En sommerhilsen fra formanden

Kære alle interesserede borgere

Et spændende årsforløb i Mols i Udvikling er ved at rinde ud, samtidig med at vores tid som pilotprojekt under DGI og Realdanias kampagne ”Landsbyklynger” nærmer sig sin afslutning. Dette forløb skulle have varet et halvt år, men vi havde gang i så mange spændende ting, at det er endt med at vare et år.

At vi ikke længere er pilotprojekt under ”Landsbyklynger” betyder på ingen måde, at projekt Mols i Udvikling stopper, tværtimod er der i den periode sket en fantastisk udvikling, bl.a. er vi gået fra fra 10 arbejdsgrupper til 23. Det er ikke muligt her at remse alle tiltag op, men jeg vil her fremhæve nogle highlights fra det forgangne år:

 • Den store borgerundersøgelse blev udført i efteråret 2015, den har nu givet sig udslag i en rapport/Borgeranalyse, der kan læses på Mols i Udviklings hjemmeside. Ta´ et kig i den, der er mange spændende og positive ting at sige om os.
 • Syddjurs kommune har politisk stadfæstet, at den ny børnehave skal placeres i forbindelse med Molshallen og det byggeri, vi planlægger der. Der er på det kommunale budget afsat 10 mill. kr. til børnehavebyggeriet.
 • Mols i Udvikling er udpeget til at deltage i ”Gentænk Landsbyen”, der er en del af Århus Kulturby 2017.
 • Mols i Udvikling blev Årets Landsby i Syddjurs kommune 2016.
 • Naturgruppen har afholdt den første af forhåbentlig mange Naturfestivaler.
 • Der er startet skolehaver bag Lyngparken, bl.a. som en del af generationsmødet. Skolehaverne har fået økonomisk støtte af Tved Fonden.
 • Havnebadsgruppen er kommet langt i udviklingen af et meget spændende projekt i Knebelbro, der vil samle vores egne aktører på havnen og blive et spændende opholdssted for lokale og turister.
 • Helgenæs har markeret sig kraftigt med flere, spændende grupper, så som Historisk Sti, Mikroosteri og Brygkonerne.
 • Motionsgruppen er ved at lægge sidste hånd på projekt ”Kløverstier”, der er oplevelsesstier i Nationalparken. Projektet er i forvejen støttet af Naturstyrelsen og Nordea og har netop fået bevilget de sidste midler af AP Møller Fonden, så det nu kan føres ud i livet.
 • Mols i Udvikling har fået bevilget 1,5 mill. kr. af Tved Fonden til vores kommende byggeri.
 • Og så er Mols i Udvikling igen blevet udpeget som pilotprojekt. Denne gang af Lokale og Anlægsfonden, der gerne vil støtte os i udarbejdelse af det store byggeprojekt med økonomisk støtte og arkitekt hjælp.  Syddjurs kommune
  har også sagt ja til at støtte denne proces, både økonomisk og med arkitekt.  Så vi er godt på vej til at få vores drømme tegnet og forhåbentlig snart realiseret.
 • Formandsskabet og styregruppen arbejder på at finde en organisatorisk platform, der vil fastholde Mols i Udvikling som et forum for fortsat udvikling for udvikling på Mols og Helgenæs.

 

Jeg vil gerne ønske alle en god sommer, tak til vores frivillige for jeres indsats – der venter nogle meget spændende år foran os.

Med venlig hilsen

Søren Ibsen

Formand for Styregruppen – Mols i Udvikling

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram