Er du lyst til at gøre en forskel lokalt for flygtninge fra Ukraine?

Der er mange på Mols og Helgenæs, der føler trang til at hjælpe – og derfor inviteres alle nu til et fælles møde på Sølballegaard d. 17. marts, hvor ideer kan deles og nuværende initiativer kan koordineres.

Solsikken er Ukraines nationalblomst. Foto: Chris Nunan. 

Mandag holdt Syddjurs Kommune et møde for alle, der gerne vil være en del af indsatsen omkring kommunens modtagelse af flygtninge fra Ukraine. Mange mødte op – heriblandt en gruppe mol- og helboer, der hurtigt fik samlet sig og snakket om, hvordan Mols og Helgenæs kan bakke op. Det er der nu kommet en gruppe under Mols i Udvikling ud af, og den er åben for alle, der ønsker at bidrage.

Gruppen inviterer alle, der ønsker at være en del af indsatsen, eller som gerne vil høre om eller dele information om igangværende initiativer, til et fælles opstartsmøde på Sølballegaard, torsdag d. 17. marts kl. 19-21.30.

Information og ideudvikling
På mødet i kommunen i søndags var budskabet, at der allerede nu er plads til ca. 150-200 flygtninge i Ryomgård og Ebeltoft. Et enigt byråd har samtidig besluttet, at kommunen tager imod de flygtninge, der kommer – og derfor er det meget muligt, at vi også får flygtninge på Mols og Helgenæs. Det er derfor allerede nu godt at få et beredskab op at stå. Samtidig er der også initiativer, fx indsamlinger, som kan laves under alle omstændigheder. Syddjurs Kommunes civilsamfundskoordinator Birgitte Damgaard Nielsen er på opgaven at koordinere de forskellige indsatser i kommunen.

På mødet d. 17. marts vil gruppen både informere om de aktuelle initiativer i kommunen og de lokale initiativer, som den kender til. Karen Straarup vil fortælle om den nuværende indsamling af tøj på Mols og Helgenæs. Knud Schmidt fra den tidligere flygtningegruppe under Mols i Udvikling vil dele sine erfaringer med flygtningearbejde. Og Kasper Nissen fortæller om Molsskolens støtteinitiativer og indsamlinger. Herefter er der tid til at høre tanker og ideer fra de fremmødte, ideudvikle i fællesskab og lave arbejdsgrupper for dem, der har lyst til at involvere sig i arbejdet.

Gruppen har allerede nu en række ideer, fx fortsatte indsamlinger, mentorfamilier, praktiske hjælpere, velkomstarrangement, mindre fælles arrangementer/møder for flygtninge, fællesspisninger og tolkning. Ideerne bliver foldet ud på mødet.

Tilmelding
Har du lyst til at være med til mødet på Sølballegaard d. 17. marts, skal du tilmelde dig til Sofie Saxtoft på sofie@soelballegaard.dk. Gerne senest 16. Marts af hensyn til kaffebrygning.

For mere information omkring initiativer, kan du kontakte Sofie Saxtoft: sofie@soelballegaard.dk

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram