Dagsarkiv: 2. november 2015

Nyt fra Mols i Udvikling af formand Søren Ibsen, 2. november 2015

Vi er nu cirka halvvejs i den proces, som er understøttet af DGI/Realdania, hvor vi er udvalgt til pilotprojekt for kampagnen ”Landsbyklynger”.

Der er mange arbejdsgrupper i gang, som bl.a. beskæftiger sig med:

  • Bosætning, Erhverv og Turisme: Her arbejdes på at forbedre forholdene for det lokale erhvervsliv og samtidig gøre en indsats for at tiltrække nye borgere fra især Århus til at blive helårs beboere på Mols, samt øge servicen for turister.
  • Børneliv arbejder med at skabe aktiviteter, der kan give et godt børneliv på Mols og Helgenæs, enten i form af aktiviteter eller fysiske forhold.
  • Naturliv undersøger mulighederne for at lave fælles oplevelser i den natur, vi har lige uden for døren.
  • Motion og Fitness ser på at forbedre og forny de muligheder vi har for at dyrke motion på Mols og Helgenæs, herunder evt.  at tilbygge nye lokaler i forbindelse med et kommende fællesbyggeri.
  • Der er kontakt med de lokale forsamlingshuse for at se på mulighederne for at understøtte disse i et samarbejde indbyrdes og med Mols i Udvikling. Der afholdes fælles møde for forsamlingshusene i Tved Forsamlingshus d. 4. november.
  • Der har været afholdt møder med menighedsråd og præster omkring et samarbejde og eventuelle kontorfaciliteter og mødelokaler i forbindelse med et nybyggeri.
  • Der arbejdes på en samling af kulturliv og -udbud på Mols/Helgenæs til Læs resten