Nyt fra Mols i Udvikling af formand Søren Ibsen, 2. november 2015

Vi er nu cirka halvvejs i den proces, som er understøttet af DGI/Realdania, hvor vi er udvalgt til pilotprojekt for kampagnen ”Landsbyklynger”.

Der er mange arbejdsgrupper i gang, som bl.a. beskæftiger sig med:

 • Bosætning, Erhverv og Turisme: Her arbejdes på at forbedre forholdene for det lokale erhvervsliv og samtidig gøre en indsats for at tiltrække nye borgere fra især Århus til at blive helårs beboere på Mols, samt øge servicen for turister.
 • Børneliv arbejder med at skabe aktiviteter, der kan give et godt børneliv på Mols og Helgenæs, enten i form af aktiviteter eller fysiske forhold.
 • Naturliv undersøger mulighederne for at lave fælles oplevelser i den natur, vi har lige uden for døren.
 • Motion og Fitness ser på at forbedre og forny de muligheder vi har for at dyrke motion på Mols og Helgenæs, herunder evt.  at tilbygge nye lokaler i forbindelse med et kommende fællesbyggeri.
 • Der er kontakt med de lokale forsamlingshuse for at se på mulighederne for at understøtte disse i et samarbejde indbyrdes og med Mols i Udvikling. Der afholdes fælles møde for forsamlingshusene i Tved Forsamlingshus d. 4. november.
 • Der har været afholdt møder med menighedsråd og præster omkring et samarbejde og eventuelle kontorfaciliteter og mødelokaler i forbindelse med et nybyggeri.
 • Der arbejdes på en samling af kulturliv og -udbud på Mols/Helgenæs til støtte for de enkelte udbydere og for at skabe en bedre oversigt for de interesserede i kulturen.
 • Kommunikationsgruppen har skabt denne hjemmeside, hvor alle aktiviteter på Mols og Helgenæs samles og kommunikeres, både under Mols i Udvikling, men også alle andre arrangementer, bl.a. med en kalender, så man kan se, hvad der foregår lige netop i dag eller den kommende weekend. Kommunikationsgruppen sørger også for, at Mols i Udvikling er repræsenteret på de forskellige social medier som Facebook, Instagram og Twitter.
 • Herudover er der også grupper, der interesserer sig for madhus, ridning, squashbane, skiløjpe og havnebad.

Hele processen er åben, så er man interesseret i at deltage og bidrage til en arbejdsgruppe er man meget velkommen.

 • Den store borgerundersøgelse er forbi og der har været et tilfredsstillende antal besvarelser. For øjeblikket bearbejdes alle data, der vil komme en offentliggørelse af resultatet på et senere tidspunkt.
 • Mols i Udvikling har været til møde med Syddjurs kommune for at koordinere vores bestræbelser på at lægge en del af vores kommende aktiviteter ind i et kultur- og bevægelseshus. Det tilstræbes, at den kommende børnehave, det kommende kultur- og bevægelseshus, Molshallen og Molsskolen sammenbygges omkring et fælles Bytorv.
 • Der er skabt ambassadører i næsten alle landsbyer på Mols og Helgenæs, som fungerer som kontaktled mellem de enkelte lokalsamfund og projekt Mols i Udvikling.
 • Der afholdes inspirationsmøde for alle frivillige i projekt Mols i Udvikling i Strands Forsamlingshus d. 19. November. Via de forskellige grupper og ambassadører tæller vi nok i alt ca. 110 frivillige, der har medvirket til Mols i Udvikling i perioden siden opstart.
Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram