Nyt fra formanden om projekt Mols i Udvikling

Projekt Mols i Udvikling er nu på vej ind i sin afsluttende fase som projekt under DGI/Realdania.

Vi har fået støtte til udvikling af projektet med bl.a. fast projektkonsulent, samt adgang til andre rådgivere. Den store borgerundersøgelse er ved at blive færdiggjort til en analyse, som vil blive offentliggjort så snart den er klar. De enkelte arbejdsgrupper er nu ved at lægge sidste hånd på deres arbejde og skal inden påske aflevere en handleplan for lige netop deres område.
Som en sidste del af projektet udarbejder vi en fælles handleplan for hele projekt Mols i Udvikling, som vil danne basis for ansøgninger til fonde. Vi er begyndt det forberedende arbejde med at kontakte fonde, som kunne være interesserede i at støtte os.

Selve arbejdet i Mols i Udvikling har udviklet sig fantastisk. Det første officielle opstartsmøde d. 20. januar 2015 gav 50 frivillige og 10 arbejdsgrupper – nu bare et år efter tæller vi 23 arbejdsgrupper og snart 225 frivillige!! Vi kan mærke, at det virkelig betyder noget for folk at mærke, at der er en stor organisation bag, når man gerne vil videre med sine kreative ideer. Man føler sig ikke ”Palle alene i verden” som i gamle dage, hvor man selv skulle gå hele vejen. Der er hjælp, inspiration og opbakning at hente, også økonomisk.

Syddjurs kommune har netop vedtaget at lukke børnehaven i Basballe, hvor børnene bliver flyttet til Knebel Børnehave fra d. 1. april. Så fra den dato er den sammensmeltning af de 2 børnehaver sket, som skal danne basis for den kommende nye børnehave, som bliver bygget ved Molshallen. Vi har i den forbindelse regelmæssige koordineringsmøder med embedsmændene i de relevante afdelinger i Syddjurs kommune, så vi kan orientere hinanden om de tiltag, vi hver især tager. For det er hensigten at børnehaven og vores kommende kultur- og bevægelseshus (eller hvad det nu ender med at blive) skal smelte sammen i en bygning. Syddjurs kommune har afsat 10 millioner kroner på budgettet til bygning af den ny børnehave.

I forbindelse med byggeriet har menighedsrådene på Mols vist interesse for at få præstekontor, mødelokaler og konfirmationsforberedelse i det nye hus. Ligeledes vil Lokalarkivet gerne med. Som en del af projektideerne er der også en madcafe, dansesal (til folkedans, Pilates, Yoga o.lign.) samt fitness.
For alle disse områder gælder, at vi selvfølgelig samarbejder med og finder løsninger sammen med de aktører, der findes i forvejen.

Senest har Helgenæs meldt sig under fanerne med et godt besøgt borgermøde før jul med over 100 deltagere. 40 frivillige meldte sig og der har for nylig igen været et velbesøgt borgermøde, som har resulteret i 2 arbejdsgrupper under Mols i Udvikling. Vi har også et samarbejde med forsamlingshusene, der internt har haft de første fællesmøder for at finde en platform, hvor man i fremtiden kan støtte og hjælpe hinanden, inkl. hjælp fra Mols i Udvikling generelt.

Jeg vil ikke remse alle arbejdsgrupper op, men kan bl.a. nævne at grupperne Børne- og familieliv, Naturoplevelser, Havnebad, Motion & Fitness, Madhus og Kultur arbejder med mange spændende ideer, som vil gøre det endnu bedre at bo og vokse op på Mols – og tiltrække tilflyttere. Gruppen Erhverv og  Bosætning har netop udarbejdet en folder omkring det gode liv på Mols, der vil blive uddelt i de større virksomheder i Århus Nord for at tiltrække nye borgere. Samme gruppe har også produceret nogle meget fine postkort med teksten “Kom til Mols”, som kan købes i bl.a. dagligvareforretninger. Der er en lille reklame for vores område på hvert postkort. Brug dem selv og få jeres venner og familie til at sende et postkort. Så spreder det glade budskab sig.

QR Kode-fortælling om Mols og Helgenæs-HVIDVores kommunikationsgruppe har produceret en lille bog om det at bo og vokse op på Mols – ”Det lune land”. Den kan findes her på siden, og det kan varmt anbefales at læse den, det er så smukt og stemningsfuldt. Del den endelig med alle I kender – der er så dejligt på landet! Se den her…..

Realdania, som støtter os og har gjort os til pilotprojekt, er glade for deres nye satsning ”Landsbyklynger”, og med vores succes. Det gav sig udslag i en pressemeddelelse fra Realdania via Ritzau lige før jul, hvor vi bliver nævnt som det gode eksempel. Det har indtil nu resulteret i over 100 avisartikler landet over – så Mols og Helgenæs er kommet på landkortet.

Med venlig hilsen

Søren Ibsen

Formand Mols i Udvikling

Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram