Fint besøg fra EU

Region Midtjyllands EU-kontor arrangerede et besøg af EU’s regionsudvalgsformand, Markku Markkula fredag d. 7. juli fra cirka 8.30 til cirka 11.15.

Af Jørgen Ørgaard
Markku Markkula havde ønsket en orientering om Projekt Gentænk Landsbyerne – et projekt under Kulturby Aarhus, hvorfra Distriktsrådet for Mols og Helgenæs har søgt og fået nogle penge til Mols i Udvikling.

Fra venstre ses Taina Tukiainen, Louise Juul, Anders Bjerggaard, Kirstine Bille, Markku Markkula, Pia Fabrin og Jørgen Ørgård

Eftersom delegationen ankom med fly til Tirstrup, lå et Molsbesøg naturligt i kortene. Med den aktivitet og de mange områder, der har været og fortsat er gang i, er området en god repræsentant for Gentænk Landsbyen. Endvidere har området været i spil som pilotprojekt i Landsbyklyngesammenhæng. Så vi sagde naturligvis ja tak til at vise regionsudvalgsformand, Markku Markkula nogle af de mange projekter.

Under morgenkaffe i Molshallen bød Anders Bjerggaard fra Projekt Gentænk Landsbyerne velkommen og fortalte kort om landsbyklyngeprojektet. Herefter overtog en velforberedt formand, Grith Mortensen, ordet i en lille times tid om Mols i Udvikling, inden Ellen Mortensen undervejs på spadseretur gennem Lyngparken berettede om MiU’s generationsprojekt.

En veloplagt Knud Smith fremviste Fælleshaverne og gangbroen, hvorefter delegationen bevægede sig til havnemiljøet i Knebelbro. Her gennemgik en engageret repræsentant for projekt Havnebad, Louise Juul, projektets historie og fremtidsmuligheder, inden tiden var udløbet, og formanden for distriktsrådet, Jørgen Ørgård, kunne sige tak for besøget.

 

 

_____________________________________________________________________________________

EU’s Regionsudvalg repræsenterer alle 28 EU-medlemsstater. Regionsudvalget er et rådgivende organ, hvis opgave er at bringe synspunkter fra kommuner og regioner fremad i udarbejdelsen af ​​EU-lovgivningen. Udvalget afgiver udtalelser til Kommissionen, Rådet og Parlamentet om mange spørgsmål vedrørende EU-lovgivning.

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram