Tankerne bag det nye samlingssted

Det er kombinationen af tvingende nødvendighed og brændende ønsker, som ligger bag de seneste års hårde arbejde for et nyt samlingssted på Mols.

Det står klart, at vi med et nu voksende børnetal er nødt til at skabe større og bedre rammer for vores børnehaver og vuggestue. Dette har samtidig givet anledning til at forfølge drømmen om at skabe et naturligt mødested med et væld af aktiviteter og mulighed for at dyrke det fællesskab, som er særligt for os på Mols og Helgenæs.

Samlingsstedet er nu tæt på at kunne realiseres efter en lang proces med involvering af lokale borgere, myndigheder, virksomheder, foreninger og fonde. Det har lige nu arbejdstitlen ”Knudepunktet”, men det er tanken, at der holdes en navnekonkurrence senere.

Nogle af de aktiviteter og faciliteter, som lige nu tænkes ind i ”Knudepunktet” er:

 • Børnehus med vuggestue og børnehave
 • Dagplejehus
 • Idrætsfaciliteter til foreningsidræt, skoleelever og børnehusets børn
 • Menighedsråd og præstekontorer
 • Madhus og café til skole, børnehus og øvrige brugere af ”Knudepunktet”
 • Fleksible samlingsrum til møder og arrangementer
 • Kontorpladser og hyggekroge

Målet med ”Knudepunktet” er at:

 • Skabe et hus der summer af liv fra tidlig morgen til sen aften med alt fra børnehavens leg til skoleprojekter, unge som ”hænger ud”, dyrker sport eller får konfirmandundervisning, aktiviteter for ældre og foreningsliv.
 • Give plads til alle, så man både kan dele og dyrke fællesskabet, men samtidig have mulighed for fred og ro, når der er brug for det.
 • Opbygge et naturligt mødested for områdets borgere og gæster – hvor man måske lige har lyst til at blive hængende til en sludder over en kop kaffe.
 • Etablere et sted som gør det muligt at tænke stort, fordi man tænker sammen. Fordi vi deles om faciliteterne bliver det pludselig muligt for et lille samfund som vores at drømme om fx fælleskøkken for småbørn, skolebørn og ældre. Hvem ved – måske endda med take away til den travle børnefamilie.
 • Bruge ”Knudepunktet” til at tiltrække nye borgere til området, fordi man oplever, at der er liv, fritidsmuligheder og et sted at møde sine nye naboer.

Se mere her:

Indsamling til nyt samlingssted på Mols

Tankerne bag det nye samlingssted

Selve byggeriet

Økonomien

Folkeaktier – en investering i fælles fremtid

Folkeaktionærer

Støt via indbetaling