Månedsarkiv: november 2015

Borgerforeningens årlige offentlige møde med politikerne.

Til dette års møde er der tilsagn fra alle partier i byrådet.

Kom og mød din politiker i øjenhøjde!
Vær med til at præge debatten ved Borgerforeningens traditionelle politikermøde i Sognehuset i Knebel tirsdag den 1. december 2015 kl. 19.30

 – Hvad betyder det faldende børnetal?
 – Hvad gør cyklisterne i Vrinners og Knebelbro?
 – Hvordan er udsigterne for det lokale beredskab?
 – Hvordan ser vi Mols i udvikling?

Vel mødt! Alle velkomne.

Spændende møde omkring Havnebad på Mols..

Referat fra møde ang. Havnebad den 24.11.2015 kl. 14.00 til 16.00 i Sognehuset i Knebel

Billede1Til mødet i aften var alle borgere, skolen og de foreninger, som holder til på havnen inviteret mhp. at undersøge, om der er interesse i at fortsætte det påbegyndte arbejde, der er lavet i den nuværende havnebadsgruppe. Der var repræsentanter fra bådelauget, søspejderne, vinterbaderne, kajakklubben og skolen.

Louise Juul – medlem af styregruppen i Mols i Udvikling – fortalte om den havnebadsgruppe, der opstod pba. det første stormøde i Mols i Udvikling tilbage i januar 2015. Gruppen havde nogle helt konkrete ideér, som Læs resten

Nyt fra Erhverv, Turisme & Bosætningsgruppen

Under Mols i Udvikling er der nedsat en Erhverv, Turisme og Bosætningsgruppe som holder møde ca. hver anden uge.

Gruppen har udarbejdet en handlingsplan for de tre indsatsområder. Og lige nu er gruppen ved at lægge sidste hånd på en brochure til at fremme bosætning på Mols & Helgenæs. Derudover arbejdes på en kommende undersøgelse af betingelserne for det lokale erhvervsliv, her ønsker vi at afdække fordele og eventuelle ulemper ved at være erhvervsdrivende på Mols området. Derved kan vi arbejde med de gode sider og der kan planlægges aktiviteter i forhold til forbedring af de mindre gode sider.

Samtidig er gruppen i gang med overvejelser omkring tiltag for at fremme turismen i området, Bl.a. arbejdes der sammen med flere andre grupper på info standere til opsætning på Mols og Helgenæs, en app eller et website og et fysisk kort, med attraktioner og virksomheder af interesse for turister.

Hvis der skulle være ildsjæle med interesse i at deltage i gruppen, er I altid meget velkomne.

Kontakt: Mimi Grønbech: mimigro@yahoo.com

Mols i Udvikling – Havnebad i Knebelbro

Har du ideer til aktiviteter og anlæg på havnen i Knebelbro?

 

 • Er du kajakroer og mangler et “pitstop” så kajakken ligger fast, når du træder ned i kajakken istedet for i vandet?
 • Er du søspejder og mangler en landgangsbro til din optimistjolle?
 • Er du bådeejer og mangler en overdækket grillplads?
 • Er du vinterbader og mangler et omklædningsrum
 • Er du skolebarn eller børnehavebarn og mangler et inddæmmet svømmebasin, så du kan lære at svømme?
 • Er du badegæst og mangler et sted at sidde og slikke sol?
 • Eller har du bare en masse gode ideér til hvordan vi kan gøre havnen i Knebelbro til et endnu bedre mødested for alle, der har lyst til at komme på havnen?

tilmelding her…..

Vi ses i sognehuset i Knebel tirsdag den 24.11. kl. 16.00 til 18.00.

 

FOTOGRAFER SØGES

Har DU taget gode billeder fra Mols og Helgenæs?
 
I så fald håber vi, at du vil bidrage til en helt unik bog om vores dejlige nærområde.
Vi, der sidder i kommunikationsudvalget, er i gang med at skabe en lille bog med lidt tekst om de mange oplevelser, som området kan tilbyde, men bogen vil primært være bygget op omkring de gode billeder fra Mols og Helgenæs.

knebel vig

Udsigt over Knebel Vig. Foto: Kasper Nissen

Indledningsvist vil vores bog kunne ses på og downloades fra vores hjemmeside, men på sigt er det meningen, at bogen også skal i trykken og eventuelt også omdeles.

Derfor vil der være visse krav til opløsningen af de ønskede billeder.
 
Er du interesseret?  Og har du billeder liggende, som kan fortælle gode historier fra Mols og Helgenæs? Så kontakt Kasper Nissen på kanis@syddjurs.dk for yderligere info.
 
Vi glæder os til at høre fra dig.

Borgermøde på Helgenæs

En arbejdsgruppe på Helgenæs stiller skarpe spørgsmål op til borgermøde den 24. november i Helgenæs forsamlingshus

MUI helgenæs– Kan man have børn, når man bor på Helgenæs ?
– Kan man bo på Helgenæs, hvis man ikke har bil?
– Kan man finde et job på Helgenæs?
– ….
– …

Som en del af Mols i Udvikling, indkaldes alle borgere på Helgenæs til møde hvor blandt andet ovennævnte punkter diskuteres..

En repræsentant fra projektet fortæller om de muligheder Mols i Udvikling byder for Helgenæs..

Derefter vil der være idégenerering og diskussion ved bordene, og til sidst debat i salen.

Tirsdag d. 24. November kl. 19:30 – 22:00

 Se mere her…

Børn på mindre skoler lærer mere og trives bedre

Molsskolen klarer sig bedst blandt folke- og privatskoler i Syddjurs Kommune.molsskolen

Med et karaktergennemsnit på 7,9 ligger Molsskolen pænt over privatskolerne og de øvrige skoler i Syddjurs Kommune. Ugebrevet A4 har netop offentliggjort en sammenligning af elevernes trivsel på 1238 skoler i Danmark. Af denne sammenligning fremgår det, at elever på Molsskolen er de elever i Syddjurs kommune, der oplever den bedste trivsel. Molsskolen ligger således nummer 267 på landsplan målt ud fra social trivsel og nummer 264 målt ud fra faglig trivsel.

se mere her…

Nyt fra Mols i Udvikling af formand Søren Ibsen, 2. november 2015

Vi er nu cirka halvvejs i den proces, som er understøttet af DGI/Realdania, hvor vi er udvalgt til pilotprojekt for kampagnen ”Landsbyklynger”.

Der er mange arbejdsgrupper i gang, som bl.a. beskæftiger sig med:

 • Bosætning, Erhverv og Turisme: Her arbejdes på at forbedre forholdene for det lokale erhvervsliv og samtidig gøre en indsats for at tiltrække nye borgere fra især Århus til at blive helårs beboere på Mols, samt øge servicen for turister.
 • Børneliv arbejder med at skabe aktiviteter, der kan give et godt børneliv på Mols og Helgenæs, enten i form af aktiviteter eller fysiske forhold.
 • Naturliv undersøger mulighederne for at lave fælles oplevelser i den natur, vi har lige uden for døren.
 • Motion og Fitness ser på at forbedre og forny de muligheder vi har for at dyrke motion på Mols og Helgenæs, herunder evt.  at tilbygge nye lokaler i forbindelse med et kommende fællesbyggeri.
 • Der er kontakt med de lokale forsamlingshuse for at se på mulighederne for at understøtte disse i et samarbejde indbyrdes og med Mols i Udvikling. Der afholdes fælles møde for forsamlingshusene i Tved Forsamlingshus d. 4. november.
 • Der har været afholdt møder med menighedsråd og præster omkring et samarbejde og eventuelle kontorfaciliteter og mødelokaler i forbindelse med et nybyggeri.
 • Der arbejdes på en samling af kulturliv og -udbud på Mols/Helgenæs til Læs resten