Foreningen

Foreningens område

områdeBorgerforeningen Mols dækker Mols-Helgenæs området fra Egens Havhuse og Grønfeld i nord og Femmøller i øst svarende til Molsskolens skoleopland. Indenfor området er der både beboerforeninger, bylaug og beslægtede foreninger, som dækker hver sit mindre geografiske område. Borgerforeningen Mols interesserer sig for spørgsmål som vedrører hele området og for forhold i byer og områder som ikke har egen forening

Foreningens målsætning

Foreningens formål er at samle Mols- og Helgenæs områdets beboere til varetagelse af fælles interesser og heraf afholdelse af selskabelige sammenkomster

Borgerforeningen oprindelse

Borgerforeningen Mols er startet i 1937 under navnet Knebel Borger- og Håndværkerforening af lokale håndværkere, som havde brug for en bestyrelse til en nyligt oprettet Teknisk Skole. Ellers var et af de vigtige interesseområder at arrangere præmiewhist på det nu nedbrændte Hotel Mols Bjerge. Senere – sidst i 60-erne – fik Borgerforeningen Mols sit endelige navn og interesseområde samtidig med nedlæggelsen af fem landsbyskoler og opførelse af Molsskolen. I løbet af 70-erne udvidede Borgerforeningen Mols sit virkeområde og begyndte at deltage mere aktivt både i det politiske, sociale og kulturelle liv på Mols og Helgenæs.

Nu et bredere formål i Borgerforeningen Mols

I dag ser Borgerforeningen Mols det som sit formål at deltage i den lokale debat når det drejer sig om historie og fremtid, planlægning og udvikling, boliger og erhverv, trafik, turisme og alle offentlige opgaver. Borgerforeningen Mols deltager gerne i den politiske debat, men holder sig omhyggeligt fri af partipolitik. Bestyrelsen afspejler et bredt politisk spektrum og er forsøgt sammensat af repræsentanter fra alle dele af området. Til fremme af disse formål arrangeres foredrag, debatmøder, udflugter, udstillinger og der tages initiativ til oprettelse af arbejdsgrupper og udarbejdelse af rapporter, kommentarer, indsigelser, støtteerklæringer og protester.
For at styrke det lokale kulturelle og sociale liv arrangeres fester, sammenkomster, ture og møder alene, men også gerne i samarbejde med andre foreninger og institutioner. Borgerforeningen Mols støtter efter fattig, økonomisk evne lokale foreninger og initiativer. Borgerforeningen Mols modtager ikke fast offentlig støtte, men søger gerne offentlige og private midler til konkrete projekter og formål. Der er tradition for at Borgerforeningen Mols årligt arrangerer eller deltager i

Sommerfesten på Mols sammen med IF Mols
Grundlovsmøde i Knebel Præstegårdshave sammen med Knebel og Rolsø Menighedsråd 
Offentligt møde med de lokalt valgte politikere i Sognehuset i Knebel
Vælgermøde i forbindelse med Folketings-, Regions- og Kommunalvalg