Knudepunktet 2020

Hovedindgang

Den 4. januar 2020 var det et år siden, at Mols i Udvikling sammen med Syddjurs kommune og en række lokale og nationale fonde kunne annoncere, at nu blev det nye mødested med arbejdstitlen ”Knudepunktet” til virkelighed, og at et totalrådgiverteam var valgt bestående af arkitektfirmaet Transform, ingeniørfirmaet Orbicon, Vega Landskab og Jakob Vinkler fra Smag som konsulent på madhusdelen. Meget er sket siden. Herunder kan du læse en kort status på byggeriet af vores nye fælleshus i Knebel – og ja, det er den korte version!

Læs status på byggeriet fra januar 2020

Her kan du se skitser fra byggeriet – også fra januar 2020:

Mere om byggeriet

”Knudepunktet” binder skole og idrætshal sammen, så det eksisterende skolebyggeri og hallen udnyttes bedre og til nye formål. Det giver ”Knudepunktet” kvalitet og muligheder, som langt overstiger det nye byggeris omfang.

Der etableres udearealer samt forbindelsesstrøg mellem busholdepladsen ved hovedgaden og ”Knudepunktet”. De nære udearealer omkring ”Knudepunktet” udvikles først, alt imens der fundraises yderligere til de resterende udearealer. Her er finansieringen desværre ikke på plads endnu.

Visionen er at ”samle og dele”, og over 84 procent af Knudepunktets areal deles af to eller flere aktører. Det betyder fx, at nogle af børnehusets lokaler om aftenen bruges til møder, yoga, sangundervisning eller måske noget fjerde.

I projektet er både inkluderet inde- og udearealer.

”Knudepunktet” bygges i et tæt samarbejde mellem Syddjurs Kommune, Ejendomsfonden Knudepunktet Mols og de fonde, som er med til at finansiere byggeriet.

Vi bygger til fastboende, sommerhusejere og besøgende på Mols og Helgenæs. Og så bygger vi til en række institutioner, foreninger og grupper, herunder: IF Mols, Molshallens brugere, Børnehuset Mols, Dagplejen, Molsskolen, Ungdomsskolen, Menighedsrådene, Kulturskolen, Mols Mountainbikeklub, Strikkeklubben, Syddjurs Kommune, Borgerforeningen Mols/Distriktsrådet, Nationalpark Mols Bjerge, Mols i Udviklings mange grupper… og der er stadig plads til flere.

Siden offentliggørelsen af det vindende team i januar 2019 har rigtig mange frivillige arbejdet tæt sammen med de professionelle folk i både kommunen, hos totalrådgiverteamet og i fondene for at få projektet yderligere kvalificeret. Lokalplanen for området kom på plads i efteråret 2019, myndighedsprojektet er godkendt og vi har fået både byggetilladelse og nedrivningstilladelse i begyndelsen af 2020. Dermed er rumfordeling og overordnet layout nu på plads, og vi er nået til at skulle vælge farverne på væggene og gøre klar til håndværkerudbud i foråret 2020. Det er planen, at projektet udbydes i fagentrepriser, og at det første spadestik tages fredag 26. juni 2020. Byggeriet forventes at kunne ibrugtages omkring skolestart 2021.

Opdatering, november 2020
Byggeriet er desværre udskudt pga. for høje priser. Der lægges nu en ny plan for byggeriet som offentliggøres snarest muligt.