Naturnationalparken – husk dialog og inddragelse!

Borgerforeningen Mols og Mols i Udvikling opfordrer til, at der startes en  dialog og en inddragelsesproces, så der kan findes gode lokale løsninger. 

Af Grith Mortensen, formand for Mols i Udvikling, og Jan Schmidt, formand for Borgerforeningen Mols. 

Så blev det afsløret, hvor de nye naturnationalparker skal placeres, og en af de 10 nye naturnationalparker bliver Mols Bjerge. Naturnationalparker er et område, som har splittet befolkningen langt mere, end vi plejer at være. Nu har vi fået vished – nogle af os er kede af det, andre er glade, men nu er det tid til at få sparket den dialog i gang, som miljøminister Lea Wermelin lovede på dagens pressemøde i forhold til at finde gode lokale løsninger for friluftslivet i naturnationalparkerne (se mere her) .

I Borgerforeningen Mols – Distriktsråd for Mols og Helgenæs og i Mols i Udvikling kan vi kun støtte op om borgmester Michael Steggers kommentar til meldingen om naturnationalparken på Mols:

“Samtidig vil jeg opfordre Naturstyrelsen og Miljøministeriet til en grundig inddragelsesproces, hvor parter som Nationalpark Mols Bjerge, kommune, borgere, brugere, erhvervsliv og turismeaktører høres og involveres i det videre arbejde, så de forskellige holdninger og ønsker kan komme til udtryk. Jeg er glad for, at der er lagt op til en inddragende proces i udformningen, hvilket er noget, vi har lagt meget vægt på i dialogen med ministeren undervejs. Jeg håber, det kan være med til at sikre en bred lokal opbakning til vores kommende nye naturnationalpark” (fra syddjurs.dk).

Vi er klar til at gå i dialog om god lokal implementering, så vi både kan benytte og beskytte vores “lokale baghave”.

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram