MOLS i UDVIKLINGS HJEMMESIDE

Velkommen til denne hjemmeside, der skal fungere som en kommunikationsplatform for de aktiviteter, der pågår under Mols i Udvikling.

Her skal borgere, interesserede og deltagere i de forskelige udvalg kunne skabe sig et samlet overblik, og udgangspunktet er, at alle interesserede kan bidrage med indlæg. Desuden vil Mols i Udvikling benytte sig af andre elektroniske medier som eksempelvis Instagram og Facebook.

Hjemmesiden skal samtidig tjene det formålet at være samlende platform for både nuværende som kommende borgere, turister, virksomheder og mange andre med interesse for vores dejlige område.

Velkommen til…..

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram