Byggeriet af Knudepunktet genoptages

Efter en pause på et halvt år er der nu en ny plan klar for byggeriet af det kommende fælleshus i Knebel, Knudepunktet.

18. september skulle første spadestik til fælleshuset, Knudepunktet, have været taget ved Molshallen i Knebel. Sådan gik det ikke, for desværre var de priser, som kom ind fra håndværkerne efter en licitation af byggeriet i august, for høje. Det betød, at styregruppen for Knudepunktet på Mols og totalrådgiver Transform ApS måtte tilbage til tegnebordet, og nu er projektet justeret, så det passer til økonomien. Dermed kan byggeprocessen komme i gang igen. Det fortæller en glad formand for projektgruppen, Heidi Scott Lundby fra Syddjurs Kommune:

– Vi har fået justeret projektet på en måde, så huset får en mere enkel disponering, og vi genbruger eksisterende kvadratmeter i gymnastiksalen. Det betyder, at kvadratmeterprisen kan hæves, uden at det går ud over funktionaliteten i huset. Det reviderede projekt tilføres yderligere økonomi – bl.a. fra den lokale Tved Sparekasses Fond. Syddjurs Kommune har i forbindelse med budgettet for 2021 afsat yderligere midler, hvilket samlet set gør projektøkonomien mere robust, siger hun, og fortsætter:

– De frivillige fundraisere arbejder fortsat på at søge midler til projektet, så alle støttebidrag er stadig mere end velkomne.

Multisal og gymnastiksal
Den største ændring i projektet er, at multisalen i det oprindelige projekt kunne deles i to mindre sale, mens Molsskolens gamle gymnastiksal blev omdannet til omklædningsrum og kontorfaciliteter. I det nye projekt bliver multisalen mindre, så den ikke længere kan deles. Til gengæld bevares den gamle gymnastiksal, så de to sale kommer til at supplere hinanden. Omklædningsrum og kontorfaciliteter rummes nu på anden vis i byggeriet, og den løsning er formanden for Ejendomsfonden Knudepunktet Mols, Grith Mortensen, godt tilfreds med:

– Vi fastholder alle funktionerne i huset. Så selvom der rykkes rundt på fx omklædningsrum, depoter og toiletter, så rummer huset stadig alt det, vi har glædet os til – og flere af de nye løsninger er faktisk bedre end de oprindelige, siger Grith Mortensen.

Hun fortsætter:

– De nye tegninger er tro mod den oprindelige vision for byggeriet, nemlig at indretningen skal kunne deles af flest mulige brugergrupper – og give mulighed for, at flere generationer kan mødes under samme tag.

Børnehuset
Børnehuset har, helt tilbage fra de første tanker om et nye mødested på Mols, været en meget vigtig del af Knudepunktet. Det nye Børnehus kommer bl.a. til at rumme vuggestue, børnehave og dagpleje. Der er hårdt brug for bygningen, for heldigvis stiger børnetallet på Mols, og det betyder, at det gamle og trætte Børnehus i Knebel er under pres. Der er selvfølgelig ærgrelse over forsinkelsen hos børn, forældre og personale, men opbakningen til at finde gode løsninger, indtil byggeriet står færdigt, har indtil nu været helt fantastisk.

Den videre proces
Byggeriet forventes udbudt før eller efter sommerferien 2021 (afhænger af COVID-nedlukning) med indflytning sidst i 2022.

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram