Månedsarkiv: juni 2015

Opdateret liste over udvalg – Mols i Udvikling

Der kommer stadig flere arbejdsudvalg til under Mols i Udvikling. Har DU et emne eller en idé, som vi skal have med?

Arbejdet med lokaludvikling er i fuld gang, og antallet af udvalg vokser stille og roligt, efterhånden som de forskellige områder kommer i gang.
Men der er stadig gode muligheder for at påvirke dit lokalsamfund, uanset om det er relateret til sport, samfund, hobby, erhverv eller andet.

Efter sommerferien starter udvalgene for Bosætning, Turisme og Erhverv op. 

Ønsker du at deltage, enten i en af de eksisterende grupper eller i noget helt nyt, så kontakt udvalgsformanden eller send en mail på post@molsiudvikling.dk med angivelse af dine interesser.

 Organisationen med arbejdsudvalg, som den ser ud pr. 26. juni 2015

Mols i Udvikling

Mols i Udvikling – arbejdsudvalg og organisation

 

MOLS i UDVIKLINGS HJEMMESIDE

Velkommen til denne hjemmeside, der skal fungere som en kommunikationsplatform for de aktiviteter, der pågår under Mols i Udvikling.

Her skal borgere, interesserede og deltagere i de forskelige udvalg kunne skabe sig et samlet overblik, og udgangspunktet er, at alle interesserede kan bidrage med indlæg. Desuden vil Mols i Udvikling benytte sig af andre elektroniske medier som eksempelvis Instagram og Facebook.

Hjemmesiden skal samtidig tjene det formålet at være samlende platform for både nuværende som kommende borgere, turister, virksomheder og mange andre med interesse for vores dejlige område.

Velkommen til…..

Realdania vælger Mols i Udvikling som Pilotprojekt

Realdania og DGI har udvalgt projektet »Mols i Udvikling« til frontløber i et landsdækkende initiativ. Dermed får det frivillige projekt virkelig et skub fremad, se dagens artikler i Stiften og Ebeltoft folketidende.

Udviklingsprojekt på Mols rykker for alvor

Idéfolkene vil skabe vækst, tilflytning, sammenhold, attraktiv børnepasning samt masser af synergi i forenings- og idrætsliv. Der er holdt borgermøder, og i dag hviler arbejdet på en række arbejdsgrupper, en styregruppe samt et forretningsudvalg.

Initiativtagerne har sammen med Syddjurs Kommune og DGI Faciliteter & Lokaludvikling lavet en forløblig masterplan for projektet. Den vil indgå i den proces, som Realdania nu sætter skub i med et tilskud på 200.000 kroner.

Dertil kommer 50.000 kroner fra Syddjurs Kommune, som allerede har givet penge.