borgerforeningen har i det seneste år haft gang i en række ting på trods af aflysninger. Der er forfattet høringssvar til kommunen, både ift. budget 2021 og den reviderede kommuneplan, for foreningen er bl.a. talerør for områdets beboere.

Borgerforeningen står bag byens bil, hvor vi i skrivende stund har to biler til rådighed. Det er vores indtryk, at de anvendes i stort omfang, og de er forhåbentlig til glæde for mange i lokalområdet. Desuden søger vi ofte dialogen med Syddjurs Kommune om store overordnede tanker om og muligheder for udvikling af vores område, men også andre væsentlige problemstillinger som eksempelvis trafikregulering ved Dragsmur kommenterer borgerforeningen på. Intentionen er altid at finde de bedste løsninger for de fleste borgere. Det håber vi kommer flest til gavn.

Hvis du har lyst til at vide mere, kan du se de seneste nyhedsbreve på vores Facebookside — søg på Borgerforeningen. Du kan også melde dig ind i borgerforeningen, det koster 100 kr. om året. Skriv en mail til kasserer Henning Nielsen på hmn@henningmnielsen.dk, så vil han hjælpe dig videre.

Godt nytår fra Borgerforeningen Mols

Knudepunktet udsætter første spadestik
2020 har været et turbulent år for Knudepunktet, men vi øjner lysere tider i horisonten, som vi forhåbentlig kan fortælle mere om i det nye år.

Foråret blev brugt på at få de sidste detaljer på plads inden udbud.

I juni var der rundvisning i området, hvor Knudepunktet skal bygges. Kridtstreger på fliserne og boldbanerne ved Molshallen viste, hvor de forskellige dele af huset kommer til at ligge, så man kunne “gå ind i” Børnehuset, multisalen, køkkenet, fællesrummene osv. Gruppen bag Knudepunktet fortalte om tankerne bag tegningerne, og der var tid til diskussion af planerne. Det var en rigtig god eftermiddag.

Vi måtte desværre udsætte første spadestik to gange – første gang i juni pga. forsinkelser i forhold til at få udbudsmaterialet klart, og anden gang, da licitationspriserne var for høje i forhold til vores økonomi. Vi har siden arbejdet på at tilpasse projektet til økonomien, og håber meget på at bringe nyt om Knudepunktet allerførst i det nye år.

Hvis du vil være med, så kontakt: Grith Mortensen, tlf. 40 96 4114, e-mail: grith.mortensen@gmail.com.

Byens Blå Torv
Der bliver arbejdet ihærdigt på at realisere projektet Byens Blå Torv på havnen i Knebelbro. En arbejdsgruppe med folk fra de mange interessenter på havnen er kommet langt med projektet og søger nu midler til at føre det ud i livet.

I november kom den gode nyhed, at Byens Blå Torv er udvalgt til at være et af Realdanias nye “Underværker”, og Realdania støtter projektet med 1 million kroner. Dermed har Byens Blå Torv hentet de første støttekroner hjem fra fonde. Projektet er allerede på Syddjurs Kommunes budget med 1 million i 2022 og 1 million i 2023.

Læs mere om Byens Blå Torv her eller kontakt formand for arbejdsgruppen Louise Juul på mail@louise-juul.dk.

Kirkerne
Året har været præget af mange aflyste arrangementer, herunder de populære ture ud i det blå, som er et samarbejde mellem kirkerne og Lyngparken. Vi er klar til at tage handsken op, så snart det igen er muligt.

2020 blev året hvor vi sagde farvel til to meget elskede præster, Betty Højgaard og Jan Schmidt, da de gik på pension. I september flyttede de to nye præster, Anne Hanson og Gorm Ridder-Jensen og deres familier ind i præstegårdene i hhv. Agri og Tved. Anne og Gorm er nu godt i gang – også selvom det ikke har været den letteste tid at starte i et nyt job og lære en lokalbefolkning at kende.

Tved Præstegård modtog i efteråret Syddjurs Kommunes Arkitektur- og Bevaringspris 2020. Et stort tillykke og stor tak til arkitekt Kurt Birk samt alle de dygtige lokale håndværkere, som stod for renoveringen af Tved Præstegård. Udover Tved Præstegård, blev Agri Præstegård også gennemgribende renoveret inden Anne og hendes familie kunne flytte ind.

Hvis du vil være med, så kontakt: Claus Rasmussen (tlf. 22 89 53 95, e-mail: nulfor@post.tele.dk) eller en af de to præster: Gorm Ridder Jensen (tlf. 86 35 21 44, e-mail: grj@km.dk) eller Anne Hanson (tlf. 20 14 50 23, e-mail: anlh@km.dk).

IF Mols – til havs og med paddletennis på vej
IF Mols har været hårdt ramt af corona-restriktioner det meste af 2020. Der har været mange aflysninger og benspænd i forhold til at få lov at træne. Den årlige sommerfest og molsløbet måtte også aflyses. Der har dog også været lys i mørket. En ny havaktivitets-afdeling er nemlig blevet etableret. Konceptet er, at man som medlem af havaktivitet IF Mols kan mødes til windsurfing, stand-up paddle, havsvømning, havkajak og kajakpolo – alt efter vejret. Det er Mols Surf og Sup-klub, kajakklubben og IF Mols, der er gået sammen om at danne den nye afdeling. Læs mere om havaktivitet IF Mols her

IF Mols har også fået penge fra LAG Østjylland til ombygning af tennisbanerne bag ved molshallen, så nu kan vi glæde os til paddletennis og multibane i 2021.

Vi fortæller stadig om vores område
Selv om 2020 blev et corona-år, så har vi også været ude for at fortælle om, hvad vores område kan. Herunder er et par eksempler nævnt – vi kan stadig inspirere andre.

En fortælling fra et Mols i Udvikling. Inspirationsoplæg til menighedsrådene i Randers Nordre Provsti. Om kirkens rolle i et landsbyklyngesamarbejde, og hvordan kirkerne kan samarbejde, 9. januar 2020.

‘Developing Mols’ Village Clusters and how villages can work together for the benefit of everyone. Oplæg for Cornwall LAG-gruppe. 30. juli 2020. Inspirationsoplæg om, hvordan landsbyer kan blive stærkere, hvis de arbejder sammen.

Oplæg Doverodde Købmandsgård, 8. august 2020 – inspirationsoplæg til gruppe, der arbejder for en helhedsplan for Doverodde og for at udvikle Købmandsgården i Doverodde i samarbejde med Statens Museum for Kunst.

Hvis du har glemt alt om Mols i Udvikling, kan du se et længere tv-indslag med formand Grith Mortensen her

Godt nytår!
Så selvom 2020 måske ikke kan få prædikatet ”fællesskabets år”, så er der alligevel meget som er lykkedes – i fællesskabets tjeneste. Og vi går fortrøstningsfuldt ind i 2021 – mod lysere tider, vaccine, fællesskaber og samvær. Hvis du vil være med, så kontakt en af grupperne eller vores tovholder Eva Strøm på eva.s@molsiudvikling.dk eller 2993 1723.

Vi ønsker alle et aktivt og fællesskabende nytår.

Mange kærlige hilsner på vegne af Mols i Udvikling

Grith Mortensen, Kasper Nissen og Eva Strøm, formand, næstformand og tovholder i Mols i Udvikling

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram