6F8616F6-6920-483F-AD5E-5E88FB14B817

Et borgermøde om Knudepunktet blev erstattet af en rundtur, der hvor huset skal ligge.

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram