Helgenæs – nu begynder gruppearbejdet!

I november måned 2015 var der et stort borgermøde på Helgenæs med ca. 100 fremmødte borgere, der gerne ville høre hvordan Helgenæs kan bidrage med tiltag som være en del af projekt Mols i Udvikling.

Helgenæs Forsamlingshus - Borgermøde 24.11.15 001På mødet, der blev styret af DGI projektleder Carsten Blomberg, var der stor interesse i at arbejde videre med forskellige ideer. Dette bliver nu en realitet.
Alle der har tilkendegivet at ville medvirke på et eller andet plan er inviteret via mail. Alle andre, som endnu ikke er på mailinglisten, men som eventuelt også har lyst eller interesse i at deltage, er velkommen.
 
De første arbejdsgrupper bliver nedsat og sat i gang d. 26. januar 2016 kl. 19.30 i Helgenæs Forsamlingshus. 
 
På Helgenæs var det bestyrelsesmedlemmer fra Forsamlingshuset der i efteråret 2015 tog teten på Projekt Mols i Udvikling.

En nedsat arbejdsgruppe  bestående af  9 personer har stået som drivkræfter og skubber nu det hele i gang.  Så ser vi hvad det bringer med sig for fremtiden.
Helgenæs møde 2 Helgenæs Forsamlingshus - Borgermøde 24.11.15 011
Forsamlingshuset på Helgenæs holder den samme aften generalforsamling kl. 18 – 19.30. (Til de fremmødte borgere fra Helgenæs serveres der lækkert smørrebrød   v/generalforsamlingen). 
Dvs. at der denne aften er 2 forskellige arrangementer, hvor alle er velkommen.
 
På arbejdsgruppens vegne,
 
Jytte Lønberg, Helgenæs
Twitter
Visit Us
Follow Me
LINKEDIN
Share
Mols I Udvikling på Instagram