Månedsarkiv: marts 2022

Naturnationalparken – husk dialog og inddragelse!

Borgerforeningen Mols og Mols i Udvikling opfordrer til, at der startes en  dialog og en inddragelsesproces, så der kan findes gode lokale løsninger. 

Af Grith Mortensen, formand for Mols i Udvikling, og Jan Schmidt, formand for Borgerforeningen Mols. 

Så blev det afsløret, hvor de nye naturnationalparker skal placeres, og en af de 10 nye naturnationalparker bliver Mols Bjerge. Naturnationalparker er et område, som har splittet befolkningen langt mere, end vi plejer at være. Nu har vi fået vished – nogle af os er kede af det, andre er glade, men nu er det tid til at få sparket den dialog i gang, som miljøminister Lea Wermelin lovede på dagens pressemøde i forhold til at finde gode lokale løsninger for friluftslivet i naturnationalparkerne (se mere her) .

I Borgerforeningen Mols – Distriktsråd for Mols og Helgenæs og i Mols i Udvikling kan vi kun støtte op om borgmester Michael Steggers kommentar til meldingen om naturnationalparken på Mols:

“Samtidig vil jeg opfordre Naturstyrelsen og Miljøministeriet til en grundig inddragelsesproces, hvor parter som Nationalpark Mols Bjerge, kommune, borgere, brugere, erhvervsliv og turismeaktører høres og involveres i det videre arbejde, så de forskellige holdninger og ønsker kan komme til udtryk. Jeg er glad for, at der er lagt op til en inddragende proces i udformningen, hvilket er noget, vi har lagt meget vægt på i dialogen med ministeren undervejs. Jeg håber, det kan være med til at sikre en bred lokal opbakning til vores kommende nye naturnationalpark” (fra syddjurs.dk).

Vi er klar til at gå i dialog om god lokal implementering, så vi både kan benytte og beskytte vores “lokale baghave”.

Er du lyst til at gøre en forskel lokalt for flygtninge fra Ukraine?

Der er mange på Mols og Helgenæs, der føler trang til at hjælpe – og derfor inviteres alle nu til et fælles møde på Sølballegaard d. 17. marts, hvor ideer kan deles og nuværende initiativer kan koordineres.

Solsikken er Ukraines nationalblomst. Foto: Chris Nunan. 

Mandag holdt Syddjurs Kommune et møde for alle, der gerne vil være en del af indsatsen omkring kommunens modtagelse af flygtninge fra Ukraine. Mange mødte op – heriblandt en gruppe mol- og helboer, der hurtigt fik samlet sig og snakket om, hvordan Mols og Helgenæs kan bakke op. Det er der nu kommet en gruppe under Mols i Udvikling ud af, og den er åben for alle, der ønsker at bidrage.

Gruppen inviterer alle, der ønsker at være en del af indsatsen, eller som gerne vil høre om eller dele information om igangværende initiativer, til et fælles opstartsmøde på Sølballegaard, torsdag d. 17. marts kl. 19-21.30.

Information og ideudvikling
På mødet i kommunen i søndags var budskabet, at der allerede nu er plads til ca. 150-200 flygtninge i Ryomgård og Ebeltoft. Et enigt byråd har samtidig besluttet, at kommunen tager imod de flygtninge, der kommer – og derfor er det meget muligt, at vi også får flygtninge på Mols og Helgenæs. Det er derfor allerede nu godt at få et beredskab op at stå. Samtidig er der også initiativer, fx indsamlinger, som kan laves under alle omstændigheder. Syddjurs Kommunes civilsamfundskoordinator Birgitte Damgaard Nielsen er på opgaven at koordinere de forskellige indsatser i kommunen.

Læs resten

Afskedsgudstjeneste for Betty Højgaard

Sæt kryds i kalenderen d. 26. maj

I maj måned 2020 fratrådte Betty Højgaard sin stilling som præst i Agri Kirke som følge af sygdom.

Da vi i 2021 blev nødsaget til at aflyse receptionen for Betty på grund af COVID-19, har menighedsrådet sammen med familien fastsat en ny dato, nemlig lørdag d. 26. marts, 2022, kl. 14-15 i Agri Kirke.

Gudstjenesten udføres af Biskop Henrik Wigh-Poulsen, og der vil efterfølgende være reception i Fuglsøcenterets Oval kl. 15.45-17.30. Vi håber, at vi på denne måde kan få taget afsked med Betty, der har haft en stor betydning i de 38 år, hun har nået at virke i Agri og Egens sogne, men de senere år også i Knebel og Vrinners. Alle er velkomne.

Betty ønsker ikke at modtage blomster og vin på dagen, men hvis man gerne vil bidrage til en fælles gave til Betty, kan man gøre det via MobilePay: 30356268.

Spørgsmål i forbindelse med receptionen – kontakt venligst Alice Nissen (abod@via.dk)