Nyt formandskab og organisering i “Mols i Udvikling”

I løbet af efteråret/vinteren fik vi gjort klar til at ændre organiseringen i Mols i Udvikling (MiU), således, at vi fastholder Mols i Udvikling som en selvstændig gruppe under Distriktsrådet/Borgerforeningens vinger, og sådan at formand og næstformand er fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer i Distriktsrådet/Borgerforeningen.

Den tidligere styregruppe tog samtidig navneforandring til Fokusgruppe. Organiseringen og forventninger til de forskellige deltagere i Mols i Udvikling er nu beskrevet i en lille pjece, som er vedlagt nyhedsbrevet, og som fremover kan findes på hjemmesiden.

Se guiden ved at klikke på den her…

Den nye organisering blev godkendt på Borgerforeningens generalforsamling den 26. januar 2017, og på det sidste styregruppemøde i MiU den 22. februar blev det besluttet at overgå til den nye organisering. Eva Elsig blev valgt som ny næstformand og Grith Mortensen som ny formand, begge for et år.

Søren Ibsen, Jørgen Ørgaard og Niels Bo Nielsen
(civilsamfundskoordinator for Syddjurs Kommune) takkede ved samme lejlighed, efter eget ønske, af som formandskab, og fra os skal der lyde en stor tak for en kæmpe arbejdsindsats med at etablere og styre MiU igennem de første år.
Det er noget af en arv at overtage, men gudskelov er alle tre stadig tæt knyttet til MiU. Fremover skal formand og næstformand vælges på et Fokusgruppemøde først på året.

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram