Vi kan, når vi står sammen!

Af Sofie Saxtoft Højlund, Mols i Udvikling

Mols har på ganske få år vendt tendensen med faldende børnetal, fraflytning og tiltagende mat ”udkantsstemning” til i dag at være et område i rivende udvikling med mange tilflyttere, et spirende kreativt og innovativt miljø og et stærkt lokalt fællesskab på tværs af områdets mange landsbyer. Forklaringen på dette markante skift skal bl.a. findes i paraplyorganisationen Mols i Udvikling (MiU) – et lokalt og frivilligt initiativ, som har til formål at samle lokale foreninger, institutioner og ildsjæle i den fælles indsats for at gøre Mols til et attraktivt sted at leve.

Fælleshaverne i Knebel

MiU blev egentlig skabt på en trist baggrund. Omkring 2014 stod det klart, at det inden for en kortere årrække ville blive nødvendigt at sammenlægge de små skoler og institutioner på landet. Man var fra kommunalpolitisk hold overbevist om, at den urbaniseringstendens, som gennem længere tid havde præget samfundet, uundgåeligt også ville få konsekvenser for Syddjurs Kommune og dermed også for Mols. Men lokalbefolkningen, skolen og børnehaverne ville det anderledes! Frem for offerattitude og apati valgte man at tage kampen op og insistere på, at man kan vende en udvikling, når man står sammen og kæmper.

Den indignation som startede MiU blev katalysator for nytænkning og en fornyet fællesskabsfølelse i området, og hurtigt piblede forskelligartede initiativer og små selvbestaltede udvalg frem – alle med det formål at styrke og udvikle ”det gode liv” på Mols. Siden fik MiU støtte af bl.a. Realdania, DGI og Syddjurs Kommune via ”Landsbyklyngeprojektet”, som hjalp til at skabe en samlende og stærk organisation bag de mange ildsjæle. På den måde er der blevet skabt en stærk platform bestående af lige dele indignation og struktur.

MiU engagerer i dag over 200 frivillige, som er fordelt på ca. 25 undergrupper med hver sit relevante projekt. Mange drømme er allerede blevet realiseret, fx vandrestisystem (Kløverstier), Fælleshaverne som bringer børn, unge og gamle sammen om at dyrke jorden, strikkeklub, surfklub, bryggeri, naturklub for familier der laver fælles aktiviteter i Nationalpark Mols Bjerge og meget, meget mere. Samtidig er der blevet arbejdet intenst på at synliggøre de mange tilbud og aktiviteter på Mols, så de kan være med til at tiltrække nye borgere til området.

Mols Surf Klub er relativt ny, men står allerede bag en årlig surf-festival og et væld af aktiviteter for hele familien.

I skrivende stund er store dele af lokalsamfundet involveret i den årlige Åbent  Hus-fest på Mols og Helgenæs, som finder sted søndag d 27/5 fra kl. 10.  Det bliver en folkefest med aktiviteter i hele området for både børn og voksne – med bålpandekager hos spejderne, besøg hos champagneproducenten, rideture, en tur med kajakklubben på vandet eller guidet bustur i naturen og i de lokale børneinstitutioner. Frivillige, foreninger og erhvervsliv står bag, og planlægningen har stået på i mange måneder. Det har været hårdt arbejde, men samtidig giver det en følelse af stolthed:

”Vi synes jo, at Mols og Helgenæs er det bedste sted i verden at bo. Her er masser af plads til at udfolde sig, og vi har skønne boliger til en brøkdel af prisen i Aarhus og København. Mols og Helgenæs har med andre ord utrolig meget at byde på, og det vil vi gerne dele med folk, der overvejer at flytte bopæl”, siger Ole B. Sørensen, der er talsmand for Bosætningsgruppen under Mols i Udvikling, der står bag arrangementet.

Historien om MiU viser, at man i fællesskab kan vende en udvikling, hvis man er tilstrækkeligt tosset, tændt og ihærdig. Vi kan, når vi står sammen!

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram