Nyt fra Molsværket – september 2023

Så er der igen lidt nyt fra Molsværket og det der hører med. Enkelte af billederne i nedenstående indlæg er allerede forældede, for der er godt gang i byggeriet, så der er forandringer dagligt. God læselyst.

Byggeriet skrider fremad, og nu begynder det endelige byggeri at krystallisere sig. Der er efterhånden opbygget vægge, og nu er malere og murere i gang med at gøre vægfladerne klar til brug. Installationsarbejdet er langt fremme, og gulvoverfladerne gøres klar.

Det betyder også, at man efterhånden kan se de tanker, totalrådgiverteamet har haft, komme til live. Og at vi kan få en fornemmelse af, hvad det bliver for et hus, som hele området snart kan tage i brug. Udefra er håndværkerne – efter noget drilleri – ved at få de sidste beklædninger af facaderne på plads, og tagarbejdet er nu afsluttet. 

Det varer ikke længe inden køkkenet installeres – og møblerne til huset er sat på lager – klar til at rykke ind omkring årsskiftet 2023/24.

Det er næppe en nyhed, at vi er forsinket – lige nu forventes huset at blive overdraget sidst på året, og så skal de sidste bygherreleverancer på plads, og derefter – nok først i det nye år – er det tid til at flytte ind.   

Foto taget i fugleperspektiv (fra 2. august 2023). Børnehuset ses øverst tv. Derefter Molshallen og det nye multibane og padel-anlæg. Inde i midten finder man madhus, møde- og kontorlokaler og nederst er multisalen og endelig Molsskolens gule tag.

Parkering og adgangsforhold
I de kommende måneder vil der være mange håndværkere på pladsen – og dermed også arbejdsbiler på parkeringspladsen ved Lyngevej. Vi henstiller derfor til, at man inden for normal arbejdstid parkerer andre steder end foran indgangen ved Lyngevej.

Da der stadig arbejdes på både Molsværket og Molsstriben, så er vejen til Molshallen lige nu via Gl. Kirkevej. Tag hensyn til beboerne på Gl. Kirkevej – og sæt farten ned – både af hensyn til støv, larm og utryghed. Beboerne der har – som brugerne af hallen – været tålmodige i en lang byggeperiode. Tusind tak for det, alle sammen. Vi er lige om lidt færdige med at bygge. 

Såkaldte renderinger fra hænge-ud-området ind i spiserummet – bagest kan man ane mødelokalet mod syd.

Og her fra spiserummet med kig til køkkenet i midten, hænge-ud-området til højre og multisalen ovre i det venstre hjørne.

Loungeområdet – med kig mod spiseområde og køkkenet. 

Indretning af Molsværkets stueetage.

Børnehusets indretning – her stueetagen. 

Og indretningen af 1. salen, hvor børnehavebørnene skal bo. 

Huset er nu i konstant forandring – men her er lidt fotos fra først i september.

Her kigger vi fra gangarealet mellem multisalen og køkkenet – ud i spiserummet. Loungeområdet bliver nogenlunde hvor reolen med værktøj står.

Om ikke mange måneder flytter præster og Molsværkets personale ind i de to kontorlokaler. 

Kig mod depotet på bagsiden af multisalen – og ind i det lille printrum. 

Om ikke lang tid vil der her være hænge-ud-møbler og reoler med plads til brætspil, bøger og pokaler i det her område. 

Der er sat rigtig mange fliser op i det nye køkken. Til venstre er opvaskerummet, mens spiserummet anes gennem de to vinduer og døren i rummet. 

Multisalen set ude fra boldbanerne. Her bliver højt til loftet – forhåbentlig også i overført forstand. 

Børnehuset, da de var i gang med at beklæde det. 

Fra denne side er beklædningen af børnehuset tydeligere. Vi står på det sted, som bliver til vuggestuens legeplads. 

Her er Ejendomsfondens bestyrelse på besøg. Foto er fra gangarealet på 1. sal. Under de røde afmærkninger gemmer der sig en hemmelighed, som vi glæder os til at vise jer, når huset er færdigt. 

Udearealerne:
Anlægsarbejdet omkring Molsstriben – bevægelsesbåndet ned gennem skolegårdene til Molsværket – er godt på vej – første skolegård er taget i brug i forbindelse med første dag efter sommerferien – og i anden skolegård er der lagt asfalt og gjort klar, og lige nu er det især i tredje skolegård, at de tunge maskiner kører rundt. Molsstriben forventes helt færdig omkring efterårsferien. I uge 37 tages det midterste gårdrum i brug.

I kan se filmen om det vindende projekt her – bemærk at der i projekteringsfasen er lavet mindre ændringer i projektet – https://youtu.be/zcPqwIcGTXI

Molstriben er betalt af Syddjurs Kommune, Nordea-fonden og Molsskolen. 

Børnehusets legeplads til de mindste børn og legepladsen til børnehavebørnene forventes klar til, når huset tages i brug omkring årsskiftet. 

Det er meningen, at boldbanen med lysanlægget skal vendes om, for at kunne være der. Planen er, at vi lader så meget som muligt af den eksisterende bane blive, som den er, og at der monteres nyt lysanlæg. Der opsættes et hegn mellem den eksisterende bane, og der hvor etableringen af den nye del pågår (så græsset bliver beskyttet, mens det får fodfæste – hvilket betyder, at man i en periode vil have 2/3 bane at træne på. Lige nu er vi ved at få fastlagt tidsplanen for etableringen. 

Molshallen:
Molshallen vil også være åben i efteråret/vinteren. Vi arbejder lige nu på at klargøre de to gamle omklædningsrum bagerst i hallen, så de atter kan bruges. Så snart det er gjort, er det planen at fjerne toilet-/badevognene. Vi regner med at kunne bruge omklædningsrummene fra uge 38. Udefolket bedes tage fodboldsko og andet fodtøj af ude i rummet ved de nuværende toiletvogne og tage den på strømpefødder hen til omklædningsrummene – så vi undgår at få for meget jord med ind. Vi kan desværre ikke ”løbe bagom” Molshallen, da der på bagsiden af bygningen skal flyttes jord, for at gøre klar til børnehusets to legepladser.   

Indtil værkføreren er på plads, så har Fritz det daglige opsyn med Molshallen. Han kan kontaktes på tlf. 21 42 01 80.

Foreningen Molsværket 

Foreningen Molsværket blev dannet i januar 2023 og her er bestyrelsen trukket i arbejdstøjet. Der kigges på driftsøkonomi, snitflader mellem Molsværket og kommunen, samarbejde med brugere, ansættelser mv. Bestyrelsen består af Claus Peter Olesen, Grith Mortensen (formand), Kasper Ø. Nissen, Lene Bjarke Skov, Mogens Varsted og Niels Søren Rasmussen (næstformand).     

Ansættelse af værkfører
I forbindelse med at planerne for færdiggørelse af Molsværket rykker nærmere og nærmere, har bestyrelsen vedtaget at ansætte en værkfører for Molsværket. Rekrutteringsprocessen blev iværksat i juni måned, hvor et stillingsopslag blev offentliggjort — både via klassiske jobopslag i Adresseavisen, men også via digitale opslag på jobsøgningsportaler, Facebook og andet. Ansøgningsfristen for at søge stillingen var 10. august, og der var 41 ansøgere til stillingen. Virkelig et fint og kvalificeret ansøgerfelt. 

Efter ansøgningsfristens udløb har Molsværkets bestyrelse gennemført et ansættelsesforløb, hvor udvalgte ansøgere har været til samtale i sidste halvdel af august måned. 

På baggrund af processen har Molsværket den store fornøjelse at præsentere Pia Katballe Sørensen som værkfører pr. 1. november 2023. Vi ønsker Pia et stort og varmt tillykke med værkfører-titlen, og vi glæder os til at fortælle meget mere om Pia, og opgaverne der er forbundet med jobbet i den kommende tid. 

Molsværkets bestyrelse er i gang med at lave en plan for Pias opstart i Molsværket, så Pia får også lejlighed til at præsentere sig selv i forskellige sammenhænge — måske allerede inden 1. november?    

I al fald håber vi, at I allesammen vil tage godt imod Pia, når hun indtager rollen som Molsværkets daglige leder. Velkommen til Pia. Se eventuelt tidligere indlæg her på siden. 

Penge fra Tved Sparekasses Fond
Når vi i fremtiden sætter os til rette på stolene i madhuset, multisalen og møderummene, så er det “god stil” at sende Tved Sparekasses Fond en særlig tanke og tak. Tved Sparekasses Fond donerede i  foråret penge til stoleindkøb — en donation, vi er dybt taknemmelige for. 

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram