Økonomien

Knudepunktet løber op i godt 40 mio. kr., og det er stadig muligt at tegne folkeaktier og erhvervssponsorater eller på anden måde hjælpe med at få økonomien til at række. Et af de steder, vi har måttet skære ind til benet i første omgang, er på udearealerne. Der arbejdes derfor på at finde yderligere finansiering til at udvikle udearealerne omkring Knudepunktet og op igennem Molsskolens skolegårde.

Syddjurs Kommune har bevilget i alt 17,5 mio. kr. til byggeriet, heraf er de 4 mio. til Mols i Udvikling og 13,5 mio. til etablering af nyt børnehus og uforudsete udgifter.

Projektet har modtaget 1,5 mio. kr. fra Tved Sparekasses Fond, 5 mio. kr. fra Realdania, 5 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og 7 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden. Nordea-fonden har bevilget 7,9 mio. kr. til at skabe liv i Knudepunktet. Endelig har NRGIs Værdipulje og Rønde Sparekasses Jubilæumsfond bevilget penge til projektet.

Lokalområdet har samlet ca. 740.000 kr. sammen ved aktiviteter, salg af folkeaktier og erhvervssponsorater. Klik her, hvis du gerne vil vide, hvem der er erhvervssponsor, eller om din nabo har købt en folkeaktie. Her kan du også selv bidrage til byggeriet, hvis du har lyst.

Der bliver måske senere i projektet brug for lokal hjælp i form af gravemaskiner, skovle og knofedt. Igen er det målet at hjælpes ad for at gøre det billigere.

Vi er dybt taknemmelige for den støtte, vi har fået af både lokale og nationale fonde og fra erhvervsliv og lokale og andre med tilknytning til området. Tusind tak.

Se mere her:

Indsamling til nyt samlingssted på Mols

Tankerne bag det nye samlingssted

Selve byggeriet

Økonomien

Folkeaktier – en investering i fælles fremtid

Folkeaktionærer

Støt via indbetaling