Opdateret liste over udvalg – Mols i Udvikling

Der kommer stadig flere arbejdsudvalg til under Mols i Udvikling. Har DU et emne eller en idé, som vi skal have med?

Arbejdet med lokaludvikling er i fuld gang, og antallet af udvalg vokser stille og roligt, efterhånden som de forskellige områder kommer i gang.
Men der er stadig gode muligheder for at påvirke dit lokalsamfund, uanset om det er relateret til sport, samfund, hobby, erhverv eller andet.

Efter sommerferien starter udvalgene for Bosætning, Turisme og Erhverv op. 

Ønsker du at deltage, enten i en af de eksisterende grupper eller i noget helt nyt, så kontakt udvalgsformanden eller send en mail på post@molsiudvikling.dk med angivelse af dine interesser.

 Organisationen med arbejdsudvalg, som den ser ud pr. 26. juni 2015

Mols i Udvikling

Mols i Udvikling – arbejdsudvalg og organisation

 

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram