Kategoriarkiv: Menighedsråd

Så er det ved at være nu – den 18. marts skal vi have handleplaner fra alle arbejdsgrupper.

Al foreløbigt arbejde, fra alle arbejdsgrupper, skal senest den 18. marts være indsendt til formandskabet, så det kan komme med i den første projekt rapport, og derved danne grundlag for de første runder af fonds ansøgninger.

MiU RapportenDet gælder såvel projekter der er relateret til byggeriet i Knebel, såvel som projekter generelt under Mols i Udvikling.

Men derved er det ikke slut for yderligere udvikling og nye ideer. Det fortsætter ufortrødent.

For yderligere information eller spørgsmål, så skrive til formandskabet på post@molsiudvikling.dk eller DGI-konsulent Carsten Blomberg på carsten.blomberg@dgi.dk

Menighedsrådene går ind i projekt Mols i Udvikling

kirken

De 5 menighedsråd på Mols og Helgenæs vil ikke stå uden for udviklingen. De går nu sammen for aktivt at deltage i projekt Mols i Udvikling.

De 2 præster på Mols og Helgenæs, kirkeværgeren for Knebel kirke, samt formændene for Agri og Egens menighedsråd er primus motor for et samarbejde mellem alle menighedsråd på Mols & Helgenæs.

Der skabes nu en arbejdsgruppe under Mols i Udvikling, der blandt andet skal afklare mulighederne for placeringen af et fremtidigt kirkekontor i det måske kommende nye Multihus ved hallen i Knebel.

Desuden er der planer om lokaler til konfirmationsundervisning for bl.a. at spare transporttid og udgifter til flere forskellige steder, som det er tilfældet i dag. Disse lokaler kunne så også bruges til sogneaftener, menighedsrådsmøder, samt til undervisning af Kirkekoret m.f.

DSC_1109

Tved præstegård.

Planen er at alle menighedsråd på Mols & Helgenæs i den kommende tid skal bidrage til arbejdsgruppen med 1 til 2 personer, og foreløbig er opbakningen stor. Alle menighedsråd har meddelt tilslutning til projektet, på nær Tved & Helgenæs som endnu ikke har haft lejlighed til at behandle sagen.

Fremtidsplanerne er også at Knebel-Rolsø og Agri-Egens menighedsråd bliver slået sammen til 1 menighedsråd.