HURRA – store “julegaver” til nyt mødested i Knebel

Julen nærmer sig med hastige skridt, men allerede nu har Mols i Udvikling fået to “gaver” i million-klassen, der betyder, at finansieringen af Knudepunktet er på plads. Nordea-fonden og Lokale og Anlægsfonden har netop givet tilsagn om støtte til byggeriet, som efter planen står færdigt i 2021.

Bestræbelserne på at finansiere byggeriet af det nye mødested, Knudepunktet i Knebel nærmer sig sin afslutning. Lokale og Anlægsfonden støtter etableringen med 7.000.000 kroner, mens Nordea-fonden støtter etablering samt liv og aktiviteter i og omkring Knudepunktet med 7.905.000 kroner.

”Knudepunktet emmer af stor drivkraft for fællesskab og aktivitet. Det er en stærk fortælling om, hvordan et lokalsamfund sammen styrker sin identitet og sammenhold. Knudepunktet har potentialet til at blive et fyrtårn ikke bare for andre mindre samfund men for alle stærke fællesskaber,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter det gode liv.

Netop det gode liv har været et centralt omdrejningspunkt i det forberedende arbejde i forbindelse med Knudepunktet. I Lokale og Anlægsfonden har man fulgt med i processen, og også der, er der lagt mærke til de mange kvaliteter, der ligger i projektet.

“Med Knudepunktet skabes et engagerende mødested for lokalområdets og nabolandsbyernes borgere, eksisterende og nye brugere. Med det nye madhus skabes helt særlige rammer for, at køkkenfunktionen både kan bruges af foreningslivet og kan drives professionelt. På den måde bliver projektet et foregangseksempel på at gøre madlavning tilgængeligt for alle,” fortæller Sidsel Hye-Knudsen, der er udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden.

Vi skal dele – sammen har vi næsten alt

Lokale aktører, fonde og Syddjurs Kommune har samarbejdet om at skabe rammerne for det nye fælles mødested, som Knudepunktet skal være. Visionen er klar – Knudepunktet skal samle folk.

“Vi vil skabe et mødested, som indbyder folk i alle aldre til aktiviteter og meningsfyldt samvær. Et sted som tiltrækker både indfødte og tilflyttere – sommerhusejere og turister. Knudepunktet skal være for børnefamilier og enlige. For idrætsudøvere og kulturelskere. Her skal såvel strikkeklubben som menighedsråd mødes,” fortæller en glad og lettet Grith Mortensen, der er formand for Mols i Udvikling, en landsbyklynge bestående af 24 landsbyer placeret på Mols og Helgenæs.

At mange aktører skal anvende de samme lokaler og kvadratmeter, er også væsentligt for Lokale og Anlægsfonden i forhold til etableringen af det nye byggeri.

”Knudepunktet er et eksempel på en Landsbyklynge, der er lykkedes med det helt centrale formål ’at dele’. Projektet viser, hvordan man ved at skære ned i spredt beliggende og dårligt udnyttede kvadratmeter kan samle og dele på tværs af landsbyer og på den måde øge kvaliteten af faciliteter og aktivitetsmuligheder i landområderne, samtidig med at man sparer driftsomkostninger,” fortæller Sidsel Hye-Knudsen.

Måltider og fællesspisning får en fremtrædende plads i det nye Knudepunkt. Her er elever i gang med “smagens dag” på Molsskolen. Foto: Claus Peter Olesen

Lokal forankring og livskvalitet
Foruden Nordea-fonden og Lokale og Anlægsfonden er projektet støttet af foreningen Realdania og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt af den lokale Tved Sparekasses Fond. De fire nationale fonde har med deres støtte til projektet ønsket at bidrage til at styrke livet og fællesskaberne uden for de store byer. De lægger vægt på, at Knudepunktet i Knebel er et projekt, der er drevet af frivillige og lokale kræfter, og at det nye hus vil øge livskvaliteten for borgere og gæster i alle aldre og samfundslag, og at projektet er et vigtigt tiltag i bestræbelserne på at tiltrække nye beboere til området.

I Syddjurs Kommune er Riber Hog Anthonsen begejstret for den store støtte, der tilflyder projektet: “Det er en stor milepæl projektet omkring Knudepunktet nu runder. Det er et projekt som er båret af en flot vision om et fælles mødested for alle og med mange funktioner. Det er kommet i mål på grund af en utrolig vilje til samskabelse, mellem de aktive frivillige ildsjæle og mellem frivillige og kommune. Stort tak til fondene for den flotte støtte, og til byrådet som har investeret i et børnehus samme sted. Jeg håber, at vi kan bruge de gode erfaringer med samskabelse på Mols andre steder i lignende projekter i kommunen,” fortæller Riber Hog Anthonsen, der er formand for udvalget for Plan, Udvikling og Kultur.

Syddjurs Kommune har tidligere afsat 12 millioner til et børnehus, og 4 millioner til kulturelle aktiviteter og bidrager med ressourcepersoner i projektet.

Knudepunktet forventes færdigt i 2021, og det skal fremstå som et foregangsbillede på lokalt engagement, sammenhold og drivkraft.

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram