Kære nuværende og kommende havnebrugere i Knebelbro

Onsdag d. 10. august var der møde i havnebadsgruppen på Molsskolen,.
Her var medlemmer fra alle de nuværende bruger:
Bådelauget, Søspejderne, Vinterbaderne, Kajakroerne, Syddjurs Kommune og andre borgere var mødt op til fortællinger om Knebelbro havn fra 1870’erne og frem til idag.
Tids line Havnebad

Fortællingen var baseret på interviews, gamle fotos gennem tiden og avisudklip, fortalt af havnebadsmedlem Louise Juul og tegnet af Erik Reinert fra Kapenhøj.

Efter fortællingen, lavede Hans Henrik fra bådelauget og Thomas Konggaard fra Kajakklubben og Molsskolen en introduktion og forklaring omkring de flotte tegninger
Yderligere blev der fremlagt en tegning over de nuværende forhold på havnen, med en oversigt over alle de nuværende tidspunkt nødvendige restaureringer for en bevarelse af havnen som den er i dag.

Vision 2Sidst men ikke mindst fremlagt havnebadgruppen også en “vision 2”, som viser den spændende plan over de udbygninger og faciliteter, som man arbejder med, og mener vil tilgodeser alle nuværende og kommende brugere af havnen. Alle tiltag som skal være med til at gøre vores havn mere attraktiv for særligt børnefamilier, så vi på havnen er med til at sikre tilflytning til vores område så der også fremover vil være børn og unge, der har lyst til at bruge deres tid på havnen og i vandet på alverdens forskellige måder.

Indtil den 01.09 kan alle borgere og foreningsmedlemmer komme med idéer til tegninger, som også vises på havnemarket søndag d. 14/8 fra kl. 10.00 til 15.00. Her kan alle møde op og komme med holdninger og gode ideér….

Samtidig arbejder gruppen støt og rolig hen mod de endelig tegninger, som skal danne baggrund for vores fondsansøgningerne

Se alle dokumenterne her:
Kontinuiteten i Knebelbro
Nuværende forhold
Vision 1
Vision 2

De bedste hilsner
Havnebadsudvalget

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram