Årsarkiv: 2015

Julebrev fra arbejdsgruppen på Helgenæs

Til alle interesserede ved Borgermødet i Helgenæs Forsamlingshus d. 24 november under MOLS I UDVIKLING

Nyt billedeTak for din deltagelse i borgermødet. Det var en dejlig aften med en livlig snak, debat, bekymringer, drømme og visioner. Skønt at så mange holder så meget af skønne Helgenæs.

Vi har noteret os din interesse for at arbejde med udvikling på Helgenæs. Borgermødet viste, at vi er mange som finder det vigtigt, og der er brug for mange kræfter til at løfte opgaverne, og skabe fremtidens Helgenæs.

Først i det nye år mødes arbejdsgruppen, for at planlægge ny dato og Læs resten

Der sker ting og sager i Havnebad gruppen..

Kort referat fra sidste møde i havnebads gruppen den 08.12.2015 i brohuset i Knebelbro

Per Meyer har taget kontakt til Langballe A/S http://www.flydebro.dk/, der laver modulopbygget og multianvendelige betonflydebroer. Per laver aftale med Langballe i start Januar, hvor gruppen ønsker, at de kommer og beser havnen og på den baggrund udarbejder (skitse)forslag til løsning af ønskerne om:

Flydebro på venstre side af hovedmolen, der skal indholde- og kunne fungere som:  

Læs resten

Julefreden sænker sig over Mols i Udvikling

Her ønsker noget af personalet på molsskolen God Jul..

Her ønsker noget af personalet på Molsskolen God Jul..

Grundet den almindelige juletravlhed i december måned, har styregruppen besluttet at udsætte alle møder og anden aktivitet til efter julen.

Alle udvalg er i fuld gang, men da alle som bekendt arbejder på frivillig basis, og har hverdagens gøremål at passe ved siden af, har vi indset at julemåneden er travl nok uden arbejdet i Mols I Udvikling, “ikke at Udviklingen derfor står stille i december” 😉

Men vi opfordrer alle til at koble lidt af, være sammen med familien, og så kommer alle stærkt tilbage igen efter januar.

Borgerforeningens årlige offentlige møde med politikerne.

Til dette års møde er der tilsagn fra alle partier i byrådet.

Kom og mød din politiker i øjenhøjde!
Vær med til at præge debatten ved Borgerforeningens traditionelle politikermøde i Sognehuset i Knebel tirsdag den 1. december 2015 kl. 19.30

 – Hvad betyder det faldende børnetal?
 – Hvad gør cyklisterne i Vrinners og Knebelbro?
 – Hvordan er udsigterne for det lokale beredskab?
 – Hvordan ser vi Mols i udvikling?

Vel mødt! Alle velkomne.

Spændende møde omkring Havnebad på Mols..

Referat fra møde ang. Havnebad den 24.11.2015 kl. 14.00 til 16.00 i Sognehuset i Knebel

Billede1Til mødet i aften var alle borgere, skolen og de foreninger, som holder til på havnen inviteret mhp. at undersøge, om der er interesse i at fortsætte det påbegyndte arbejde, der er lavet i den nuværende havnebadsgruppe. Der var repræsentanter fra bådelauget, søspejderne, vinterbaderne, kajakklubben og skolen.

Louise Juul – medlem af styregruppen i Mols i Udvikling – fortalte om den havnebadsgruppe, der opstod pba. det første stormøde i Mols i Udvikling tilbage i januar 2015. Gruppen havde nogle helt konkrete ideér, som Læs resten

Nyt fra Erhverv, Turisme & Bosætningsgruppen

Under Mols i Udvikling er der nedsat en Erhverv, Turisme og Bosætningsgruppe som holder møde ca. hver anden uge.

Gruppen har udarbejdet en handlingsplan for de tre indsatsområder. Og lige nu er gruppen ved at lægge sidste hånd på en brochure til at fremme bosætning på Mols & Helgenæs. Derudover arbejdes på en kommende undersøgelse af betingelserne for det lokale erhvervsliv, her ønsker vi at afdække fordele og eventuelle ulemper ved at være erhvervsdrivende på Mols området. Derved kan vi arbejde med de gode sider og der kan planlægges aktiviteter i forhold til forbedring af de mindre gode sider.

Samtidig er gruppen i gang med overvejelser omkring tiltag for at fremme turismen i området, Bl.a. arbejdes der sammen med flere andre grupper på info standere til opsætning på Mols og Helgenæs, en app eller et website og et fysisk kort, med attraktioner og virksomheder af interesse for turister.

Hvis der skulle være ildsjæle med interesse i at deltage i gruppen, er I altid meget velkomne.

Kontakt: Mimi Grønbech: mimigro@yahoo.com

Mols i Udvikling – Havnebad i Knebelbro

Har du ideer til aktiviteter og anlæg på havnen i Knebelbro?

 

  • Er du kajakroer og mangler et “pitstop” så kajakken ligger fast, når du træder ned i kajakken istedet for i vandet?
  • Er du søspejder og mangler en landgangsbro til din optimistjolle?
  • Er du bådeejer og mangler en overdækket grillplads?
  • Er du vinterbader og mangler et omklædningsrum
  • Er du skolebarn eller børnehavebarn og mangler et inddæmmet svømmebasin, så du kan lære at svømme?
  • Er du badegæst og mangler et sted at sidde og slikke sol?
  • Eller har du bare en masse gode ideér til hvordan vi kan gøre havnen i Knebelbro til et endnu bedre mødested for alle, der har lyst til at komme på havnen?

tilmelding her…..

Vi ses i sognehuset i Knebel tirsdag den 24.11. kl. 16.00 til 18.00.