Brugerinddragelse omkring Knudepunktet i Knebel er i fuld gang, og du kan stadig nå at bidrage med gode ideer

Nu er organiseringen for byggeprojektet ved at falde på plads og vi er i fuld gang med det næste skridt, hvilket betyder at rumprogrammet, som er den overordnede ramme for byggeriet “Knudepunktet”, skal trykprøves og tilpasses en sidste gang, inden vi starter en arkitektkonkurrence. Rumprogrammet er brugernes såkaldte “bestillingsliste” til arkitekterne, og skal danne grundlag for de oplæg de byder ind med.

Der er lavet 5 brugergrupper, hvor der er tilknyttet en tovholder til hvert team:

Madhus:  Tovholder: Marianne Als Nielsen (tlf. 21 81 45 36;  marianne.als.nielsen@gmail.com)

Bevægelse inde: Tovholder Inge Boie (tlf. 21 76 72 46; i.boie@mail.dk

Bevægelse ude:  Tovholder Søren Ibsen (tlf. 26 74 22 41; ibsen@aktivsport.dk)

Kultur: Tovholder Kasper Nissen (tlf. 21 12 48 30; kanis@syddjurs.dk)

Børneliv: Tovholder Jette Kristensen (tlf. 86 35 17 65; jekr@syddjurs.dk)

Der vil i løbet af de næste par uger blive afholdt møder mellem de enkelte brugergrupper og projektgruppen. Projektgruppen er den helt centrale gruppe, der følger byggeriet fra A-Z. Gruppen består af byggesagkyndige/arkitekter fra Mols i Udvikling/IF Mols og Syddjurs Kommune.

I de kommende uger vil tovholderne tage kontakt til de relevante brugere, for at få afstemt inputtet fra grupperne. For at vi er helt sikre på, at få alle med, så kontakt gerne tovholderne for de grupper, hvis I har gode ideer til indholdet/aktiviteter i det nye “Knudepunkt”. Det er nemlig nu, at I skal på banen, hvis der skal ændres/tilføjes noget i rumprogrammet. Når der er afholdt arkitektkonkurrence og arkitekt teamet er valgt, så kommer der en ny runde med brugerinddragelse, hvor det igen er muligt at komme med løsninger og indretningsidéer, men nu inden for de fastsatte rammer, som er udbudsmaterialet (vinderprojektet).

Mange sommerhilsener fra Mols i Udvikling,

Grith Mortensen & Eva Elsig (post@molsiudvikling.dk)

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram