Nytårshilsen fra Mols i Udvikling

Kære alle – Rigtig godt nytår!

2018 blev året som indfriede en stor drøm for Mols i Udvikling. Flere års hårdt arbejde og fælles indsats på kryds og tværs af borgere, virksomheder, frivillige, kommune og foreninger blev belønnet, da det kort før juleferien stod klart, at finansieringen af vores nye fælles hus Knudepunktet er hjemme. Der skal lyde et kæmpestort TAK til alle, som har bidraget undervejs. 

3 små hurtigløbere til sommerens løb for Knudepunktet. I løbet af 2018 har lokalbefolkning, foreninger og virksomheder på Mols og Helgenæs indsamlet over 600.000,- til Knudepunket. Flot!

Knudepunktet bliver samlingssted for alle områdets borgere og for de gæster, som kommer hertil. Et sted hvor man kan sludre over en kop kaffe, møde præsten, sin nabo eller en man endnu ikke ender. Et sted som giver plads og rum til idrætsaktiviteter, kortspil, strikkeklub og måltidsfællesskaber.

Godt gang i idéudviklingen på forårets borgermøde, hvor Knudepunktets aktiviteter var på dagsordenen. Foto: Rune Høy

Endelig kommer Knudepunktet også til at rumme et nyt børnehus med god plads  – og det er tiltrængt, for det ser ud til, at Mols med formand Grith Mortensens ord er godt på vej til at blive ”prognosebryder”. For blot få år siden oplevede vi faldende børnetal og dystre befolkningsprognoser. Nu melder skolen om markant flere skolestartere i 2019 end ventet, og både vuggestuen, Naturbørnehaven og Børnehuset er fyldt godt op. Bosætningsgruppen under Mols i Udvikling fortæller samtidig, at årets Åbent Hus-dag for potentielle tilflyttere var endnu mere velbesøgt end tidligere års arrangementer, og huse og grunde sælges i stigende grad.

Forskellige medier har i løbet af 2018 bragt fine historier om Mols og Helgenæs, og det ser ud til, at mange efterhånden får øje på det, vi jo allerede ved: At Mols og Helgenæs er fantastisk skønne steder at slå sig ned – fordi vi har roen og smuk natur, og (ikke mindst) fordi vi har et stærkt fællesskab, hvor man kerer sig om hinanden, udvikler sig sammen og byder nye borgere varmt velkommen.

Hammerslag gæstede et solbeskinnet Mols og Helgenæs i maj måned 2018. Her mødte de både Molsskolens friluftshold i kajakker, børn og ældre i Rodzonen og en af områdets ny-tilflyttere. Foto: Andreas Søndergaard Berg

Mols i Udvikling har efterhånden en håndfuld år på bagen, og mange grupper og initiativer er vokset frem. Intentionen har været, at der skal være plads til at forfølge drømmene, og at man gennem samarbejde mellem foreninger, institutioner, skole, virksomheder , kommunen og helt almindelige borgere kan få sat skub i en masse aktiviteter, der gør livet lidt sjovere.

Holdet bag årets revy med #metoo, molbohistorier og  borgmester Ole Bollesen…

2018 bød på bl.a. korkoncerter med områdets mange dygtige kor, surf-festival og surffællesskab, fællesspisninger, løbearrangementer med indsamling til Knudepunktet og koncert med finske Mirja Klippel arrangeret af unge på Molsskolen, strikkegruppe, familieture i Mols Bjerges natur, en hylende morsom revy, spændende foredrag om ”Fake News”, generationsmøder og fællessspisninger i samarbejde mellem skole, børnehave, Lyngparken og Rodzonen. Året bød også på dyrkning af fælleshaverne i Knebel og Vistoft, nye ridestider i Mols Bjerge, ture i det blå med menighedsrådene og Lyngparken… Og i Knebelbro har en arbejdsgruppe på tværs af havnens mange forskellige brugergrupper arbejdet hårdt for at realisere ”Det blå Torv”, som på sigt kommer til at gøre havnen til et attraktivt område for alle, som elsker vand – fra vinterbadere til søspejdere, kajakroere, sejlere, surfere, skolebørn og borgere som har lyst til at nyde havnens liv og fællesskab.

Det dygtige Ungdomskor har både været på turné i udlandet og underholdt på Mols til fordel for Knudepunket. Til støttekoncerten kunne man også nyde flere af kirkernes kor samt Molskoret og Joyful Choir.

Listen af initiativer og aktiviteter er lang og mangfoldig, og der er god grund til at være stolt over alt det, frivillige kræfter har båret frem i løbet af året. Det, som gør formand Grith Mortensen allermest stolt, er dog den indstilling, som præger de mange frivillige: ”Det allervigtigste for mig er at opleve den positive energi og anerkendelse, som de forskellige grupper giver hinanden. Man fokuserer ikke alene på at lykkes med sine egne projekter, nej man glæder sig også over de andres indsats og resultater. Lige dér er Mols i Udvikling stærkest og dér oplever man, hvilke kræfter, vi har på spil. Det giver håb for fremtiden.”

Mols og Helgenæs gjorde sig umage for at byde nye borgere velkommen til “Tilflytter-brunch” i november. Ca. 60 nye og “gamle” borgere mødtes til kaffesnak, nyttig info og dejlig mad.

Knudepunktet kommer også til at fylde meget i 2019, for nu starter processen med byggeri, organisering og drift for alvor. Det er et langt sejt træk, som også vil betyde løbende inddragelse af brugergrupper og borgere, så vi sikrer, at det fælles hus sendes godt på vej.

Knudepunktet er dog langt fra eneste fokuspunkt i det nye år. Mange af grupperne barsler med nye projekter og arrangementer, som hele lokalbefolkningen på Mols og Helgenæs kan glæde sig til. Fx familie-surfing i surfklubben, Børnekulturfestival, flere fællesspisninger på tværs af generationerne, hygge i strikkeklubben, planer om mere bordtennis i IF Mols og meget mere.

Mols Surfklub har haft et flot 2018, og i 2019 kan endnu flere prøve kræfter med bræt og bølger, når klubben tilbyder “Familiesurfing”

Vi er samtidig så heldige, at Mols i Udvikling har fået midler til ansættelse af en tovholder, som skal hjælpe til at koordinere og skabe synergi mellem de mange gode, frivillige kræfter i området. Der var over 100  ansøgere til stillingen, og her pr 1/1 2019 kan vi så byde hjerteligt velkommen til Eva Strøm. Hun tager i løbet af de kommende måneder på rundtur blandt Mols i Udviklings grupper for at få en fornemmelse af, hvad der rører sig. Alle som har gode ideer eller lyst til at bidrage som frivillig i Mols i Udvikling, er velkommen til at kontakte Eva Strøm på mail eva.s@molsiudvikling.dk

Mols i Udviklings nye Tovholder pr. 1/1 2019: Eva Strøm.

Grith Mortensen har som formand også store forventninger til 2019: ”Jeg håber, at vi i 2019 får udviklet Mols i Udvikling version 2.0, hvor vi spørger os selv: Hvad skal være vores næste store drømme og mål de kommende 5-10 år? Her håber jeg, at rigtig mange fra lokalsamfundet har lyst til at byde ind – og alle skal nok blive inviteret”  

Mols og Helgenæs er fortsat i udvikling, takket være den lokale opbakning, tillid og vilje til at se projektet lykkes. Den positive energi smitter, og gør det sjovt at være ildsjæl og yde en ekstra indsats for området. Vi håber, I fortsat vil råbe op, byde ind og bakke op. Tak for året, der gik. Vi glæder os til 2019. Sammen kan vi (næsten) alt.

De bedste hilsner fra Mols i Udvikling

Frivilligheden i vores område blev hyldet ved Syddjurs Awards 2018. Der var både priser til de erfarne, Jørgen Ørgaard (Borgerforeningen) og Inge Boye (IF Mols), og til de helt unge fra linjefaget Mols i Udvikling.

Mynte og resten af eleverne på Mols i Udviklings linjefag arrangerede i efteråret en flot og stemningsfuld koncert med finske Mirja Klippel. TV2 Østjylland var på pletten.

     

 

 

   

 

 

   

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram