Økonomi & Fundraising

pengetræØkonomi gruppen under Mols i Udvikling har det overordnede formål at sikre finansiering primært til det centrale byggeri, og til de enkelte delprojekter. Økonomi/fundraising vil også meget gerne involveres i det samlede projekt Mols i udviklings økonomi og organisering, herunder udformning af driftsmodeller mv.

Handlinger:

Økonomi/fundraising planlægger så vidt muligt at arbejde efter følgende overordnede model:

  • Styregruppe/temagruppe sender skitse af det projekt/delprojekt som ønskes finansieret til Økonomi/fundraising eller beder om et møde med gruppen, hvor projektet præsenteres.
  • Økonomi/fundraising vurderer de indkomne projekter positivt kritisk, bidrager til at opkvalificere de enkelte projektidéer og bidrager med sparring i eventuel videreudvikling af projekterne.
  • Når et projekt er færdigudviklet udfærdiger Økonomi/fundraising en ansøgning i samarbejde/dialog med den initiativtagende temagruppe og/eller styregruppen.
  • Økonomi/fundraising forbeholder sig ret til at prioritere i de projekter temagrupperne ønsker hjælp til at finansiere, hvis det er nødvendigt. Det kan fx være, hvis Økonomi/fundraising vurderer, at flere projekter indsendt til samme fond vil skabe uhensigtsmæssig intern konkurrence mellem delprojekterne eller pga. ressourcemangel i gruppen (travlhed).
  • Økonomi/fundraising forbeholder sig ret til at afvise et projekt, hvis gruppen vurderer, at det er umuligt at få finansieret og/eller projektet vil vanskeliggøre finansiering af det overordnede byggeprojekt.

Økonomi/fundraising afholder møder efter behov.

Udvalgets medlemmer.:

Morten Hviid (Formand)
Lone Thybo Mouritsen        20276553     lone.mouritsen@gmail.com
Mogens Varsted                     30256749     varsted@post6.tele.dk
Jonny Skovgaard