Tankerne bag det nye samlingssted

Det er kombinationen af tvingende nødvendighed og brændende ønsker, som ligger bag de seneste års hårde arbejde for et nyt samlingssted på Mols.

Børnetallet vokser, og det betyder et behov for større og bedre rammer for vores børnehaver og vuggestue. Dette behov har samtidig givet anledning til at forfølge drømmen om at skabe et naturligt mødested med et væld af aktiviteter og mulighed for at dyrke det fællesskab, som er særligt for os på Mols og Helgenæs.

Første spadestik til vores nye fælles hus med arbejdstitlen “Knudepunktet” tages d. 26. juni 2020. Det betyder, at det nye samlingssted bliver i en realitet i sommeren 2021 efter en lang proces med involvering af lokale borgere, myndigheder, virksomheder, foreninger og fonde.

Visualisering af hovedindgangen med Molsskolen til højre og det nye Børnehus til venstre.

Nogle af de aktiviteter og faciliteter, som kommer i “Knudepunktet” er:

 • Nyt børnehus med vuggestue og børnehave – og med plads til dagplejen
 • Idrætsfaciliteter til foreningsidræt, skoleelever og børnehusets børn
 • Menighedsråd og præstekontorer
 • Madhus og café til skole, børnehus og øvrige brugere af ”Knudepunktet”
 • Fleksible samlingsrum til møder og arrangementer
 • Kontorpladser og hyggekroge

Målet med ”Knudepunktet” er at:

 • Skabe et hus der summer af liv fra tidlig morgen til sen aften med alt fra børnehavens leg til skoleprojekter, unge som ”hænger ud”, dyrker sport eller får konfirmandundervisning, aktiviteter for ældre og foreningsliv.
 • Give plads til alle, så man både kan dele og dyrke fællesskabet, men samtidig have mulighed for fred og ro, når der er brug for det.
 • Opbygge et naturligt mødested for områdets borgere og gæster – hvor man måske lige har lyst til at blive hængende til en sludder over en kop kaffe.
 • Etablere et sted som gør det muligt at tænke stort, fordi man tænker sammen. Fordi vi deles om faciliteterne bliver det pludselig muligt for et lille samfund som vores at drømme om fx fælleskøkken for småbørn, skolebørn og ældre. Hvem ved – måske endda med take away til den travle børnefamilie.
 • Bruge ”Knudepunktet” til at tiltrække nye borgere til området, fordi man oplever, at der er liv, fritidsmuligheder og et sted at møde sine nye naboer.